Ktl-icon-tai-lieu

Về giải pháp hoàn thiện thể chế kinh doanh hiện nay ở Việt Nam

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 856 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Về giải pháp hoàn thiện thể chế kinh doanh hiện nay ở Việt Nam
18:5' 20/7/2010

TCCS - Thể chế kinh doanh có tác động rất lớn tới sức cạnh tranh và sự phát triển của nền kinh
tế, tới các quyết định đầu tư, tổ chức sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, thể chế kinh doanh còn giữ
vai trò trung tâm trong chính sách, chiến lược phân phối lợi ích và chia sẻ chi phí xã hội. Do đó,
nghiên cứu và hoàn thiện thể chế kinh doanh trong thời gian tới là điều quan trọng trong bối cảnh
hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế thị trường nước ta.
1 - Khái quát chung về thể chế kinh doanh của Việt Nam
Thể chế có thể được hiểu là cái tạo thành khung khổ trật tự cho các quan hệ của con người, định vị cơ
chế thực thi và giới hạn của các quan hệ giữa các bên tham gia tương tác; là ý chí chung của cộng đồng
xã hội trong việc xác lập trật tự, những quy tắc, những ràng buộc và các chuẩn mực, giá trị chung được
mọi người chia sẻ...
Môi trường thể chế được xác định là khung khổ hành chính và pháp lý điều chỉnh hành vi và các mối
quan hệ giữa chính phủ, doanh nghiệp và cá nhân nhằm tạo ra thu nhập và của cải vật chất của một nền
kinh tế (Diễn đàn Kinh tế thế giới WEF- Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu năm 2009/2010).
Như vậy, có thể thấy được 3 yếu tố chính trong nội hàm của khái niệm thể chế kinh doanh gồm: (1) Hệ
thống pháp luật về kinh doanh, các quy tắc xã hội điều chỉnh các mối quan hệ kinh doanh và các hành vi
kinh doanh được pháp luật thừa nhận của một quốc gia; (2) Các chủ thể thực hiện và quản lý hệ thống
kinh doanh (bao gồm nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức xã hội dân sự); (3) Các cơ chế,
phương pháp, thủ tục thực hiện hoạt động kinh doanh, quản lý và điều hành hệ thống kinh doanh.
Vai trò của thể chế phụ thuộc lớn vào chất lượng của khung khổ pháp luật; sự can thiệp của chính phủ
vào thị trường, mức độ tự do hóa và hiệu quả hoạt động của thị trường. Tình trạng quan liêu hay can
thiệp quá mức, tham nhũng, tình trạng thiếu trung thực trong thực hiện các hợp đồng mua sắm công,
hoặc thiếu minh bạch, công khai, sự phụ thuộc lớn của hệ thống tư pháp có thể khiến chi phí kinh doanh
trở nên đắt đỏ và cản trở phát triển kinh tế.
Mặc dù bức tranh kinh tế tập trung phản ánh lĩnh vực thể chế công, thể chế tư cũng có vai trò rất quan
trọng trong phát triển sản xuất kinh doanh, tạo ra của cải vật chất cho xã hội. Cuộc khủng hoảng tài chính
toàn cầu hiện nay với sự sụp đổ của hàng loạt công ty chủ yếu liên quan tới vấn đề kế toán và sự thiếu
minh bạch trong quản lý, điều hành công...
Về giải pháp hoàn thiện thể chế kinh doanh hiện nay ở Việt Nam
18:5' 20/7/2010
TCCS - Thể chế kinh doanh tác động rất lớn tới sức cạnh tranh sự phát triển của nền kinh
tế, tới các quyết định đầu tư, tổ chức sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, thể chế kinh doanh còn giữ
vai trò trung tâm trong chính sách, chiến lược phân phối lợi ích chia sẻ chi phí hội. Do đó,
nghiên cứu và hoàn thiện thể chế kinh doanh trong thời gian tới là điều quan trọng trong bối cảnh
hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế thị trường nước ta.
1 - Khái quát chung về thể chế kinh doanh của Việt Nam
Thể chế thể được hiểu cái tạo thành khung khổ trật tự cho các quan hệ của con người, định vị
chế thực thi giới hạn của các quan hệ giữa các bên tham gia tương tác; ý chí chung của cộng đồng
hội trong việc xác lập trật tự, những quy tắc, những ràng buộc các chuẩn mực, giá trị chung được
mọi người chia sẻ...
Môi trường thể chế được xác định khung khổ nh chính pháp lý điều chỉnh hành vi các mối
quan hệ giữa chính phủ, doanh nghiệp nhân nhằm tạo ra thu nhậpcủa cải vật chất của một nền
kinh tế (Diễn đàn Kinh tế thế giới WEF- Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu năm 2009/2010).
Như vậy, thể thấy được 3 yếu tố chính trong nội hàm của khái niệm thể chế kinh doanh gồm: (1) Hệ
thống pháp luật về kinh doanh, các quy tắc hội điều chỉnh các mối quan hệ kinh doanh các hành vi
kinh doanh được pháp luật thừa nhận của một quốc gia; (2) Các chủ thể thực hiện quản lý hệ thống
kinh doanh (bao gồm nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức xã hội dân sự); (3) Các cơ chế,
phương pháp, thủ tục thực hiện hoạt động kinh doanh, quản lý và điều hành hệ thống kinh doanh.
Vai trò của thể chế phụ thuộc lớn o chất lượng của khung khổ pháp luật; sự can thiệp của chính phủ
vào thị trường, mức độ tự do hóa hiệu quả hoạt động của thị trường. Tình trạng quan liêu hay can
thiệp quá mức, tham nhũng, tình trạng thiếu trung thực trong thực hiện các hợp đồng mua sắm công,
hoặc thiếu minh bạch, công khai, sphụ thuộc lớn của hệ thống pháp thkhiến chi phí kinh doanh
trở nên đắt đỏ và cản trở phát triển kinh tế.
Mặc bức tranh kinh tế tập trung phản ánh lĩnh vực thể chế công, thể chế cũng vai trò rất quan
trọng trong phát triển sản xuất kinh doanh, tạo ra của cải vật chất cho xã hội. Cuộc khủng hoảng tài chính
toàn cầu hiện nay với ssụp đổ của hàng loạt công ty chủ yếu liên quan tới vấn đề kế toán sự thiếu
minh bạch trong quản lý, điều hành công ty. Việc không bảo đảm quy chuẩn sự gian lận của c công
ty làm mất lòng tin của người tiêu ng nhà đầu . Một nền kinh tế chỉ thể phát triển nh mạnh
nếu hoạt động kinh doanh diễn ra một cách trung thực, được quản tốt bởi những quy định tiêu
chuẩn đạo đức kinh doanh. Sự minh bạch của thể chế không thể thiếu trong kinh doanh chúng
thể được bảo đảm thông qua một hệ thống chuẩn mực kế toán, kiểm toán trung thực mọi đối tác
liên quan đều có thể tiếp cận thông tin.
Trong khi thể chế kinh doanh tạo ra khung khổ, trật tự bảo đảm cho sự vận hành hoạt động của h
thống kinh doanh nhằm đạt được những mục tiêu đã định thì những tiêu chí cụ thể về môi trường kinh
doanh chính là thước đo, sự phản ánh trung thực vchất lượng, ng lực và sphù hợp của thể chế
với thực tiễn kinh doanh. Môi trường kinh doanh tốt hay xấu, thuận lợi hay kkhăn, được hỗ trợ hay bị
cản trở đều phản ánh trung thực năng lực, chất lượng trình độ của thể chế. Chính vậy, khi đánh giá
về thể chế kinh doanh người ta thường sử dụng các hệ thống tiêu chí cụ thể về môi trường kinh doanh
làm công cụ để lượng hóa các tác động của thể chế đến hoạt động kinh doanh. Điều này được phản ánh
trong các khái niệm về các chỉ số môi trường kinh doanh như chỉ số năng lực cạnh tranh của WEF, chỉ số
môi trường kinh doanh của Ngân ng Thế giới, chsố về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh/thành trong Đề
án năng lực cạnh tranh của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ...
Về giải pháp hoàn thiện thể chế kinh doanh hiện nay ở Việt Nam - Trang 2
Về giải pháp hoàn thiện thể chế kinh doanh hiện nay ở Việt Nam - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Về giải pháp hoàn thiện thể chế kinh doanh hiện nay ở Việt Nam 9 10 834