Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng viễn thám và địa chất trong nghiên cứu sự dịch chuyển lòng sông Hồng thời kỳ Holoxen và hiện đại khu vực Hà Nội.

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 3305 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Ứng dụng viễn thám và địa chất trong nghiên
cứu sự dịch chuyển lòng sông Hồng thời kỳ
Holoxen và hiện đại khu vực Hà Nội.
Trần Thị Linh Lan
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa Địa lí
Chuyên ngành: Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý
Mã số: 60.44.76
Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Trần Văn Tư
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Đánh giá điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội của Hà Nội. Ứng
dụng viễn thám – GIS để phát hiện và phân tích các dấu hiệu nhận biết lòng
sông cổ. Phân tích các dấu hiệu địa mạo, trầm tích, tân kiến tạo kết hợp với
viễn thám – GIS trong xác định lòng sông cổ và biến động của nó. Đề xuất
các giải pháp về nghiên cứu ổn định đê điều, quy hoạch và phát triển đô thị.
Keywords. Hệ thông tin địa lý; Viễn thám; Địa chất; Sông Hồng

Content:
1. Tính cấp thiết của đề tài
Sông Hồng là sông lớn của đồng bằng Bắc Bộ nói chung và Hà Nội nói
riêng. Ngoài chức năng thoát lũ, sông Hồng còn ảnh hưởng đến sự phát triển của Hà
Nội, đặc biệt là sau khi Hà Nội được mở rộng, sông Hồng trở thành trục hành lang,
cảnh quan xanh, điều hòa không khí và môi trường của thủ đô, hay tạo cảnh quan
môi trường cho các đô thị sinh thái bên sông… Chính vì vậy, sự hiểu biết về con
sông này, đặc biệt là lịch sử hình thành và phát triển của nó có ý nghĩa hết sức quan
trọng và vô cùng cấp thiết.
Quá trình hình thành và phát triển của sông Hồng đã diễn ra hàng nghìn năm.
Trong suốt quá trình phát triển, nó đã tạo ra các đới biến động rộng lớn và để lại các
dấu ấn của mình trên địa hình là các hồ móng ngựa, dải trũng hay các gờ cao ven
lòng. Các dấu vết này một phần còn tồn tại cho đến ngày nay, còn phần lớn là do

các hoạt động phát triển kinh tế, đặc biệt là do quá trình đô thị hóa làm cho ta khó
có thể nhận biết bằng kỹ thuật thông thường.
Hà Nội trong lịch sử tiến hóa là ranh giới của quá trình biển tiến, do vậy, tồn
tại nhiều lớp đất yếu là sản phẩm của các quá trình trầm tích vũng, vịnh, hồ, đầm
lầy ven biển. Trong Đệ Tứ, dưới tác động của tự nhiên và nhân tạo, quy luật chuyển
dòng, bồi tích ven sông Hồng và các sông nhánh có những đặc thù riêng. Các sự cố
đê điều liên quan đến địa chất nền đê có thể coi là các tai biến địa chất. Sự đa dạng
về cấu trúc địa chất công trình nền đê dẫn đến sự đa dạng về tai biến địa chất đối
với đê điều Hà Nội. Sự thiếu hiểu biết về địa chất trong hoạt động quy hoạch không
phù hợp với lòng sông cổ, đặc biệt trong đới biến động của chúng, có thể dẫn tới
những hậu quả đáng tiếc, như sụt lún nền móng công trình, ngập úng cục bộ…
GIS và viễn thá...
Ứng dụng viễn thám và địa chất trong nghiên
cứu sự dịch chuyển lòng sông Hồng thời kỳ
Holoxen và hiện đại khu vực Hà Nội.
Trần Thị Linh Lan
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa Địa lí
Chuyên ngành: Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý
Mã số: 60.44.76
Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Trần Văn Tư
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Đánh giá điều kiện tự nhiên kinh tế hội của Nội. Ứng
dụng viễn thám GIS để phát hiện và phân tích các dấu hiệu nhận biết lòng
sông cổ. Phân tích c dấu hiệu địa mạo, trầm tích, tân kiến tạo kết hợp với
viễn thám GIS trong xác định lòng sông cổ biến động của nó. Đề xuất
các giải pháp về nghiên cứu ổn định đê điều, quy hoạch và phát triển đô thị.
Keywords. Hệ thông tin địa lý; Viễn thám; Địa chất; Sông Hồng
Content:
1. Tính cấp thiết của đề tài
Sông Hồng sông lớn của đồng bằng Bắc Bộ nói chung Nội nói
riêng. Ngoài chức năng thoát lũ, sông Hồng còn ảnh hưởng đến sự phát triển của
Nội, đặc biệt là sau khi Hà Nội được mở rộng, sông Hồng trở thành trục hành lang,
cảnh quan xanh, điều hòa không khí môi trường của thủ đô, hay tạo cảnh quan
môi trường cho các đô thị sinh thái bên sông… Chính vậy, sự hiểu biết về con
sông này, đặc biệt lịch sử hình thành phát triển của nó ý nghĩa hết sức quan
trọng và vô cùng cấp thiết.
Quá trình hình thành và phát triển của sông Hồng đã diễn ra hàng nghìn năm.
Trong suốt quá trình phát triển, nó đã tạo ra các đới biến động rộng lớn và để lại các
dấu ấn của mình trên địa hình các hồ móng ngựa, dải trũng hay các gờ cao ven
lòng. Các dấu vết này một phần còn tồn tại cho đến ngày nay, còn phần lớn do
Ứng dụng viễn thám và địa chất trong nghiên cứu sự dịch chuyển lòng sông Hồng thời kỳ Holoxen và hiện đại khu vực Hà Nội. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng viễn thám và địa chất trong nghiên cứu sự dịch chuyển lòng sông Hồng thời kỳ Holoxen và hiện đại khu vực Hà Nội. - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Ứng dụng viễn thám và địa chất trong nghiên cứu sự dịch chuyển lòng sông Hồng thời kỳ Holoxen và hiện đại khu vực Hà Nội. 9 10 986