Ktl-icon-tai-lieu

Văn hóa Ấn Độ trong sáng tác của Hồ Anh Thái

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1655 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Văn hóa Ấn Độ trong sáng tác của
Hồ Anh Thái
Nguyễn Thị Kim Thanh
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Lý luận văn học; Mã số: 60 22 32
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Khánh Thành
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Tìm hiểu những vấn đề chung về văn hoá, mối quan hệ giữa văn hoá - văn
học, bức tranh chung về văn hoá Ấn Độ và dòng chảy Ấn Độ trong sáng tác Hồ Anh
Thái. Tái dựng bức tranh lắp ghép đa chiều quá khứ – hiện tại về tính cách con
người và xã hội nơi xứ sở Ganga. Tìm hiểu một nét đặc trưng trong nhân sinh quan
của Hồ Anh Thái: cảm hứng Phật giáo và sự chi phối của cảm hứng này trong sáng
tác của nhà văn. Khảo sát và phân tích kĩ thuật xử lý chất liệu văn hoá Ấn Độ của Hồ
Anh Thái: yếu tố ảo – kỳ ảo; người kể chuyện và điểm nhìn trần thuật; sự đa thanh
của giọng điệu trần thuật.
Keywords. Lý luận văn học; Văn hóa Ấn Độ; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn
Content
A.PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Hồ Anh Thái là một trong những tên tuổi đáng chú ý của nền văn xuôi đương đại Việt
Nam với sức viết dồi dào và khá đa dạng. Gần như năm nào Hồ Anh Thái cũng có sách xuất
bản. Mỗi cuốn sách là một lát cắt bén ngọt lách vào giữa những đường gân của cuộc sống và
điểm trúng huyệt cuộc sống. Có lẽ vì vậy tác phẩm của anh luôn được bạn đọc đón đợi và gây
được tiếng vang trong dư luận.
Ấn Độ là một trong những nền văn hoá cổ xưa và lâu đời đã quy tụ quanh mình cả
một trường văn hóa và các tiểu vùng văn hoá rộng lớn. Việt Nam hiện nay không thiếu những
chuyên khảo nghiên cứu về nền văn hoá ấn Độ. Nhưng trong lĩnh vực sáng tác văn học dường
như đây vẫn còn là một miền đất chưa mấy ai khai phá.
Hồ Anh Thái đã có sáu năm sống và học tập trên đất nước ấn Độ (1988 -1994). Đây
có thể coi là một cơ duyên hiếm có tạo điều kiện cho Hồ Anh Thái tìm hiểu, khám phá về đất
nước, con người và xứ sở Ganga. Tầm văn hoá của một tiến sĩ văn hoá phương Đông, cái
nhìn sắc bén của một cử nhân quan hệ quốc tế hoà trong cảm nhận tinh tế của một nhà văn có
cơ hội ngụp lặn thả sức mình trong các đại dương văn hoá ấn Độ cổ kính, kỳ vĩ. Không dừng
lại ở cách viết phảng phất chất huyền bí của người ấn mà có hẳn một dòng chảy văn hoá ấn
Độ trong sáng tác của Hồ Anh Thái. Và chính những sáng tác về đề tài ấn Độ này đã tạo ra
những nét độc đáo trong văn phong và ghi những dấu ấn sâu đậm trong nghiệp văn của anh.

Vì những lý do trên, trong luận văn này chúng tôi tiến hành nghiên cứu Văn hoá ấn Độ
trong sáng tác của Hồ Anh Thái – một sắc diện khá đặc trưng trong sáng tác của nhà văn...
Văn hóa Ấn Độ trong sáng tác ca
H Anh Thái
Nguyn Th Kim Thanh
Trường Đại hc Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Lý luận văn học; Mã số: 60 22 32
Người hướng dn: PGS.TS. Trần Khánh Thành
Năm bảo v: 2012
Abstract. Tìm hiểu nhng vấn đề chung v văn hoá, mối quan h giữa văn hoá - văn
hc, bc tranh chung v văn hoá Ấn Độ dòng chảy Ấn Độ trong sáng tác Hồ Anh
Thái. Tái dựng bc tranh lắp ghép đa chiều quá kh hin ti v tính cách con
người hội nơi x s Ganga. Tìm hiểu một nét đặc trưng trong nhân sinh quan
ca H Anh Thái: cảm hng Phật giáo sự chi phi ca cm hứng này trong ng
tác của nhà văn. Khảo sát và phân tích kĩ thut x lý chất liệu văn hoá Ấn Độ ca H
Anh Thái: yếu t o k o; người k chuyện điểm nhìn trần thut; s đa thanh
ca giọng điệu trn thut.
Keywords. Lý luận văn học; Văn hóa Ấn Độ; Văn học Vit Nam; Truyn ngn
Content
A.PHN M ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Hồ Anh Thái là một trong những tên tuổi đáng chú ý của nền văn xuôi đương đại Việt
Nam với sức viết dồi dào khá đa dạng. Gần nnăm nào Hồ Anh Thái cũng sách xuất
bản. Mỗi cuốn sách một lát cắt bén ngọt lách vào giữa những đường gân của cuộc sống
điểm trúng huyệt cuộc sống. Có lẽ vì vậy tác phẩm của anh luôn được bạn đọc đón đợi và gây
được tiếng vang trong dư luận.
Ấn Độ một trong những nền văn hoá cổ xưa lâu đời đã quy tụ quanh mình cả
một trường văn hóa và các tiểu vùng văn hoá rộng lớn. Việt Nam hiện nay không thiếu những
chuyên khảo nghiên cứu về nền văn hoá ấn Độ. Nhưng trong lĩnh vực sáng tác văn học dường
như đây vẫn còn là một miền đất chưa mấy ai khai phá.
Hồ Anh Thái đã có u m sống học tập trên đất nước n Độ (1988 -1994). Đây
có thể coi là một cơ duyên hiếm có tạo điều kiện cho Hồ Anh Thái tìm hiểu, khám phá về đất
nước, con người xứ sở Ganga. Tầm văn hoá của một tiến văn hoá phương Đông, cái
nhìn sắc bén của một cử nhân quan hệ quốc tế hoà trong cảm nhận tinh tế của một nhà văn
cơ hội ngụp lặn thả sức mình trong các đại dương văn hoá n Độ cổ kính, kỳ vĩ. Không dừng
lại cách viết phảng phất chất huyền của người ấn hẳn một ng chảy n hoá ấn
Độ trong ng tác của Hồ Anh Thái. chính những sáng tác về đề tài ấn Độ này đã tạo ra
những nét độc đáo trong văn phong và ghi những dấu ấn sâu đậm trong nghiệp văn của anh.
Văn hóa Ấn Độ trong sáng tác của Hồ Anh Thái - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Văn hóa Ấn Độ trong sáng tác của Hồ Anh Thái - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Văn hóa Ấn Độ trong sáng tác của Hồ Anh Thái 9 10 874