Ktl-icon-tai-lieu

VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Được đăng lên bởi chuvietyen-11020
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1850 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHÀO MỪNG CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ
ĐẾN VỚI BÀI THẢO LUẬN CỦA NHÓM
15

Giảngviên:NguyễnThịThànhVinh

CHỦ ĐỀ:
VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG TRONG NỀN KINH TẾ THỊ
TRƯỜNG

NỘIDUNG THẢO LUẬN:

I. SơlượcvềvaitròcủaNHTW.
II. VaitròcủaNgânhàngTrungƯơng.
III. MộtsốgiảiphápcủngcốvàhỗtrợvaitròcủaNHTWtronggiaiđoạnhiện
nay.

I.Sơ lược về vai trò của NHTW.
 Ngân hàng trung ương là một cơ quan thuộc bộ máy nhà nước.
 Được độc quyền phát hành giấy bạc ngân hàng và thực hiện chức năng quản lý nhà nước
về hoạt động tiền tệ, tín dụng và ngân hàng, với mục tiêu cơ bản là ổn định và an toàn
trong hoạt động của hệ thống ngân hàng.

I. Sơ lược về vai trò của NHTW
-Ngân hàng trung ương thực hiện chức năng quản lý không chỉ đơn thuần bằng các luật lệ, các biện

pháp hành chính, mà còn thông qua các nghiệp vụ mang tính kinh doanh sinh lời.

I. Sơ lược về vai trò của NHTW

-Ngân

hàng trung ương có các khoản thu

nhập từ tài sản có của mình như: chứng
khoán chính phủ, cho vay chiết khấu, kinh
doanh trên thị trường ngoại hối…

I. Sơ lược về vai trò của NHTW
-Hai mặt quản lý và kinh doanh gắn chặt với nhau trong tất cả các hoạt độngcủaNHTWchỉ là phương
tiện đểquản lý. Hầu hết các khoản thu nhập của ngân hàng trung ương, sau khi trừ các chi phí hoạt
động, đều phải nộp vào ngân sách nhà nước.

II.Vai trò của Ngân hàng Trung Ương
1.Phát hành giấy bạc ngân hàng và điều tiết lượng tiền cung ứng:
-Giấy bạc ngân hàng doNHTWphát hành là phương tiện thanh toán hợp pháp, làm chức năng phương
tiện lưu thông và phương tiện thanh toán.

II. Vai trò của Ngân hàng Trung Ương

-Do đó, việc phát hành tiền củaNHTWcó
tác động trực tiếp đến tình hình lưu
thông tiền tệ của đất nước.

II. Vai trò của Ngân hàng Trung Ương

 Để cho giá trị đồng tiền được ổn định, nó đòi hỏi việc phát hành tiền phải
tuân theo những nguyên tắc nghiêm ngặt:
+Nguyên tắc phát hành tiền phải có vàng bảo đảm.
+Nguyên tắc phát hành giấy bạc ngân hàng thông qua cơ chế tín dụng, được
bảo đảm bằng giá trị hàng hoá và dich vụ.

II. Vai trò của Ngân hàng Trung Ương
 Ngày nay, trong điều kiện lưu thông giấy bạcNHkhông được tự do chuyển đổi ra thành vàng theo
luật định, các ngân hàng trên thế giới đều chuyển sang chếđộ phát hành giấy bạc thông qua cơ chế
tái cấp vốn cho các ngân hàng và hoạt đông trên thị trường mở củaNHTW.
 Đồng thời, trên cơ sở độc hành phát hành tiền,NHTWthực hiện việc kiểm soát khối lượng tiền
cung ứng được tạo ra từ cácNHTMbằng quy chế dự trữ bắt buộc, lãi suất chiết khấu….

II. Vai trò của Ngân hàng Trung...
Giảngviên:NguyễnThịThànhVinh
CHÀO MỪNG CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ
ĐẾN VỚI BÀI THẢO LUẬN CỦA NHÓM
15
VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG - Người đăng: chuvietyen-11020
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 9 10 434