Ktl-icon-tai-lieu

VAI TRÒ CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM

Được đăng lên bởi Long Toro
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 764 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bộ Công Thương
Trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM
«««○»»»
Khoa Lý Luận Chính Trị

TIỂU
LUẬN
ĐỀ TÀI:
VAI TRÒ CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM
1945

Thành viên nhóm 11
STT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

HỌ VÀ TÊN

Nguyễn Thanh Long

NHIỆM VỤ

ĐÁNH GIÁ CỦA CẢ
NHÓM

TP.HCM,ngày 17 tháng 10 năm 2013

tháng10

KhoaKhoa Lý Luận Chính Trị

...
Bộ Công Thương
Trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM
«««○»»»
Khoa Lý Luận Chính Trị
TIỂU
LUẬN
ĐỀ TÀI:
VAI TRÒ CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM
1945
Thành viên nhóm 11
STT HỌ VÀ TÊN NHIỆM V
ĐÁNH GIÁ CỦA CẢ
NHÓM
1. Nguyễn Thanh Long
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
VAI TRÒ CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM - Trang 2
VAI TRÒ CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM - Người đăng: Long Toro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
VAI TRÒ CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 9 10 686