Ktl-icon-tai-lieu

Tuyển chọn một số phương pháp giải nhanh bài toán hóa học về kim loại giúp học sinh trung học phổ thông nâng cao kiến thức và kĩ năng giải toán hóa

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 4595 lần   |   Lượt tải: 34 lần
Tuyển chọn một số phương pháp giải nhanh bài
toán hóa học về kim loại giúp học sinh trung
học phổ thông nâng cao kiến thức và kĩ năng
giải toán hóa
Bùi Trọng Tâm
Trường Đại học Giáo dục
Luận văn ThS ngành: Lý luận và PP giảng dạy; Mã số: 60 14 10
Người hướng dẫn: PGS. TS. Phạm Văn Nhiêu
Năm bảo vệ: 2012

Abstract: Tìm hiểu tình hình hiện nay về các phương pháp giải các bài toán hóa học.
Tuyển chọn một số phương pháp giải nhanh phù hợp cho từng loại bài tập, đơn giản,
ngắn gọn, dễ nhớ giúp học sinh giải bài toán hóa học. Áp dụng các phương pháp vào giải
các bài toán kim loại nói riêng và các bài toán hóa học nói chung. Tiến hành thực nghiệm
tại một số trường trên địa bàn Hải Phòng.
Keywords: Hóa học; Kim loại; Toán hóa học; Kỹ năng làm bài; Trung học phổ thông

Content
MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tàì
Một trong những mục tiêu của dạy học hóa học ở phổ thông là ngoài việc truyền thụ kiến
thức hóa học phổ thông cơ bản còn cần mở rộng, phát triển kiến thức, hình thành cho học sinh
phương pháp học tập khoa học, phát huy tính chủ động sáng tạo, rèn luyện năng lực nhận thức,
tư duy hóa học cho học sinh. Việc giảng dạy hóa học cũng có chức năng phát hiện, bồi dưỡng,
nâng cao tri thức cho những học sinh có năng lực, hứng thú học tập bộ môn. Nhiệm vụ này được
thực hiện bằng nhiều phương pháp khác nhau, song sử dụng hệ thống bài tập hoá học được đánh
giá là phương pháp dạy học hiệu nghiệm trong việc phát hiện, bồi dưỡng năng lực nhận thức và
tư duy hóa học cho học sinh nhất là học sinh khá giỏi.

Trong hóa học THPT, bài tập hóa học giữa vai trò quan trọng, giúp học sinh khắc sâu
kiến thức đã học, rèn luyện kĩ năng giải toán, mang lại hiệu quả sâu sắc trong việc thực hiện mục
tiêu đào tạo. Trong bài tập hóa học, phần lớn bài tập ở dạng bài toán hóa học. Việc giải các bài toán
hóa học phụ thuộc nhiều vào kĩ năng của học sinh. Đối với các học sinh khá việc nhớ một lượng kiến
thức lớn về lý thuyết, sau đó là các bài tập ở mỗi chương là không dễ dàng. Đối với học sinh yếu,
kém thì càng khó khăn hơn. Số lượng bài toán hóa học lớn, đa dạng về thể loại, gây khó khăn cho
học sinh trong việc phân loại và lựa chọn phương pháp giải thích hợp.
Trong số các bài toán hóa học, các bài toán về kim loại chiếm một lượng lớn và thường
liên quan đến nhiều kiến thức. Học sinh giải tốt các bài toán về kim loại giúp các em nắm vững
tính chất hóa học của các chất, nắm vững lý thuyết liên quan đến phi kim, có kĩ năng giải nhanh
các bài toán hóa học. Từ đó củng cố thêm kĩ năng giải các bài toán hữ...
Tuyn chn mt s phương pháp giải nhanh bài
toán hóa hc v kim loi giúp hc sinh trung
hc ph thông nâng cao kiến thức và kĩ năng
gii toán hóa
Bùi Trng Tâm
Trường Đại hc Giáo dc
Lun văn ThS ngành: Lý lun và PP ging dy; Mã s: 60 14 10
Người ng dn: PGS. TS. Phạm Văn Nhiêu
m bảo v: 2012
Abstract: Tìm hiu tình nh hin nay v c phương pháp giải các bài toán hóa hc.
Tuyn chn mt s phương pháp giải nhanh phù hp cho tng loi bài tập, đơn giản,
ngn gn, d nh giúp hc sinh gii bài toán hóa hc. Áp dụng các phương pháp o giải
các bài toán kim loi i riêng và các bài toán hóa hc nói chung. Tiến hành thc nghim
ti mt s trường trên địa bàn Hi Phòng.
Keywords: a hc; Kim loi; Toán hóa hc; K năng làm bài; Trung hc ph thông
Content
M U
1. Lí do ch tàì
Mt trong nhng mc tiêu ca dy hc hóa hc ph thông là ngoài vic truyn th kiến
thc hóa hc ph thông bản còn cn m rng, phát trin kiến thc, hình thành cho hc sinh
phương pp học tp khoa hc, phát huy tính ch động sáng to, rèn luyện năng lực nhn thc,
tư duy hóa hc cho hc sinh. Vic ging dy hóa học cũng chức năng phát hiện, bi dưỡng,
nâng cao tri thc cho nhng học sinh có năng lực, hng thc tp b môn. Nhim v này được
thc hin bng nhiều phương pháp khác nhau, song sử dng h thng bài tp hoá hc được đánh
giá là phương pháp dạy hc hiu nghim trong vic phát hin, bi dưỡng năng lực nhn thc
tư duy hóa học cho hc sinh nht là hc sinh khá gii.
Tuyển chọn một số phương pháp giải nhanh bài toán hóa học về kim loại giúp học sinh trung học phổ thông nâng cao kiến thức và kĩ năng giải toán hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tuyển chọn một số phương pháp giải nhanh bài toán hóa học về kim loại giúp học sinh trung học phổ thông nâng cao kiến thức và kĩ năng giải toán hóa - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Tuyển chọn một số phương pháp giải nhanh bài toán hóa học về kim loại giúp học sinh trung học phổ thông nâng cao kiến thức và kĩ năng giải toán hóa 9 10 844