Ktl-icon-tai-lieu

Tư vấn học tập trong giáo dục điện tử

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 761 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tư vấn học tập trong giáo dục điện tử
Lê Hoàn
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn ThS. ngành: Công nghệ thông tin; Mã số: 1 01 10
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Đình Quế
Năm bảo vệ: 2008
Abstract. Tổng quan về e-learning và nhu cầu cần thiết phải xây dựng các hệ thống
e-learning có khả năng thích ứng cao. Trình bày hệ tư vấn trong e-learning và một số
kỹ thuật tư vấn cụ thể. Nghiên cứu kỹ thuật tư vấn dựa trên lọc cộng tác, đó là lọc
công tác nguyên thủy, lọc cộng tác dựa trên mạng Bayesian và mô hình quan hệ xác
suất. Trình bày phần quan trọng nhất của hệ tư vấn là đưa ra tư vấn tác vụ học cho
từng sinh viên dựa trên dữ liệu có sẵn về quá trình học tập của sinh viên. Trình bày
mô hình quan hệ xác suất dựa trên việc xác định sự phụ thuộc giữa các thuộc tính
của sinh viên, của khoa học và việc học tập. Tiến hành cài đặt thử nghiệm hệ tư vấn
E-Recommender sử dụng lọc cộng tác dựa trên mô hình quan hệ xác suất; trình bày
kết quả thực nghiệm và hướng phát triển tiếp theo, đó là tích hợp hệ tư vấn này vào
một hệ thống giáo dục trực tuyến.
Keywords. Công nghệ thông tin; E-learning; Giáo dục điện tử; Hệ tư vấn

Content
Giáo dục điện tử (e-learning) đã trở nên gần gũi và ngày càng đóng một vai trò quan
trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo ngày nay. E-learning hứa hẹn sẽ mang lại một
bộ mặt mới không những cho giáo dục trong trường học mà còn trong đào tạo, huấn luyện
nghiệp vụ ở các doanh nghiệp. Mặc dù các hệ e-learning hiện nay đã góp phần cải tiến đáng
kể cho việc học tập giảng dạy, nhưng nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu và phát triển để
nâng cao chất lượng dịch vụ như tư vấn học tập, quản lý học viên...Do không có người thầy
hướng dẫn trực tiếp nên người học cần nhiều đến sự tư vấn như kiến thức nào nên bổ sung,
các khóa học nào cần học cho ngành nghề của mình...Do đó, tự động hỗ trợ tư vấn trong học
tập đang trở thành nhu cầu cần thiết cho các hệ e-learning và đã thu hút nhiều quan tâm
nghiên cứu trong những năm gần đây.
Tư vấn đã và đang được nghiên cứu và sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực, đặc biệt
trong các ứng dụng trên Web nơi có lượng dữ liệu khổng lồ. Việc tìm ra đúng sản phẩm,
thông tin mà người dùng cần trong kho dữ liệu Web thực sự là một cản trở lớn với người sử
dụng. Do đó, ý tưởng sinh ra các gợi ý cho người dùng khi tham gia vào các hệ thống trên đã
thu hút được nhiều sự quan tâm. Trong lĩnh vực thương mại điện tử, chúng ta có thể bắt gặp
trong các website như Amazon.com, MovieFinder.com những gợi ý như: “Người mua quyển
sách x cũng đã t...
n hc tn t

i h
Lu ThS.   ; : 1 01 10
ng dn: PGS.TS. Tr
o v: 2008
Abstract. Tng quan v e-u cn thit ph thng
e-  n trong e-t s
k thun c thu k thun dc cc
y, lc c 
sun quan trng nht ca h c v hc cho
t lin v c tp c
 t dnh s ph thuc gi
ca khoa hc hc tp. Tit th nghim h n
E-Recommender s dng lc c 
kt qu thc nghin tip h 
mt h thc trc tuyn.
Keywords.  ; E-learning; n t; H n
Content
-
-

-



 
      -       


 


thu 

         
T

-learning
Tư vấn học tập trong giáo dục điện tử - Trang 2
Tư vấn học tập trong giáo dục điện tử - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tư vấn học tập trong giáo dục điện tử 9 10 445