Ktl-icon-tai-lieu

Ví dụ Phiếu Phân tích Chiến lược Doanh nghiệp [Công ty Cổ phần May 10]

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 4155 lần   |   Lượt tải: 4 lần
PHIẾU PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC DOANH No
(Công ty cổ phần May 10)
Tên đầy đủ: Công ty cổ phần May 10
Tên viết tắt: garco10
Trụ sở: Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
Ngày tháng năm thành lập: chuyển đổi (CPH) từ doanh nghiệp nhà nước theo quyết
định số 105/2004/QĐ-BCN ngày 05 tháng 10 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp
Loại hình DN: Công ty cổ phần
Tel: 84-4-8276923
Email: ctmay10@garco10.com.vn
Website: 
Ngành nghề kinh doanh của DN (Theo giấy chứng nhận đăng ký số:…):
+ Sản xuất kinh doanh các loại quần áo thời trang và nguyên phụ liệu ngành may.
+ Kinh doanh các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp tiêu
dùng khác.
+ Kinh doanh văn phòng, bất động sản, nhà ở cho công nhân.
+ Đào tạo nghề.
+ Xuất nhập khẩu trực tiếp
Xác định các hoạt động kinh doanh chiến lược (SBU):
. + Mở rộng thị trường và tăng thị phần cho sản phẩm trong lĩnh vực may mặc của công ty.
+ Tăng vị thế cạnh tranh của công ty
+ Đầu tư cho phát triển các lĩnh vực mới tham gia kinh doanh
Tầm nhìn,sứ mạng kinh doanh của DN:
Tầm nhìn chiến lược:
- Tiếp tục kiện toàn tổ chức hoạt động của công ty theo hướng đa dạng hóa hoạt động kinh
doanh nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong tình hình mới.
- Giữ vững danh hiệu Doanh nghiệp dệt may tiêu biểu nhất của ngành dệt may Việt Nam.
Xây dựng May 10 trở thành trung tâm thời trang của Việt Nam.
- Đa dạng hóa sản phẩm, chuyên môn hóa sản xuất, đa dạng hóa ngành hàng, phát triển dịch
vụ, kinh doanh tổng hợp. Tư vấn, thiết kế và trình diễn thời trang.
- Nâng cao năng lực quản lý toàn diện, đầu tư các nguồn lực, trú trọng vào việc phát triển
yếu tố con người, yếu tố then chốt để thực hiện thành công các nhiệm vụ trong thời kỳ hội
nhập kinh tế quốc tế.
- Tiếp tục thực hiện triệt để hệ thống tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000, ISO 14000 và SA 8000
- Xây dựng và phát triển thương hiệu của công ty, nhãn hiệu hàng hóa, mở rộng kênh phân
phối trong nước và quốc tế.
- Xây dựng nền tài chính lành mạnh.
- Bằng nhiều biện pháp tạo điều kiện và có chính sách tốt nhất chăm lo đời sống và giữ
người lao động
Sứ mạng kinh doanh:

- Thỏa mãn nhu cầu và mong đợi của khách hàng.
- Tăng cường tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo, phát huy tối đa tiềm năng
và lợi thế của Công ty.
- Đảm bảo môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp.
- Vì lợi ích của mỗi thành viên và cộng đồng.
- Xây dựng Công ty trở thành một điển hình văn hóa Doanh nghiệp.
Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản: (6 tháng đầu năm 2007)
- Tổng doanh thu: 10.677 tỷ đồng
- Doanh thu t...
PHIẾU PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC DOANH No
(Công ty cổ phần May 10)
Tên đầy đủ: Công ty cổ phần May 10
Tên viết tắt: garco10
Trụ sở: Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
Ngày tháng năm thành lập: chuyển đổi (CPH) từ doanh nghiệp nhà nước theo quyết
định số 105/2004/QĐ-BCN ngày 05 tháng 10 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp
Loại hình DN: Công ty cổ phần
Tel: 84-4-8276923
Email: ctmay10@garco10.com.vn
Website: www.garco10.com.vn
Ngành nghề kinh doanh của DN (Theo giấy chứng nhận đăng ký số:…):
+ Sản xuất kinh doanh các loại quần áo thời trang và nguyên phụ liệu ngành may.
+ Kinh doanh các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp tiêu
dùng khác.
+ Kinh doanh văn phòng, bất động sản, nhà ở cho công nhân.
+ Đào tạo nghề.
+ Xuất nhập khẩu trực tiếp
Xác định các hoạt động kinh doanh chiến lược (SBU):
. + Mở rộng thị trường và tăng thị phần cho sản phẩm trong lĩnh vực may mặc của công ty.
+ Tăng vị thế cạnh tranh của công ty
+ Đầu tư cho phát triển các lĩnh vực mới tham gia kinh doanh
Tầm nhìn,sứ mạng kinh doanh của DN:
Tầm nhìn chiến lược:
- Tiếp tục kiện toàn tổ chức hoạt động của công ty theo hướng đa dạng hóa hoạt động kinh
doanh nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong tình hình mới.
- Giữ vững danh hiệu Doanh nghiệp dệt may tiêu biểu nhất của ngành dệt may Việt Nam.
Xây dựng May 10 trở thành trung tâm thời trang của Việt Nam.
- Đa dạng hóa sản phẩm, chuyên môn hóa sản xuất, đa dạng hóa ngành hàng, phát triển dịch
vụ, kinh doanh tổng hợp. Tư vấn, thiết kế và trình diễn thời trang.
- Nâng cao năng lực quản lý toàn diện, đầu tư các nguồn lực, trú trọng vào việc phát triển
yếu tố con người, yếu tố then chốt để thực hiện thành công các nhiệm vụ trong thời kỳ hội
nhập kinh tế quốc tế.
- Tiếp tục thực hiện triệt để hệ thống tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000, ISO 14000 và SA 8000
- Xây dựng và phát triển thương hiệu của công ty, nhãn hiệu hàng hóa, mở rộng kênh phân
phối trong nước và quốc tế.
- Xây dựng nền tài chính lành mạnh.
- Bằng nhiều biện pháp tạo điều kiện và có chính sách tốt nhất chăm lo đời sống và giữ
người lao động
Sứ mạng kinh doanh:
Ví dụ Phiếu Phân tích Chiến lược Doanh nghiệp [Công ty Cổ phần May 10] - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ví dụ Phiếu Phân tích Chiến lược Doanh nghiệp [Công ty Cổ phần May 10] - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Ví dụ Phiếu Phân tích Chiến lược Doanh nghiệp [Công ty Cổ phần May 10] 9 10 905