Ktl-icon-tai-lieu

Xác lập cơ sở khoa học cho việc phát triển du lịch sinh thái ở vườn quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2550 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Xác lập cơ sở khoa học cho việc phát triển du
lịch sinh thái ở vườn quốc gia Xuân Sơn, tỉnh
Phú Thọ
Bùi Thị Nhiệm
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; khoa Địa lí
Chuyên ngành Địa lý học; Mã số: 60 31 95
Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thị Hải
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Tổng quan những vấn đề lí luận và thực tiễn phát triển Du lịch sinh thái
(DLST) trên thế giới và Việt Nam. Phân tích tiềm năng DLST chủ yếu, các tác động
của DLST đến môi trường tự nhiên và nhân văn ở Vườn quốc gia (VQG) Xuân Sơn.
Đánh giá hiện trạng hoạt động phát triển du lịch tại VQG Xuân Sơn theo các nguyên
tắc của DLST. Đề xuất các định hướng và giải pháp phù hợp cho phát triển DLST ở
VQG Xuân Sơn, đảm bảo các mục tiêu kinh tế - xã hội và bảo tồn, nhằm khai thác
bền vững nguồn tài nguyên du lịch.
Keywords. Du lịch sinh thái; Địa lý học; Vườn Quốc gia Xuân Sơn; Môi trường tự
nhiên

Content:
Ngày nay, du lịch đang phát triển mạnh mẽ trên quy mô toàn cầu. Đi du lịch đã
trở thành nhu cầu phổ biến của con người trong đời sống văn hoá - xã hội hiện đại. Ở
nhiều nước, du lịch được coi là ngành kinh tế quan trọng, có đóng góp to lớn trong
nền kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, những nước có du lịch phát triển đều đã nhận ra cái
giá phải trả cho các hoạt động du lịch là không nhỏ, bởi những tác động tiêu cực của
nó đến kinh tế - xã hội và môi trường. Yêu cầu đặt ra cho hoạt động du lịch là phải

hạn chế được những tác động tiêu cực mà nó gây nên, nhằm đảm bảo sự phát triển bền
vững.
DLST là mô hình du lịch có trách nhiệm cao với môi trường và cộng đồng. Nó
đang là xu thế phát triển nhanh chóng và thu hút sự quan tâm nghiên cứu của nhiều
nhà khoa học. Năm 2002, Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) xác định là “năm
DLST” với chủ đề: “DLST: Bí quyết phát triển bền vững”. Điều này, phản ánh sự
quan tâm và công nhận ngày càng tăng của cộng đồng quốc tế đối với DLST trong
việc góp phần vào quá trình phát triển bền vững của nhân loại.
Ở Việt Nam, du lịch mới chỉ phát triển rộng rãi trong vài thập niên gần đây, nên
những tác động tiêu cực của nó đến kinh tế - xã hội và môi trường còn chưa bộc lộ
hết. Vì thế, DLST còn ít được quan tâm và chưa phát triển đúng với bản chất của nó,
mặc dù ở Việt Nam có tiềm năng to lớn cho loại hình du lịch này.
Vườn quốc gia (VQG) Xuân Sơn được thành lập tháng 4/2002. Trong VQG có
tính đa dạng sinh học cao, nhiều phong cảnh đẹp. Nơi đây còn là địa bàn cư trú của
các dân tộc ít người như dân tộc Dao, dân tộc Mường có nhiều nét văn hóa bản địa
độc đáo. Từ khi VQG Xuân Sơn được thành lập...
Xác lập cơ sở khoa học cho việc phát triển du
lịch sinh thái ở vườn quốc gia Xuân Sơn, tỉnh
Phú Thọ
Bùi Thị Nhiệm
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; khoa Địa lí
Chuyên ngành Địa lý học; Mã số: 60 31 95
Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thị Hải
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Tổng quan những vấn đề luận thực tiễn phát triển Du lịch sinh thái
(DLST) trên thế giới và Việt Nam. Phân tích tiềm năng DLST chủ yếu, các tác động
của DLST đến môi trường tự nhiên nhân văn Vườn quốc gia (VQG) Xuân Sơn.
Đánh giá hiện trạng hoạt động phát triển du lịch tại VQG Xuân Sơn theo các nguyên
tắc của DLST. Đề xuất các định hướng giải pháp phù hợp cho phát triển DLST
VQG Xuân Sơn, đảm bảo các mục tiêu kinh tế - hội bảo tồn, nhằm khai thác
bền vững nguồn tài nguyên du lịch.
Keywords. Du lịch sinh thái; Địa học; Vườn Quốc gia Xuân Sơn; i trường tự
nhiên
Content:
Ngày nay, du lịch đang phát triển mạnh mẽ trên quy toàn cầu. Đi du lịch đã
trở thành nhu cầu phổ biến của con người trong đời sống văn hoá - hội hiện đại.
nhiều nước, du lịch được coi ngành kinh tế quan trọng, đóng góp to lớn trong
nền kinh tế - hội. Tuy nhiên, những nước du lịch phát triển đều đã nhận ra cái
giá phải trả cho các hoạt động du lịch không nhỏ, bởi những tác động tiêu cực của
đến kinh tế - hội môi trường. Yêu cầu đặt ra cho hoạt động du lịch phải
Xác lập cơ sở khoa học cho việc phát triển du lịch sinh thái ở vườn quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xác lập cơ sở khoa học cho việc phát triển du lịch sinh thái ở vườn quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Xác lập cơ sở khoa học cho việc phát triển du lịch sinh thái ở vườn quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ 9 10 583