Ktl-icon-tai-lieu

Xác định tỉ lệ nhiễm vi rút viêm gan B (HBsAg) và viêm gan C (Anti HCV) trong huyết thanh người tại một xã vùng đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam năm 2011

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 2167 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Xác định tỉ lệ nhiễm vi rút viêm gan B (HBsAg)
và viêm gan C (Anti HCV) trong huyết thanh
người tại một xã vùng đồng bằng Bắc Bộ Việt
Nam năm 2011
Ngô Thị Quỳnh Trang
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Khoa Sinh học
Luận văn ThS Chuyên ngành: Vi sinh vật học; Mã số:60 42 40
Người hướng dẫn: TS.BS Nguyễn Văn Tiến
Năm bảo vệ: 2012
Abstract: Hệ thống hóa các vấn đề cần nghiên cứu: đặc điểm sinh học vi
rút viêm gan B và viêm gan C; Bệnh học viêm gan B và viêm gan C; Dịch
tễ học vi rút viêm gan B, C. Xác định tỉ lệ người mang HBsAg(+) và anti
HCV(+) tại một xã vùng đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam và một số yếu tố liên
quan. Tìm hiểu đặc điểm dân cư, nghề nghiệp và nhận thức của học sinh
trung học cơ sở (THCS) về viêm gan B và viêm gan C.
Keywords: Vi sinh vật học; Virus viêm gan B; Virus viêm gan C; Đồng
bằng Bắc Bộ; Bệnh
Content
Theo thống kê ta ước tính rằng trên 1/3 dân số thế giới đã bị nhiễm vi rút viêm gan
B( HBV) với khoảng 350 triệu người mang HBsAg mạn tính và 2 triệu người chết mỗi
năm do HBV. Có khoảng 5-20% dân số Châu Á và Châu Phi mang HBsAg mạn và
khoảng 30% người mang HBsAg mạn tính trở thành viêm gan mạn và ung thư gan [109].
Người mang HBsAg mạn tính ở Việt Nam khoảng 12-20
Viêm gan C (HCV) đang trở thành mối quan tâm của xã hội khi Tổ chức y tế thế giới
(WHO) cho biết đến tháng 3/2011 đã có hơn 170 triệu người trên toàn cầu và 3-4 triệu
người mới nhiễm bệnh mỗi năm[61], [81] Tại Việt Nam, theo thống kê chưa đầy đủ của
Bộ Y tế, tình trạng nhiễm vi rút C cũng đang báo động khi tính đến nay đã có 2 triệu
người đang mắc căn bệnh nguy hiểm này, trong đó tỷ lệ tử vong chiếm gần 6%. Nguy
hiểm hơn khi có 85% trường hợp nhiễm HCV sẽ diễn biến thành viêm gan C mạn và

trong số bệnh nhân này có tới khoảng 20-25% sẽ chuyển qua giai đoạn xơ gan, ung thư
gan [64], [95], [102]
Với tính cấp bách trên chúng tôi đặt vấn đề nghiên cứu:” xác định tỉ lệ nhiễm vi rút
viêm gan B(HBsAg) và viêm gan C(Anti HCV) trong huyết thanh người tại một xã
vùng Đồng Bằng Bắc Bộ Việt Nam năm 2011’’ với mục tiêu của đề tài:
1. Xác định tỉ lệ người mang HBsAg(+) và anti HCV(+) tại một xã vùng đồng bằng
Bắc Bộ Việt Nam và một số yếu tố liên quan
2. Tìm hiểu đặc điểm dân cư, nghề nghiệp và nhận thức của học sinh trung học cơ sở
( THCS ) về viêm gan B và viêm gan C.
.
Chƣơng I - TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1.1. Đặc điểm sinh học vi rút viêm gan B và viêm gan C:
1.1.1. Lịch sử phát hiện vi rút viêm gan B và viêm gan C:
1.1.1.1. Lịch sử phát hiện vi rút viêm gan B:
Năm 1964 Baruch Blumberg đã mô tả ...
Xác định t l nhim vi rút viêm gan B (HBsAg)
viêm gan C (Anti HCV) trong huyết thanh
người ti một vùng đng bng Bc B Vit
Nam năm 2011
Ngô Th Qunh Trang
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên, Khoa Sinh hc
Luận văn ThS Chuyên ngành: Vi sinh vt hc; Mã s:60 42 40
Người hướng dn: TS.BS Nguyễn Văn Tiến
Năm bảo v: 2012
Abstract: H thng hóa các vấn đề cn nghiên cứu: đặc điểm sinh hc vi
rút viêm gan B viêm gan C; Bnh hc viêm gan B và viêm gan C; Dch
t học vi rút viêm gan B, C. Xác định t l người mang HBsAg(+) anti
HCV(+) ti một xã vùng đồng bng Bc B Vit Nam và mt s yếu t liên
quan. Tìm hiểu đặc điểm dân , nghề nghip nhn thc ca hc sinh
trung học cơ sở (THCS) v viêm gan B và viêm gan C.
Keywords: Vi sinh vt hc; Virus viêm gan B; Virus viêm gan C; Đồng
bng Bc B; Bnh
Content
Theo thống kê ta ước tính rng trên 1/3 dân s thế giới đã bị nhim vi rút viêm gan
B( HBV) vi khong 350 triệu người mang HBsAg mn tính 2 triệu người chết mi
năm do HBV. khoảng 5-20% dân s Châu Á Châu Phi mang HBsAg mn
khoảng 30% người mang HBsAg mn tính tr thành viêm gan mạn và ung thư gan [109].
Ngưi mang HBsAg mn tính Vit Nam khong 12-20
Viêm gan C (HCV) đang trở thành mi quan tâm ca xã hi khi T chc y tế thế gii
(WHO) cho biết đến tháng 3/2011 đã hơn 170 triệu người trên toàn cu 3-4 triu
người mi nhim bnh mỗi m[61], [81] Ti Vit Nam, theo thống chưa đầy đ ca
B Y tế, tình trng nhiễm vi rút C cũng đang báo động khi tính đến nay đã 2 triệu
người đang mắc căn bệnh nguy hiểm này, trong đó t l t vong chiếm gn 6%. Nguy
hiểm n khi 85% trường hp nhim HCV s din biến thành viêm gan C mn
Xác định tỉ lệ nhiễm vi rút viêm gan B (HBsAg) và viêm gan C (Anti HCV) trong huyết thanh người tại một xã vùng đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam năm 2011 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xác định tỉ lệ nhiễm vi rút viêm gan B (HBsAg) và viêm gan C (Anti HCV) trong huyết thanh người tại một xã vùng đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam năm 2011 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Xác định tỉ lệ nhiễm vi rút viêm gan B (HBsAg) và viêm gan C (Anti HCV) trong huyết thanh người tại một xã vùng đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam năm 2011 9 10 601