Ktl-icon-tai-lieu

Về phép biến đổi Fourier phân và ứng dụng

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2218 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Về phép biến đổi Fourier phân và ứng dụng
Phạm Thị Thảo
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn Thạc sĩ ngành: Toán học tính toán; Mã số: 60 46 30
Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Minh Tuấn
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Trình bày các kiến thức nền tảng về phép biến đổi Fourier phân bao gồm:
định nghĩa, biểu diễn tích phân, các tính chất và phép toán toán tử. Giới thiệu một vài
ứng dụng của phép biến đổi Fourier phân trong cơ học lượng tử và xử lý tín hiệu. Xây
dựng các tích chập có trọng, tích chập suy rộng của phép biến đổi Fourier phân và
ngược của nó, đồng thời áp dụng các chập này để giải phương trình tích phân dạng
chập.
Keywords: Toán học tính toán; Tích chập; Phép biến đổi FOURIER phân; Phương
trình tích phân dạng chập
Content
Lời mở đầu
Phép biến đổi Fourier phân là sử tổng quát hóa của phép biến đổi Fourier thông thường
có nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau. Những kiến thức ban đầu liên quan đến phép
biến đổi Fourier phân đã được xây dựng từ những năm 1920-1930. Sau đó, phép biến đổi này
nhiều lần được phát triển. Trong suốt thập niên 1980, nó nhận được sự quan tâm của một số
nhà toán học. Các tác giả V. Namias, A.C. McBride và F.H. Kerr không chỉ đưa ra định nghĩa
chuẩn cho phép biến đổi Fourier phân như là sự tổng quát hóa của phép biến đổi Fourier
thông thường mà còn phát triển các phép toán tử cho biến đổi này; đồng thời ứng dụng nó để
giải quyết các vấn đề trong cơ học lượng tử. Tuy nhiên, phép biến đổi Fourier phân chỉ thực
sự được quan tâm mạnh mẽ từ sau loạt bài báo về ứng dụng trong quang học, xử lý tín hiệu.
Từ đó đến nay, nó đã trở thành một một công cụ rất hiệu quả trong xử lý các tín hiệu có tần số
phụ thuộc thời gian và xử lý các tín hiệu quang học. Nhiều nghiên cứu trên phép biến đổi
Fourier phân đã được thực hiện nhằm giải quyết các bài toán ứng dụng trong quang học, xử lý
tín hiệu, hệ động lực học, quá trình ngẫn nhiên.
Trong thời gian gần đây lý thuyết về tích chập của phép biến đổi Fourier phân đã được
nhiều tác giả quan tâm. Dựa trên những kết quả đã có về tích chập của phép biến đổi Fourier,

các tác giả tập trung xây dựng các tích chập đối với phép biến đổi Fourier phân và ứng dụng
các tích chập trong thiết kế bộ lọc.
Nội dung của luận văn, ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo gồm hai
chương:
Chương 1. Phép biến đổi Fourier phân
Trình bày các kiến thức nền tảng về phép biến đổi Fourier phân bao gồm định nghĩa,
biểu diễn tích phân, các tính chất và phép toán toán tử. Trong chương này, luận văn cũng giới
t...
Về phép biến đổi Fourier phân và ứng dụng
Phạm Thị Thảo
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Luận văn Thạc sĩ ngành: Toán học tính toán; Mã số: 60 46 30
Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyn Minh Tun
m bảo vệ: 2011
Abstract: Trình bày các kiến thức nền tảng vphép biến đổi Fourier phân bao gồm:
định nga, biểu diễn tích phân, các tính chất phép toán toán tử. Giới thiệu mt vài
ứng dụng của phép biến đổi Fourier phân trong hc lượng tử và x tín hiệu. y
dựng các tích chập trọng, tích chập suy rộng của phép biến đổi Fourier phân và
ngược của nó, đồng thời áp dụng các chập này để giải phương tnh tích phân dạng
chập.
Keywords: Toán học tính toán; Tích chập; Phép biến đổi FOURIER phân; Phương
tnh tích phân dạng chập
Content
Lời mở đầu
Phép biến đổi Fourier phân sử tổng quát hóa của phép biến đổi Fourier thông thường
nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau. Nhng kiến thức ban đầu liên quan đến phép
biến đổi Fourier phân đã được xây dựng tnhững m 1920-1930. Sau đó, phép biến đổi y
nhiều lần được phát triển. Trong suốt thập niên 1980, nhận được squan tâm của một s
nhà toán học. Các tác gi V. Namias, A.C. McBride và F.H. Kerr không chỉ đưa ra đnh nghĩa
chuẩn cho phép biến đổi Fourier phân như là sự tổng quát hóa của phép biến đổi Fourier
thông thường mà còn phát triển các phép toán tử cho biến đổi này; đồng thời ng dụng đ
giải quyết các vấn đtrong học lượng tử. Tuy nhiên, phép biến đổi Fourier phân chỉ thực
sự được quan tâm mạnh mtsau loạt i báo vứng dụng trong quang hc, xử tín hiệu.
Từ đó đến nay, nó đã trở thành một một công cụ rất hiệu quả trong xử lý các tín hiệu có tần số
phụ thuộc thời gian và x các tín hiệu quang học. Nhiều nghiên cứu trên phép biến đổi
Fourier phân đã được thực hiện nhằm giải quyết các bài toán ứng dụng trong quang học, x
tín hiệu, hệ động lực học, quá tnh ngẫn nhiên.
Trong thời gian gần đây lý thuyết về tích chập của phép biến đi Fourier phân đã được
nhiều tác giả quan m. Dựa trên những kết quả đã vch chập của phép biến đổi Fourier,
Về phép biến đổi Fourier phân và ứng dụng - Trang 2
Về phép biến đổi Fourier phân và ứng dụng - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Về phép biến đổi Fourier phân và ứng dụng 9 10 804