Ktl-icon-tai-lieu

Vai trò của Phật giáo trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1335 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Vai trò của Phật giáo trong đời sống xã hội
Việt Nam hiện nay
Đỗ Thu Hường
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Triế t ho ̣c; Mã số: 60 22 80
Người hướng dẫn: TS. Phạm Văn Sinh
Năm bảo vệ: 2010
Abstract. Nghiên cứu một cách tương đối có hệ thống lý luận của triết học MácLênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về vai trò xã
hội của tôn giáo. Phân tích, nghiên cứu quá trình du nhập và phát triển của Phật giáo
và thực trạng phát triển của Phật giáo ở Việt Nam hiện nay. Đề xuấ t những giải pháp
cơ bản nhằ m phát huy vai trò tích cực của phật giáo trong đời sống xã hội Việt Nam.
Keywords. Triết học; Phật giáo; Xã hội Việt Nam
Content
1. Lý do chọn đề tài
Bước sang thế kỷ XXI, thế giới đang diễn ra những biến động to lớn về nhiều mặt
như: ô nhiễm môi trường, mất cân bằng sinh thái, khủng bố, bệnh tật hiểm nghèo, chiến
tranh, xung đột tôn giáo, khủng hoảng kinh tế, tài chính, đói nghèo… đang diễn ra ở nhiều
nơi trên thế giới. Trong bối cảnh đó, sự hồi sinh và gia tăng mạnh mẽ của các tôn giáo cũ và
một số hình thức tôn giáo mới lạ đã làm cho mối quan hệ giữa con người ngày càng phức tạp.
Trong xu thế chung của sự gia tăng tôn giáo thì ở nước ta đời sống tôn giáo đang có
vận động mạnh mẽ trong những năm gần đây, trong đó có Phật giáo. Phật giáo là một tôn
giáo lớn trên thế giới, đồng thời cũng là một tôn giáo mà có những nội dung, tư tưởng mang
đậm tính triết học sâu sắc. Phật giáo truyền vào Việt Nam khoảng đầu công nguyên, vốn có
tư tưởng truyền thống gắn liền với sinh hoạt văn hóa nông nghiệp lúa nước, một nền văn hóa
nhân văn, bao dung, trí tuệ, khai phóng, đượm sắc thái hiếu sinh, hiếu hòa và giải thoát với
đặc tính từ bi, hỷ xả, vô ngã, vị tha, v.v... Chính vì thế, Phật giáo đã được nhân dân Việt Nam
đón nhận một cách trân trọng có sự tiếp biến để trở thành tôn giáo truyền thống của dân tộc.
Trải qua hơn hai ngàn năm gắn bó và đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo Việt Nam có ảnh
hưởng không nhỏ đến đời sống tinh thần của nhân dân.
Ngày nay với nhiều lý do, Phật giáo ở nước ta đang có sự vận động và phát triển một
cách nhanh chóng. Sự phát triển của Phật giáo một mặt đã kéo theo nhiều hậu quả trong sinh
hoạt xã hội như: một số kẻ lợi dụng chùa làm nơi bói toán, lên đồng, xem sao, xem tướng,
giải hạn... để kiếm tiền bất chính (họ không phải là những người phật tử chân chính). Trước
cổng chùa một số người dân bày bán đủ loại sách tử vi, cúng sao, giải hạn không có nguồn
gốc xuất xứ, làm mê hoặc quần chú...
a Phi si
Vit Nam hin nay

i hc Khoa h
Lu ThS.  
: 60 22 80
ng dn: TS. 
o v: 2010
Abstract. u m thn ca trit h-
ng H m cc ta v 
hi cn ca Ph
c trn ca Ph Vit Nam hin nay. 





 .
Keywords. Trit hc; Ph; i Vit Nam
Content
1. Lý do chọn đề tài
c sang th k XXI, th gin ra nhng bing to ln v nhiu mt
 nhi  ng, m     ng b, bnh tt hi  n
ng hong kinh t n ra nhiu
 gii. Trong bi c, s hnh m c 
mt s i l  i quan h gic tp.
Trong xu th chung ca s  i s
vng mnh m trong nh c Pht g Ph
 ging thng nng mang
t hc. Ph truyt Nam khou c
ng truyn thng gn lin vi sinh hot c, mt n
m su sinh, hii
 bi, h x , Pht gi t Nam
n ms tip bi tr n thng cc.
Tr c, Phnh
h i sng tinh thn c
i nhi, Ph  vn mt
 n ca Ph mt mt u hu qu trong sinh
hoi mt s k li dng,
gii h kim tin b i pht t c
ct s  lo i hn
gc xut xc quc t s a sinh hot Ph
t hin nhng v  t
ra nhng th li d
 thc hin chin bi mi
Vai trò của Phật giáo trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vai trò của Phật giáo trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Vai trò của Phật giáo trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay 9 10 820