Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng công nghệ ảo hóa trong hệ thống công nghệ thông tin

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 2144 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------

Hà Quang Chiến

Ứng dụng công nghệ ảo hóa trong hệ thống công nghệ thông tin
Chuyênngành:

Khoa học máy tính

Mãsố: 60.48.01

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

HÀ NỘI – 2012

Luậnvănđượchoànthànhtại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Ngườihướngdẫnkhoahọc.: PGS. TS Huỳnh Quyết Thắng

Phảnbiện 1: …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Phảnbiện 2: ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

LuậnvănsẽđượcbảovệtrướcHộiđồngchấmluậnvănthạcsĩtạiHọcviệnCôngnghệBưuchínhViễ
nthông
Vàolúc:

.......giờ ....... ngày ....... tháng ....... .. năm ...............

1

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU......................................................................................................... 4
CH ƠNG I - TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ HẠ TẦNG ẢO ............................. 5
I.

KHÁI NIỆM ..........................................................................................5
1.1. Ảo hóa. ............................................................................................... 5
1.2. Cơ sở hạ tầng ảo. ................................................................................ 5
1.3. Máy ảo. ............................................................................................... 5
1.4. CPU ảo................................................................................................ 6
1.5. Cách thức làm việc của ảo hóa. .......................................................... 6

II.

HỆ ĐIỀU HÀNH MÁY CHỦ DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ ẢO. .........6

2.1. Kiến trúc máy chủ ESX/ESXi. ........................................................... 7
III.

ỨNG DỤNG CỦA VMWARE. ............................................................7

3.1. Thành phần cơ sở hạ tầng của Vmware. ............................................ 7
3.2. Sử dụng hạ tầng Vmware trong trung tâm dữ liệu. ............................ 8
3.3. Sử dụng VDI với hạ tầng Vmware..................................................... 8
CH ƠNG II - TRIỂN KHAI HẠ TẦNG ẢO............................................... 9
I.

CÀI ĐẶT MÁY CHỦ ESX. ..................................................................9
1.1. Thiết lập phần cứng cho máy chủ ESX. ............................................. 9
1.2. Khởi động cài đặt máy chủ ESX ........................................................ 9
2.1. Xây dựng phân vùng ổ đĩa cho dịch vụ Console..............
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------
Hà Quang Chiến
Ứng dụng công nghệ ảo a trong hệ thống công nghệ thông tin
Chuyênngành: Khoa học máy tính
Mãsố: 60.48.01
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ
HÀ NỘI – 2012
Ứng dụng công nghệ ảo hóa trong hệ thống công nghệ thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng công nghệ ảo hóa trong hệ thống công nghệ thông tin - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Ứng dụng công nghệ ảo hóa trong hệ thống công nghệ thông tin 9 10 862