Ktl-icon-tai-lieu

Vấn đề xây dựng đạo đức kinh doanh ở Việt Nam hiện nay (qua thực tế ở Hà Nội)

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 5480 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Vấn đề xây dựng đạo đức kinh doanh ở Việt
Nam hiện nay (qua thực tế ở Hà Nội)
Đặng Thị Kim Anh
Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Chuyên ngành: Triết học; Mã số: 60 22 80
Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Hiền Lương
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề xây dựng đạo đức kinh doanh ở
Việt Nam hiện nay. Phân tích một số vấn đề đạo đức kinh doanh điển hình - qua thực tế ở
Hà Nội (sau khi sát nhập). Đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm xây dựng và nâng
cao đạo đức kinh doanh ở nước ta hiện nay.
Keywords. Triết học; Đạo đức kinh doanh; Đạo đức nghề nghiệp; Việt Nam

Content.
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Ngày nay, vấn đề đạo đức kinh doanh cũng đang được các học giả, những nhà kinh
doanh, nhà quản lý, người tiêu dùng và toàn xã hội đặc biệt quan tâm. Người Mỹ đã sớm
nhận thức được vai trò đặc biệt quan trọng của đạo đức đối với công việc kinh doanh. Họ
đã bỏ ra khá nhiều công sức và tiền bạc để nghiên cứu vấn đề này. Chỉ tính riêng trong
năm 2000, theo Trung tâm vì một nền văn hoá kinh doanh có đạo đức, đã có tới 52 công
trình nghiên cứu được xuất bản tại Mỹ viết về ảnh hưởng của đạo đức kinh doanh tới thu
nhập tài chính của các công ty. Trong đó, đa số các công trình nghiên cứu (33 công trình)
cho rằng, công ty có đạo đức sẽ dễ làm ăn phát đạt hơn.
Ở Việt Nam, đạo đức kinh doanh là một vấn đề khá mới không những đối với các nhà
kinh doanh mà với cả những người nghiên cứu về lĩnh vực này. Các vấn đề như: đạo đức
kinh doanh, văn hoá kinh doanh, văn hoá doanh nghiệp, văn hoá công ty… mới chỉ nổi
lên từ khi Việt Nam thực hiện chính sách đổi mới và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.
Trước đó, những vấn đề này ít được nhắc tới. Đặc biệt, kể từ khi Việt Nam gia nhập
WTO có nhiều phạm trù mới được xuất hiện như: quyền sở hữu trí tuệ, an toàn thực
phẩm, thị trường chứng khoán, thị trường thương mại… và vì thế khái niệm đạo đức kinh
doanh trở nên phổ biến hơn trong xã hội.
Hiện nay, nền kinh tế đang chuyển sang vận hành theo thể chế thị trường có sự quản
lý của nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, môi trường kinh doanh trở nên đa
1

dạng và sôi động hơn. Hoạt động kinh doanh là những hành vi, những quyết định, cách
ứng xử, nguyên tắc hoạt động của doanh nhân trên thương trường. Do vậy, đạo đức kinh
doanh có vai trò quan trọng trong việc định hướng, điều chỉnh hoạt động của các doanh
nhân nhằm đảm bảo lợi ích của cá nhân cũng như lợi ích của toàn xã hội, góp phần tạo ra
một môi trường kinh doanh lành...
3
Vẫn theo hướng nghiên cứu trên, các khái niệm này còn được trình bày trong một s
công trình nghiên cứu khác. Tiêu biểu như: “Đạo đức kinh doanh văn hoá công ty:
phương pháp môn học phân tích tình huống” ca Nguyn Mnh Quân. Nhà xut bn
Đại hc Kinh tế quốc dân, Nội, 2007; Bùi Xuân Phong trong cuốn “Đạo đức kinh
doanh và văn hoá doanh nghiệp”. Nxuất bn Thông tin Truyền thông, Hà Ni, xut
bản năm 2009.
Theo hướng nghiên cứu ng dụng các tác giả tập trung nghiên cứu nhng vấn đề do
thc tiễn đt ra. Tiêu biểu cho hướng nghiên cứu này phải k đến:
- Cuốn “Những tác động tiêu cc ca kinh tế th trưng Vit Nam” ca Hà Huy
Thành (chủ biên). Nhà xut bn Khoa học Xã hội, Ni, xut bản năm 2000. Tập th
tác giả đã phân tích sự tác động tiêu cực ca kinh tế th trường đối với các lĩnh vực khác
nhau của đời sống hội như: Kinh tế, s phân tầng hội, y tế, giáo dc - đào tạo, đạo
đức, môi trường… qua đó đề ra các giải pháp khắc phc những tiêu cc trên.
- Cuốn “Những vấn đề đạo đức trong điều kin kinh tế th trường”. Từ c nhìn của các
nhà khoa học Trung Quc do Lại Văn Toàn làm chủ tch hội đồng biên tập. Nhà xuất bn
Thông tin Khoa học Xã hội. Hà Nội, 1996. Các tác giả đã phân tích quan hệ gia kinh tế th
trường luân đạo đức; s tác động tính hai mt ca kinh tế th trường đối với đạo
đức; đạo đức trong kinh tế th trường việc xây dựng đạo đức trong kinh tế th trường.
Tp th tác giả đã phân tích về s xung đột gia li ích và giá tr đạo đức; nguyên nhân của
tình hình đạo đức hội hin nay trên sở đó đề xut mt s giải pháp xây dựng lại đạo
đức hin nay.
- Mai Ngọc Cường, Vũ Thành Hưng, Bùi Anh Tun trong cuốn “Đạo đc kinh doanh:
lý thuyết và thực hành” (1996). Nhà xut bn Thống kê, Hà Nội li tiếp cn vấn đề t góc
độ khác. Các tác giả đã làm sảng t những nguyên bản v đạo đức kinh doanh: vai
trò, tầm quan trng của đạo đức kinh doanh, lch s các tưởng v đạo đức kinh doanh
sở triết hc ca thuyết đạo đức kinh doanh. Đng thời làm sáng tỏ c chuẩn
mực đạo đức nguyên tắc xác định hành vi đạo đức. Trên nền tng những nguyên lý
bn v đạo đức kinh doanh, tp th tác giả đã vận dng nhng ởng bản của đạo
đức kinh doanh vào thc tiễn thông qua việc nghiên cứu c tình huống chiến lược
nâng cao đạo đức kinh doanh trong doanh nghip phn sau.
- Trn Hu Quang, Nguyễn Công Thắng (chủ biên): “Văn hoá kinh doanh - Nhng
góc nhìn” (2008). Nhà xuất bn Tr - Thời báo kinh tế Sài Gòn. Tập th tác giả lại nhìn
nhận và phân tích đạo đức kinh doanh những khía cạnh khác nhau như: chữ “tín” trong
kinh doanh; mi quan h giữa kinh doanh đạo đức; đạo đức với đối tác đối th;
doanh nhân chữ lợi… Từ s phân tích đạo đức kinh doanh những khía cạnh khác
nhau đó, các tác giả đã chỉ ra rng: ch “tín” phẩm chất cao quý nht của người kinh
doanh, các doanh nghip muốn thành công trong kinh doanh, trưc hết y biết gi ch
“tín”. Mt khác, trong kinh doanh phải có đạo đức, phải có cái “tâm” thì mới gt hái được
Vấn đề xây dựng đạo đức kinh doanh ở Việt Nam hiện nay (qua thực tế ở Hà Nội) - Trang 4
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vấn đề xây dựng đạo đức kinh doanh ở Việt Nam hiện nay (qua thực tế ở Hà Nội) - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Vấn đề xây dựng đạo đức kinh doanh ở Việt Nam hiện nay (qua thực tế ở Hà Nội) 9 10 378