Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng cộng đồng khách hàng chiến lược toàn diện

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 983 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Xây dựng cộng đồng khách
hàng “chiến lược toàn diện”

Blog và các cộng đồng mạng sẽ được xây dựng dựa trên
cấu trúc tổ chức thay vì khách hàng và thương hiệu.

Tất cả những cuộc thảo luận về phương tiện trung gian
lưu chuyển thông tin xã hội, blog, cộng đồng mạng, các
tập đoàn và đại lý tiếp thị đang chủ động, lỗ lực đặt ra
và duy trì những cuộc đối thoại. thoải mái mà các tập
đoàn truyền thông đại chúng xây dựng có thể tượng
trưng cho cơn ác mộng tương lai đối với các CMO.
Blog và các cộng đồng mạng sẽ được xây dựng dựa trên
cấu trúc tổ chức thay vì khách hàng và thương hiệu. Các
nhóm sáng tạo trong các đơn vị kinh doanh xây dựng các
cộng đồng để kết nối với khách hàng. Không có sự hướng
dẫn, họ sẽ xây dựng nên bất cứ thứ gì miễn sao phù hợp
nhất với quyền lợi sản phẩm của mình thay vì cho một bối
cảnh rộng lớn hơn. Điều này sẽ bẻ gãy các mối quan hệ với
khách hàng, sự chăm sóc khách hàng…. Và cả thương hiệu.
Những cộng đồng tách biệt sẽ hình thành. Cũng như nhiều
công ty đã từng biết qua sự tách biệt của quá trình tự động
hóa, sự sinh sôi nảy nở của blog và các cộng đồng được tạo
ra bởi nhiều đơn vị kinh doanh và các nhân viên sẽ có cách
thu hút khách hàng cũng như kỹ thuật thu thập dữ liệu khác
nhau. Việc rút ra các dữ liệu hữu ích cho việc ra quyết định

trở lên khó khăn. Một công ty trong top 500 Fortune mà
chúng tôi phỏng vấn có hơn 75 cơ sở dữ liệu khách hàng, vì
vậy việc dự đoán và ra các quyết định chính xác sẽ trở lên
khó khăn. Rõ ràng có một cơ hội để học từ việc xây dựng
các cộng đồng nhằm thu thập các thông tin về khách hàng.
Sẽ rối loạn thông tin sẽ tạo ra nhầm lẫn. Không nghi ngờ gì
nữa, với cách nhìn nhận và linh cảm khác nhau, các đơn vị
kinh doanh khác nhau, điểm tương tác khác nhau, và khách
hàng với các thông điệp khác nhau sẽ tạo nên sự hỗn độn.
Trong một xã hội gia tăng hoạt động và mất tập trung của
chúng ta, các khách hàng sẽ không thể đưa ra một thông tin
chính xác.
Các con thuyền ma xuất hiện. Các tập đoàn cải tổ và nhân
viên sẽ phải thay đổi công việc, nhiều blog và cộng đồng sẽ
bị bỏ rơi . Tầng lớp khách hàng quan trọng sẽ bị quên lãng.
Một kế hoạch toàn diện cho cộng đồng khách hàng tránh
được các cạm bẫy
Cũng như khi các nhà quy hoạch thành phố, hợp nhất các
kế hoạch toàn diện để tạo ra sự phát triển bền vững, một
“kế hoạch toàn diện cho cộng đồng khách hàng” cho phép

các nhà điều hành định ra toàn bộ kế hoạch tương tác khách
hàng.
Dựa trên nghiên cứu với hơn 1000 khách hàng toàn cầu,
chúng tôi đã nhận ra rằng những điều s...
Xây dựng cộng đồng khách
hàng “chiến lược toàn diện”
Blog và các cộng đồng mạng sẽ được xây dựng dựa trên
cấu trúc tổ chức thay vì khách hàng và thương hiệu.
Xây dựng cộng đồng khách hàng chiến lược toàn diện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng cộng đồng khách hàng chiến lược toàn diện - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Xây dựng cộng đồng khách hàng chiến lược toàn diện 9 10 417