Ktl-icon-tai-lieu

Vấn đề quản lý công suất trong hệ CDMA

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1027 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vấn đề quản lý công suất trong hệ CDMA
Phạm Kông Trường
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn Thạc sĩ ngành: Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc
Mã số: 2.07.00
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Viết Kính
Năm bảo vệ: 2008
Abstract: Nêu cơ sở chung về hệ thống di động tế bào. Phân tích các đặc điểm của hệ
CDMA (Đa truy nhập phân chia theo mã), tập trung vào các vấn đề liên quan đến điều
khiển công suất trong hệ thống CDMA. Trình bày các phương pháp quản lý công suất
thông qua điều khiển CS trên đường truyền về và truyền đi. Đề xuất một số phương
pháp tối ưu hóa quản lý công suất như điều khiển công suất thích nghi, phân phối công
suất kênh hoa tiêu và co dãn ô, tối ưu hóa anten để cân bằng tải lưu lượng, nhằm nâng
cao dung năng và hiệu năng mạng CDMA
Keywords: Công suất; Hệ thống di động tế bào; Kỹ thuật vô tuyến; Mạng CDMA
Content
MỞ ĐẦU

Trong những năm gần đây, các mạng CDMA đang ngày càng phát triển mạnh mẽ trên
thế giới và nó đang chứng tỏ được nhiều những tính năng ưu việt hơn hẳn các mạng di động
dùng công nghệ khác.
Một trong những nguyên nhân quan trọng giúp mạng CDMA có được những thành
công chính là khả năng nổi trội của kỹ thuật điều khiển công suất trong hệ thống CDMA.
Để tăng dung lượng của các hệ thống thông tin di động nói chung và của hệ thống
CDMA nói riêng thì vấn đề điều khiển công suất là một vấn đề quan trọng và không thể thiếu.
Luận văn này sẽ tập trung vào tìm hiểu các vấn đề liên quan đến điều khiển công suất trong hệ
thống CDMA, đặc biệt là sẽ nghiên cứu đến các vấn đề tối ưu hóa phương pháp quản lý công
suất.
Luận văn gồm có 4 chương:
-

Chương 1: Cơ sở chung về hệ thống di động tế bào

-

Chương 2: Các đặc điểm hệ CDMA

-

Chương 3: Các phương pháp quản lý công suất thông qua điều khiển CS

-

Chương 4: Các phương pháp tối ưu hóa quản lý công suất

Hy vọng rằng thông qua luận văn này, người đọc sẽ hiểu được phần nào về hệ thống
thông tin di động CDMA và tầm quan trọng của vấn đề điều khiển công suất cũng như vấn đề
quản lý công suất tối ưu hóa.
Do trình độ còn hạn chế và thời gian có hạn, chắc chắn luận văn tốt nghiệp này ít
nhiều không thể tránh khỏi thiếu sót, kính mong các thầy cô giáo và bạn bè đóng góp ý kiến
để luận văn ngày càng hoàn thiện hơn.
References
Tiếng Việt
[1] TS.Trịnh Anh Vũ (2005), Giáo trình thông tin di động, NXB ĐHQG
[2] Tổng cục Bưu điện(2005), Thông tin di động, NXB Bưu điện
[3] TS.Nguyễn Phạm Anh Dũng(2002), Giáo trình thông tin di động, NXB Bưu điện
[4] TS.Nguyễn Phạm Anh Dũng(2002), Giáo trình Thô...
Vấn đề quản lý công sut trong hệ CDMA
Phạm Kông Trường
Trường Đại hc Công ngh
Luận văn Thạc sĩ ngành: Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc
số: 2.07.00
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Viết Kính
m bảo v: 2008
Abstract: u cơ sở chung về hệ thống di động tế bào. Phân tích các đặc điểm của hệ
CDMA (Đa truy nhập phân chia theo mã), tập trung vào các vấn đề liên quan đến điều
khiển công suất trong hệ thống CDMA. Trình bày các phương pháp quản công suất
thông qua điều khiển CS trên đường truyền về truyền đi. Đề xuất một số phương
pháp tối ưu hóa quản lýng suất như điều khiển công suất tch nghi, phân phốing
suất kênh hoa tiêu và co dãn ô, tối ưu hóa anten để cân bằng tải lưu lượng, nhằm nâng
cao dung năng và hiệu năng mạng CDMA
Keywords: ng suất; Hệ thống di động tế bào; Kỹ thuật vô tuyến; Mạng CDMA
Content
MỞ ĐẦU
Trong những năm gần đây, các mạng CDMA đang ngày càng phát triển mạnh mẽ trên
thế giới đang chứng tđược nhiều những tính năng ưu việt hơn hẳn các mạng di động
dùng công nghệ khác.
Một trong những nguyên nhân quan trọng giúp mạng CDMA được những thành
công chính là khả năng nổi trội của k thuật điều khiển công suất trong hệ thống CDMA.
Để tăng dung lượng của các hthống thông tin di động nói chung và của hệ thống
CDMA nói riêng t vấn đề điều khiển công suất là một vấn đề quan trọng và không thể thiếu.
Luận văn này sẽ tập trung vào tìm hiểu các vấn đề liên quan đến điều khiển công suất trong hệ
thống CDMA, đặc biệt là sẽ nghiên cứu đến các vấn đề tối ưu hóa phương pp quản lý công
suất.
Luận văn gồm4 chương:
- Chương 1: Cơ sở chung về hệ thống di động tế bào
- Chương 2: Các đặc đim hệ CDMA
- Chương 3: Các phương pháp quản lýng suất thông qua điều khiển CS
Vấn đề quản lý công suất trong hệ CDMA - Trang 2
Vấn đề quản lý công suất trong hệ CDMA - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Vấn đề quản lý công suất trong hệ CDMA 9 10 570