Ktl-icon-tai-lieu

Vai trò của báo chí trong việc bảo đảm và phát huy quyền được thông tin của người dân ở Việt Nam

Được đăng lên bởi Nguyễn Đình Hiếu
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 885 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Vai trò của báo chí trong việc bảo đảm và phát huy
quyền được thông tin của người dân ở Việt Nam
TS. Đỗ Chí Nghĩa, Phó Trưởng khoa Phát thanh- Truyền hình,
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Quyền được thông tin là quyền cơ bản của con người, được hiến
pháp và pháp luật bảo vệ. Trong các kênh thông tin đó, thông tin báo chí
đóng một vai trò không thể thay thế.
1. Chức năng thông tin của báo chí và việc bảo đảm quyền được
thông tin của người dân
Chức năng thông tin là chức năng quan trọng hàng đầu của báo chí.
Báo chí ra đời là nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin giao tiếp của công chúng
và sự phát triển của báo chí cũng dựa trên sự gia tăng nhu cầu thông tin giao tiếp trong xã hội. Một xã hội từ thời nguyên thuỷ cũng đã có nhu cầu
thông tin, kết nối xã hội, hợp tác lao động, chống lại các mối nguy hiểm…
Sự ra đời của báo chí chính là một cột mốc quan trọng đánh dấu nhu cầu
thông tin- giao tiếp đã ở một mức độ nóng bỏng, cấp thiết hơn rất nhiều và
khả năng đáp ứng của các phương tiện truyền tin đã đạt đến trình độ cao
hơn hẳn trước đó.
Báo chí thực hiện chức năng thông tin - giao tiếp là nhằm thực hiện
các chức năng khác. Mọi chức năng của báo chí đều được thực hiện thông
qua con đường thông tin. Báo chí thông tin để thực hiện chức năng giáo
dục, thông tin để thực hiện vai trò giám sát, quản lý xã hội, thông tin để
thực hiện chức năng văn hoá, giải trí...
Thực hiện chức năng thông tin, báo chí phải bảo đảm độ chân thực,
xác đáng, tính nhanh nhạy, kịp thời… Thông tin báo chí phải ngồn ngộn tính

thời sự, diễn tả những điểm nóng nhất, những vấn đề nổi cộm nhất trong đời
sống. Tuy vậy, mảng thứ hai của thông tin báo chí là những thông tin có tính
chuyên đề, ẩn chứa tầng sâu tri thức… Điều này thể hiện rõ mục tiêu phục
vụ xã hội, đáp ứng mọi nhu cầu thông tin chính đáng của công chúng.
Từ nhiệm vụ có tính chất đương nhiên đó, báo chí đã góp phần quan
trọng đáp ứng quyền được thông tin của công chúng. Đây là một nội dung
cơ bản được hiến pháp và pháp luật thừa nhận và được thực tiễn chứng minh
một cách sinh động. Các văn bản pháp luật như hiến pháp, luật báo chí, luật
phòng chống tham nhũng… đều nêu cao vai trò của báo chí trong việc thực
hiện chức năng thông tin cho người dân. Quy chế người phát ngôn, các quy
định về cung cấp thông tin cho báo chí đang được quan tâm và hoàn thiện
nhằm giúp báo chí tiếp cận thông tin nhanh, chính xác và hiệu quả nhất.
Người dân ngày càng tiếp cận tốt hơn với công nghệ thông tin hiện
đại, đặc biệt là Internet, với khoảng 20 triệu người...
Vai trò của báo chí trong việc bảo đảm và phát huy
quyền được thông tin của người dân ở Việt Nam
TS. Đỗ Chí Nghĩa, Phó Trưởng khoa Phát thanh- Truyền hình,
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Quyền được thông tin quyền bản của con người, được hiến
pháp pháp luật bảo vệ. Trong các nh thông tin đó, thông tin báo chí
đóng một vai trò không thể thay thế.
1. Chức năng thông tin của báo chí việc bảo đảm quyền được
thông tin của người dân
Chức năng thông tin là chức năng quan trọng hàng đầu của báo chí.
Báo cra đời là nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin giao tiếp của công chúng
sự phát triển của báo chí cũng dựa trên sự gia ng nhu cầu thông tin -
giao tiếp trong hội. Một hội từ thời nguyên thuỷ cũng đã nhu cầu
thông tin, kết nối hội, hợp tác lao động, chống lại các mối nguy hiểm…
Sự ra đời của báo cchính một cột mốc quan trọng đánh dấu nhu cầu
thông tin- giao tiếp đã ở một mức độ ng bỏng, cấp thiết hơn rất nhiều
khả năng đáp ứng của các phương tiện truyền tin đã đạt đến trình độ cao
hơn hẳn trước đó.
Báo cthực hiện chức năng thông tin - giao tiếp nhằm thực hin
các chức năng khác. Mọi chức năng của báo cđều được thực hiện thông
qua con đường thông tin. Báo chí thông tin để thực hiện chức năng giáo
dục, thông tin để thực hiện vai trò giám sát, quản hội, thông tin để
thực hiện chức năng văn hoá, giải trí...
Thực hiện chức năng thông tin, báo chí phải bảo đảm độ chân thực,
xác đáng, tính nhanh nhạy, kịp thời… Thông tin báo chí phải ngồn ngộn tính
Vai trò của báo chí trong việc bảo đảm và phát huy quyền được thông tin của người dân ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vai trò của báo chí trong việc bảo đảm và phát huy quyền được thông tin của người dân ở Việt Nam - Người đăng: Nguyễn Đình Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Vai trò của báo chí trong việc bảo đảm và phát huy quyền được thông tin của người dân ở Việt Nam 9 10 947