Ktl-icon-tai-lieu

Xác định kiểu gen virut viêm gan C trong huyết thanh bệnh nhân viêm gan C bằng kỹ thuật sinh học phân tử Real time – PCR

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 2522 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Xác định kiểu gen virut viêm gan C trong
huyết thanh bệnh nhân viêm gan C bằng kỹ
thuật sinh học phân tử Real time – PCR
Phương Thị Hà
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn Thạc sĩ ngành: Vi sinh vật học; Mã số: 60 42 40
Người hướng dẫn: TS.BS. Nguyễn Văn Tiến
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Trình bày đặc điểm sinh học virut viên gan C (HCV), genotype HCV, bệnh
học viêm gan virut C và các kỹ thuật real-time PCR. Phân tích những mẫu huyết thanh
và các bệnh nhân đã xác định anti HCV dương tính đến xét nghiệm tại Khoa Truyền
nhiễm bệnh viện Bạch Mai từ tháng 01/ 2011 đến tháng 01/2012. Đưa ra kết quả
nghiên cứu: tỷ lệ bệnh nhân chuẩn đoán viêm gan C theo giới tính; tỷ lệ bệnh nhân
chuẩn đoán viêm gan C theo mạn; mối tương quan giữa kết quả định lượng với kết quả
định type; xác định lại kiểu gen type 1 bằng phương pháp giải trình tự gen
(Sequencing) trên đoạn NS5B.
Keywords: Vi sinh vật học; Virus viêm gan C; Kiểu gen; Sinh học phân tử
Content
ĐẶT VẤN ĐỀ
Sau khi xác định được người dương tính với anti-HCV, Bác sĩ trước khi cho chỉ đinh điều
trị phải làm xét nghiệm hai yếu tố quan trọng có vai trò tiên lượng cho thành công cũng như
thời gian điều trị cần thiết là định lượng số lượng siêu vi trong máu (HCV-ARN) và định kiểu
gen của siêu vi gây viêm gan C (HCV Genotypes) Để xác định được genotypes HCV thì ngày
nay với sự phát triển của công nghệ sinh học, đặc biệt là chuyên ngành công nghệ sinh học
phân tử đã phát minh nhiều kỹ thuật để xác định kiểu gen HCV. Trên thế giới có nhiều công
ty: Bayer, Beckman Coulter, QIAgen, Roche… đã cho ra đời các bộ kit xác định genotypes
HCV với độ chính xác cao. Tuy nhiên, giá thành của những bộ kit này còn cao nên chưa được
áp dụng rộng rãi. Ở Việt Nam phổ biến hai kỹ thuật xác định genotypes HCV: Real-time PCR
(RT-PCR) và kỹ thuật giải trình tự gen (sequencing). Kỹ thuật Sequencing trong chuẩn đoán
có nhiều tính ưu việt trong việc xác định kiểu gen là sự chính xác cao, tránh được những
nhầm lẫn trên cùng một type hoặc subtype nhưng phương pháp này cần có các máy móc
trang thiết bị hiện đại và điều kiện kỹ thuật cao nên gía thành cao chủ yếu được thực hiện tại
các trung tâm nghiên cứu. Kỹ thuật RT-PCR được tiến hành ở tất cả các phòng thí nghiệm

PCR do dễ thực hiện không đòi hỏi máy móc trang thiết bị và kỹ thuật cao, giá thành rẻ phù
hợp với điều kiện kinh tế của đa số người dân ở Việt Nam,tuy nhiên không xác định được đến
subtype và có sự nhầm lẫn giữa type1 và type6. Với mục đích khuyến cáo bệnh nhân lựa chọn
đúng phương p...
Xác định kiểu gen virut viêm gan C trong
huyết thanh bệnh nhân viêm gan C bằng k
thuật sinh học phân tử Real time – PCR
Phương Thị Hà
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Luận văn Thạc sĩ ngành: Vi sinh vật học; số: 60 42 40
Người hướng dẫn: TS.BS. Nguyễn Văn Tiến
m bảo v: 2011
Abstract: Trìnhy đặc điểm sinh học virut viên gan C (HCV), genotype HCV, bệnh
học viêm gan virut C và các k thuật real-time PCR. Phân tích những mẫu huyết thanh
các bệnh nhân đã c định anti HCV dương tính đến xét nghiệm tại Khoa Truyền
nhiễm bệnh viện Bạch Mai từ tháng 01/ 2011 đến tháng 01/2012. Đưa ra kết quả
nghiên cứu: t lbệnh nhân chuẩn đoán viêm gan C theo giới tính; t lbệnh nhân
chuẩn đoán viêm gan C theo mạn; mối tương quan giữa kết quả định lượng với kết quả
định type; c đnh lại kiểu gen type 1 bằng phương pháp giải trình t gen
(Sequencing) trên đoạn NS5B.
Keywords: Vi sinh vật học; Virus viêm gan C; Kiểu gen; Sinh học phân tử
Content
ĐẶT VẤN ĐỀ
Sau khi xác định được người dương tính với anti-HCV, c sĩ trước khi cho chỉ đinh điều
trị phải làm xét nghiệm hai yếu tquan trọng vai trò tiên lượng cho tnh công cũng như
thời gian điều trị cần thiết là định lượng số lượng siêu vi trong máu (HCV-ARN) và đnh kiểu
gen của siêu vi gây viêm gan C (HCV Genotypes) Để xác định được genotypes HCV thì ny
nay với sự phát triển của ng nghệ sinh học, đặc biệt là chuyên ngành ng nghệ sinh học
phân t đã phát minh nhiều kỹ thuật để xác định kiểu gen HCV. Trên thế giới nhiều ng
ty: Bayer, Beckman Coulter, QIAgen, Roche… đã cho ra đời các bộ kit xác đnh genotypes
HCV với độ chính xác cao. Tuy nhiên, giá thành của những bộ kit này còn cao nên chưa được
áp dụng rộng rãi. Ở Việt Nam phbiến hai kỹ thuật xác đnh genotypes HCV: Real-time PCR
(RT-PCR) kỹ thuật giải trình tgen (sequencing). Kỹ thuật Sequencing trong chuẩn đoán
nhiều tính ưu vit trong việc xác định kiểu gen sự cnh xác cao, tránh được những
nhầm lẫn trên ng một type hoặc subtype nhưng phương pháp này cần các máy móc
trang thiết bị hiện đại và điều kiện k thuật cao nên gía thành cao chyếu đưc thực hiện tại
các trung tâm nghiên cứu. Kỹ thuật RT-PCR được tiến hành tất cả các phòng t nghiệm
Xác định kiểu gen virut viêm gan C trong huyết thanh bệnh nhân viêm gan C bằng kỹ thuật sinh học phân tử Real time – PCR - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xác định kiểu gen virut viêm gan C trong huyết thanh bệnh nhân viêm gan C bằng kỹ thuật sinh học phân tử Real time – PCR - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Xác định kiểu gen virut viêm gan C trong huyết thanh bệnh nhân viêm gan C bằng kỹ thuật sinh học phân tử Real time – PCR 9 10 548