Ktl-icon-tai-lieu

Ước mơ chỉ biến thành mục tiêu khi nó được viết ra giấy

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 971 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ước mơ chỉ biến thành mục tiêu khi nó được viết ra giấy
Bây giờ chúng ta hãy chuyển từ những vấn đề thực tiễn sang các luận điểm mang tính
nguyên tắc quyết định cuộc đời mình.
Để tiếp tục công việc Bạn phải nhận
thức được tầm quan trọng của việc
hoạch định mục tiêu.
- Nếu Bạn không có mục tiêu, thì chỉ vì
Bạn không có ước mơ.
- Nếu Bạn không có mục tiêu, thì Bạn
không có tương lai.
- Nếu Bạn không có mục tiêu, thì Bạn
sẽ chết.
- Nếu Bạn không có mục tiêu, thì Bạn
không phải sống mà là tồn tại.
- Nếu Bạn không có mục tiêu, thì Bạn có phương án loại trừ.
- Nếu Bạn không có mục tiêu, thì chỉ vì Bạn không muốn ra khỏi vùng tiện nghi của
mình.
- Nếu Bạn không có mục tiêu, thì chỉ vì Bạn chưa tìm ra nguyên nhân.
- Nếu Bạn không có mục tiêu, thì chỉ vì Bạn chưa hình dung được bức tranh toàn cảnh về
tương lai của mình.
- Nếu Bạn không có mục tiêu, thì chỉ vì Bạn chưa lựa chọn được con đường mà Bạn muốn
đi.
- Nếu Bạn không có mục tiêu, thì Bạn sẽ làm mất tất cả những gì mình có.
- Nếu Bạn không có mục tiêu, thì chỉ vì Bạn chưa nghĩ về điều đó.
- Nếu Bạn không có mục tiêu, thì chỉ vì Bạn chưa biết ý nghĩa của cuộc sống.
- Nếu Bạn không có mục tiêu, thì mọi kế hoạch đều vô nghĩa.
- Nếu Bạn không có mục tiêu, thì Bạn không vào được vòng xoáy của phát triển bản
thân.
- Nếu Bạn không có mục tiêu, thì Bạn chưa hoàn hảo.

- Nếu Bạn không có mục tiêu, thì Bạn không biết Bạn sống vì gì và vì ai.
- Nếu Bạn không có mục tiêu, thì Bạn không thể trở thành thủ lĩnh.
- Nếu Bạn không có mục tiêu, thì sẽ chẳng có ai đi theo Bạn.
- Nếu Bạn không có mục tiêu, thì Bạn vẫn chưa quyết định sẽ thay đổi cuộc đời mình.
- Nếu Bạn không có mục tiêu, thì chẳng đào tạo người khác để làm gì.
- Nếu Bạn không có mục tiêu, thì Bạn đi về đâu?
- Nếu Bạn không có mục tiêu, thì tức là Bạn không có đủ thông tin về cuộc đời mình.
- Nếu Bạn không có mục tiêu, thì Bạn sẽ không tạo ra được sự giàu có cho mình.
- Nếu Bạn không có mục tiêu, thì Bạn sẽ không bao giờ có được sự công nhận.
- Nếu Bạn không có mục tiêu, thì nghĩa là Bạn vẫn còn hoài nghi và sợ hãi.
- Nếu Bạn không có mục tiêu, thì Bạn không phải là người kiên quyết.
- Nếu Bạn không có mục tiêu, thì Bạn không có ý chí.
- Nếu Bạn không có mục tiêu, thì Bạn không thể có ước mong.
- Nếu Bạn không có mục tiêu, thì Bạn là người thiếu cam kết và thiếu trách nhiệm.
- Nếu Bạn không có mục tiêu, thì hãy xét lại quan điểm của mình.
Để thành công thì Mục tiêu cần viết ra giấy như một bức tranh

Bức tranh toàn cảnh – đó là sự thể hiện mục tiêu trên giấy
Để l...
Ước mơ chỉ biến thành mục tiêu khi nó được viết ra giấy
Bây giờ chúng ta hãy chuyển từ những vấn đề thực tiễn sang các luận điểm mang tính
nguyên tắc quyết định cuộc đời mình.
Để tiếp tục công việc Bạn phải nhận
thức được tầm quan trọng của việc
hoạch định mục tiêu.
- Nếu Bạn không có mục tiêu, thì chỉ
Bạn không có ước mơ.
- Nếu Bạn không mục tiêu, thì Bạn
không có tương lai.
- Nếu Bạn không mục tiêu, thì Bạn
sẽ chết.
- Nếu Bạn không mục tiêu, thì Bạn
không phải sống mà là tồn tại.
- Nếu Bạn không có mục tiêu, thì Bạn có phương án loại trừ.
- Nếu Bạn không mục tiêu, thì chỉ Bạn không muốn ra khỏi vùng tiện nghi của
mình.
- Nếu Bạn không có mục tiêu, thì chỉ vì Bạn chưa tìm ra nguyên nhân.
- Nếu Bạn không có mục tiêu, thì chỉ vì Bạn chưa hình dung được bức tranh toàn cảnh v
tương lai của mình.
- Nếu Bạn không có mục tiêu, thì chỉ vì Bạn chưa lựa chọn được con đường mà Bạn muốn
đi.
- Nếu Bạn không có mục tiêu, thì Bạn sẽ làm mất tất cả những gì mình có.
- Nếu Bạn không có mục tiêu, thì chỉ vì Bạn chưa nghĩ về điều đó.
- Nếu Bạn không có mục tiêu, thì chỉ vì Bạn chưa biết ý nghĩa của cuộc sống.
- Nếu Bạn không có mục tiêu, thì mọi kế hoạch đều vô nghĩa.
- Nếu Bạn không mục tiêu, thì Bạn không vào được vòng xoáy của phát triển bản
thân.
- Nếu Bạn không có mục tiêu, thì Bạn chưa hoàn hảo.
Ước mơ chỉ biến thành mục tiêu khi nó được viết ra giấy - Trang 2
Ước mơ chỉ biến thành mục tiêu khi nó được viết ra giấy - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Ước mơ chỉ biến thành mục tiêu khi nó được viết ra giấy 9 10 127