Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng liên minh và đối tác hiệu quả

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 961 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Xây dựng liên minh và đối tác hiệu quả
Lấy Chrysler làm ví dụ. Đại gia ôtô này đã nhận được
tối hậu thư từ chính quyền Mỹ: Hoàn thành liên minh
chiến lược với Fiat hoặc là chấp nhận rủi ro phá sản.

Trên thực tế, việc không thành lập được liên minh với
Nissan, một phần trong đề xuất xin cứu trợ tài chính
của Chrysler đệ trình tháng 11 năm ngoái, khiến cho
việc kết hợp với Fiat trở thành tia hy vọng cuối cùng
cho Chrysler.

Những lợi ích từ việc liên minh này sẽ là hiệu quả về
mặt kinh tế từ việc sử dụng những nền móng chung
cho những sản phẩm không cạnh tranh lẫn nhau,
giúp Chrysler tiếp cận với thị trường toàn cầu, và
thêm các chi nhánh cho các nhà phân phối tại Mỹ của
Chrysler. Để có được tất cả các lợi ích trên mà không
phải bán Chrysler cho một nhà đầu tư nước ngoài thì
việc thành lập liên minh vẫn là một giải pháp được
chuộng hơn là sát nhập.

Nhưng nói dễ hơn làm

Liên minh là công thức chung của “bạn bè với lợi
nhuận”. Liên minh kết hợp những nguồn lực để đạt
được những mục tiêu chiến lược của họ mà không
phải sát nhập. Cũng giống như cam kết chia sẻ tiền
phòng với người ở cùng nhưng khác hơn một chút.

Ví dụ những liên minh hàng không cho phép một số
liên kết - về chương trình bay thường xuyên, mã chia
sẻ - nhưng cũng vẫn tiếp tục cạnh tranh. Hãng
American Airlines và British Airways cạnh tranh với
nhau trên mảng Đại Tây Dương nhưng lại là đối tác
của nhau trong liên minh toàn cầu OneWorld Alliance.

Bên khôn ngoan hơn sẽ tận dụng những cơ hội để
tìm hiểu hoạt động của đối tác và học hỏi những kĩ
năng mới. Đó là một trong những mục tiêu của
NUMMI, một liên minh cũ giữa General Motors và
Toyota để chế tạo ra loại xe hơi nhỏ hơn. Toyota đã

rời khỏi liên minh với nhiều lợi ích thu được.

Liên minh phải là một phần trong suy nghĩ của mọi
người khi suy thoái vẫn còn tiếp diễn. Với những
doanh nghiệp mới thành lập hoặc những tổ chức nhỏ,
liên minh có thể giảm chi phí của những hoạt động
giao thoa trong khi cho phép mỗi bên theo đuổi con
đường riêng của mình. Các tổ chức nhỏ hơn có thể
dẫn đầu hệ thống tại những nơi mà họ không thể tự
mình đạt được. Các tổ chức phi lợi nhuận có thể thực
hiện liên minh chiến lược để tiếp cận được với các
nhà tài trợ triển vọng hoặc chia sẻ các chức năng hỗ
trợ.

Điều này nghe có vẻ hấp dẫn. Nhưng các liên minh
rất mong manh và không dễ thành lập.

Khái niệm: “8 điều bắt đầu từ chữ I tạo ra chúng ta”
dưới đây chỉ ra những yếu tố làm cho liên minh và
liên kết có thể thành công trong việc manh lại lợi ích
cho các bên. Tôi ...
Xây dựng liên minh và đối tác hiệu qu
Lấy Chrysler làm ví d. Đại gia ôtô này đã nhn được
tối hậu thư từ chính quyền Mỹ: Hoàn thành liên minh
chiến lược với Fiat hoặc là chấp nhận rủi ro phá sản.
Trên thực tế, việc không thành lập được liên minh với
Nissan, một phần trong đề xuất xin cứu trợ tài chính
của Chrysler đệ trình tháng 11 năm ngoái, khiến cho
việc kết hợp với Fiat trở thành tia hy vọng cuối cùng
cho Chrysler.
Những lợi ích từ việc liên minh này s là hiệu quả về
mặt kinh tế từ việc sử dụng những nền móng chung
cho những sản phẩm không cạnh tranh lẫn nhau,
giúp Chrysler tiếp cận với thị trường toàn cầu, và
thêm các chi nhánh cho các nhà phân phối tại Mỹ của
Chrysler. Để có được tất cả các lợi ích trên mà không
phi bán Chrysler cho một nhà đầu tư nước ngoài thì
việc thành lập liên minh vẫn là một giải pháp được
chuộng hơn là sát nhập.
Xây dựng liên minh và đối tác hiệu quả - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng liên minh và đối tác hiệu quả - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Xây dựng liên minh và đối tác hiệu quả 9 10 307