Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng viễn thám và GIS thành lập bản đồ chuyên đề phục vụ quản lý tổng hợp đới bờ tỉnh Thanh Hóa

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2751 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ứng dụng viễn thám và GIS thành lập bản đồ
chuyên đề phục vụ quản lý tổng hợp đới bờ
tỉnh Thanh Hóa
Nguyễn Thị Bích Hường
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Địa lý
Luận văn Thạc sĩ ngành: Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý
Mã số: 60 44 76
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đình Minh
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Nghiên cứu khả năng khai thác và sử dụng tư liệu ảnh viễn thám trong
thành lập bản đồ chuyên đề phục vụ công tác quản lý tổng hợp đới bờ. Phân tích
hiện trạng ứng dụng viễn thám và GIS trong xây dựng bản đồ chuyên đề ở Việt Nam
và trên thế giới. Xây dựng quy trình công nghệ thành lập bản đồ chuyên đề trên cơ
sở ứng dụng viễn thám và GIS. Thu thập, tổng hợp tư liệu ảnh viễn thám, bản đồ và
các tài liệu cần thiết khác và xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên đề khu vực đới bờ tỉnh
Thanh Hóa. Triển khai thử nghiệm thành lập các bản đồ chuyên đề hiện trạng lớp
phủ rừng; các vùng đất ngập nước; các vùng đô thị, khu công nghiệp và khai thác
khoáng sản phục vụ công tác quản lý tổng hợp khu vực đới bờ tỉnh Thanh Hóa.
Keywords. Viễn thám; GIS; Bản đồ chuyên đề; Hệ thông tin địa lý; Thanh Hóa
Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Việt Nam có đường bờ biển chạy dài từ cực Bắc đến cực Nam của Tổ quốc, trong
tổng số 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam có gần một nửa số tỉnh, thành phố tiếp giáp với biển.
Nhiều thành phố lớn, khu du lịch, khu công nghiệp lớn và quan trọng, khai thác mỏ và
khoáng sản, các hoạt động nuôi trồng thủy sản, giao thông vận tải và các hoạt động phát triển
kinh tế quan trọng khác tập trung ở đới bờ.

Tuy nhiên, cùng với các hoạt động sử dụng đất và phát triển kinh tế cũng kéo theo
những tác động xấu đối với môi trường, làm cạn kiệt các nguồn tài nguyên, gây tai biến thiên
nhiên,... Sự cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và mục tiêu phát triển bền
vững ngày càng bị đe dọa.
Công tác quản lý tổng hợp đới bờ rất cần thiết và quan trọng đối với chính quyền địa
phương các tỉnh, thành phố ven biển giúp quản lý và quy hoạch kinh tế - xã hội, môi trường
một cách có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu quy hoạch tổng thể - khai thác nguồn lợi thiên nhiên
hợp lý, phục vụ công cuộc xây dựng - phát triển bền vững kinh tế vùng ven biển .
Thanh Hóa là một tỉnh ven biển, với đường bờ biển dài, lãnh hải rộng, có nhiều cửa
lạch lớn, rất thuận lợi phát triển kinh tế biển. Dân cư sống tập chung đông đúc ở các huyện
thị vùng đồng bằng và ven biển. Vì vậy, việc quản lý tổng hợp đới bờ nhằm mục tiêu phát
triển bền vững vùng ven biển Thanh Hóa cũng là một t...
ng dng viễn thám và GIS thành lập bản đồ
chuyên đề phc v qun lý tổng hợp đới b
tỉnh Thanh Hóa
Nguyn Th Bích Hường
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Khoa Địa lý
Luận văn Thạc sĩ ngành: Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý
Mã số: 60 44 76
Người hướng dn: PGS.TS. Nguyễn Đình Minh
Năm bảo v: 2012
Abstract. Nghiên cứu kh năng khai thác s dụng liệu nh viễn thám trong
thành lập bản đồ chun đề phc v công tác quản lý tổng hp đới bờ. Phân tích
hin trng ng dng viễn thám và GIS trong xây dng bản đồ chuyên đề Vit Nam
trên thế giới. y dựng quy trình công nghệ thành lập bản đồ chuyên đề trên
s ng dng viễn thám GIS. Thu thập, tng hp liệu nh viễn thám, bản đồ
các tài liệu cn thiết khác xây dựng sở d liu chuyên đề khu vực đới b tnh
Thanh Hóa. Triển khai th nghiệm thành lập các bản đồ chuyên đề hin trng lp
ph rừng; c vùng đất ngập nước; các vùng đô thị, khu công nghiệp khai thác
khoáng sản phc v công tác quản lý tổng hp khu vực đới b tnh Thanh Hóa.
Keywords. Viễn thám; GIS; Bản đồ chuyên đề; H thông tin địa lý; Thanh Hóa
Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Việt Nam đường bờ biển chạy dài từ cực Bắc đến cực Nam của Tổ quốc, trong
tổng số 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam có gần một nửa số tỉnh, thành phố tiếp giáp với biển.
Nhiều thành phố lớn, khu du lịch, khu công nghiệp lớn quan trọng, khai thác mỏ
khoáng sản, các hoạt động nuôi trồng thủy sản, giao thông vận tải và các hoạt động phát triển
kinh tế quan trọng khác tập trung ở đới bờ.
Ứng dụng viễn thám và GIS thành lập bản đồ chuyên đề phục vụ quản lý tổng hợp đới bờ tỉnh Thanh Hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng viễn thám và GIS thành lập bản đồ chuyên đề phục vụ quản lý tổng hợp đới bờ tỉnh Thanh Hóa - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Ứng dụng viễn thám và GIS thành lập bản đồ chuyên đề phục vụ quản lý tổng hợp đới bờ tỉnh Thanh Hóa 9 10 191