Ktl-icon-tai-lieu

Xác định đặc tính virut Rota gây bệnh năm 2010 tại Việt Nam

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1652 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Xác định đặc tính virut Rota gây bệnh
năm 2010 tại Việt Nam
Phạm Thị Thu Thủy
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa Sinh học
Chuyên ngành:Di Truyền Học; Mã số: 604270
Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Thị Luân
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Trình bày tổng quan: phân tích về virut học (lịch sử phát hiện RV - virut
rota, hình thái và cấu trúc, thành phần hóa học của virut rota và chức năng, phân nhóm
và týp huyết thanh trên động vật và người, phân nhóm và týp huyết thanh trên động vật
và người, khả năng gây bệnh cho người, cơ chế gây bệnh); Dịch tễ học bệnh TCC - tiêu
chảy cấp do RV (nguồn bệnh, đường lây truyền, mùa bệnh ... ); sự phân bổ các kiểu gen
của virut rota; tình hình mắc bệnh TCC và vắc xin phòng ngừa bệnh TCC do RV. Trình
bày đối tượng và các phương pháp nghiên cứu. Phân tích các kết quả nghiên cứu: xác
định tỷ lệ TCC do RV tại Việt Nam năm 2010, tỷ lệ TCC do RV theo tháng, vùng địa lý,
nhóm tuổi, ...
Keywords. Virut rota; Virut học; Virut gây bệnh; Di truyền học; Việt Nam

Content:
Virut Rota (RV) được phát hiện đầu những năm 70 của thế kỷ XX, là một virut
ARN sợi đôi thuộc họ Reoviridae. Bệnh viêm dạ dày ruột do RV là nguyên nhân hàng
đầu gây ra căn bệnh tiêu chảy ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ trên thế giới, Việc nhiễm virut
rota trầm trọng nhất ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ từ 6 - 36 tháng tuổi, ngoài ra cũng thấy ở
trẻ lớn hơn và người lớn
Ở Mỹ, hàng năm có khoảng 3 triệu trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị tiêu chảy do RV gây
ra, trong đó 82.000 trẻ phải điều trị tại bệnh viện và khoảng 150 ca tử vong. ở các nước
đang phát triển RV cũng là nguyên nhân thông thường gây viêm dạ dày ruột cho trẻ em
dưới 2 tuổi dẫn đến khoảng 873.000 cái chết mỗi năm
Tại Việt Nam , theo thống kê dịch tễ tỷ lệ trẻ em mắc bệnh tiêu chảy cấp (TCC)
do RV chiếm trên 50% trong tổng số trẻ mắc TCC phải nhập viện hàng năm, số trẻ chết
do RV chiếm từ 4% - 8% trong tổng số trẻ dưới 5 tuổi bị chết vì mọi nguyên nhân [10]

1

Hiện nay, trên thế giới đã cấp phép lưu hành hai loại vắc xin là: vắc xin Rotarix
của hãng Glaxo Smith Kline và Rotateq của Merck. Các vắc xin này được sử dụng ở
nhiều quốc gia nhưng hiệu lực bảo vệ lại khác nhau theo khu vực.
Do vậy, xác đinh đặc tính RV lưu hành tại việt Nam qua các năm là cơ sở cho
việc mở rộng các nghiên cứu nhằm tìm ra các biện pháp ngăn chặn, làm giảm tỉ lệ mắc
và tử vong do căn bệnh này. Xuất phát từ thực tiễn trên chúng tôi tiến hành đề tài
nghiên cứu:
“ Xác định đặc tính virut Rota gây bệnh năm 2010 tại Việt Nam” nhằm mục
tiêu sau:
-

Nghiên cứ...
1
Xác định đặc tính virut Rota gây bệnh
năm 2010 tại Việt Nam
Phạm Thị Thu Thủy
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa Sinh học
Chuyên ngành:Di Truyền Học; Mã số: 604270
Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Thị Luân
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Trình bày tổng quan: phân tích về virut học (lịch sử phát hiện RV - virut
rota, hình thái cấu trúc, thành phần hóa học của virut rota chức năng, phân nhóm
týp huyết thanh trên động vật người, phân nhóm týp huyết thanh trên động vật
người, khả năng y bệnh cho người, chế gây bệnh); Dịch tễ học bệnh TCC - tiêu
chảy cấp do RV (nguồn bệnh, đường y truyền, mùa bệnh ... ); sự phân bổ các kiểu gen
của virut rota; tình hình mắc bệnh TCC và vắc xin phòng ngừa bệnh TCC do RV. Trình
bày đối tượng và các phương pháp nghiên cứu. Phân tích các kết quả nghiên cứu: xác
định t lệ TCC do RV tại Việt Nam năm 2010, t lệ TCC do RV theo tháng, vùng địa lý,
nhóm tuổi, ...
Keywords. Virut rota; Virut học; Virut gây bệnh; Di truyền học; Việt Nam
Content:
Virut Rota (RV) được phát hiện đầu những năm 70 của thế kỷ XX, một virut
ARN sợi đôi thuộc họ Reoviridae. Bệnh viêm dạ y ruột do RV là nguyên nhân hàng
đầu y ra căn bệnh tiêu chảy trẻ sinh trẻ nhỏ trên thế giới, Việc nhiễm virut
rota trầm trọng nhất trẻ sinh trẻ nhỏ từ 6 - 36 tháng tuổi, ngoài ra cũng thấy
trẻ lớn hơn và người lớn
Mỹ, hàng năm khoảng 3 triệu trẻ sinh trẻ nhỏ bị tiêu chảy do RV y
ra, trong đó 82.000 trẻ phải điều trị tại bệnh viện và khoảng 150 ca tử vong. ở các nước
đang phát triển RV ng là nguyên nhân thông thường gây viêm dạ dày ruột cho trẻ em
dưới 2 tuổi dẫn đến khoảng 873.000 cái chết mỗi năm
Tại Việt Nam , theo thống dịch tễ tỷ lệ trẻ em mắc bệnh tiêu chảy cấp (TCC)
do RV chiếm trên 50% trong tổng số trẻ mắc TCC phải nhập viện ng năm, số trẻ chết
do RV chiếm từ 4% - 8% trong tổng số trẻ dưới 5 tuổi bị chết vì mọi nguyên nhân [10]
Xác định đặc tính virut Rota gây bệnh năm 2010 tại Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xác định đặc tính virut Rota gây bệnh năm 2010 tại Việt Nam - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Xác định đặc tính virut Rota gây bệnh năm 2010 tại Việt Nam 9 10 916