Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng niềm tin – Nhiệm vụ của thương hiệu

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 986 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Xây dựng niềm tin – Nhiệm vụ của thương hiệu
Các thương hiệu đang trong quá trình cạnh tranh gay
gắt với nhau để giành lấy sự chú ý của người tiêu
dùng, đặc biệt là sự tin tưởng của họ. Thế nhưng
chính thương hiệu và kiến trúc thương hiệu lại nên từ
bỏ cuộc cạnh tranh này. Lòng tin của khách hàng
không phải là phần thưởng cho kẻ chiến thắng, mà
đó là kết quả của một quá trình xây dựng lời hứa
thương hiệu với các bên liên quan, đồng thời là sự
thích ứng của nhãn hiệu đối với thị trường.

“Ngày nay, thương hiệu là một phần không thể thiếu
trong thị trường”, phát biểu này trong bài báo của
Vincent Grimaldi’s 2003 gây cho tôi nhiều suy nghĩ,
cả đồng ý lẫn không đồng ý. Tôi cho rằng, phát biểu
này sẽ là điểm gây tranh cãi nhiều nhất trong lịch sử.

Sự phát triển lâu dài của toàn cầu hoá là một minh
chứng cho sự tồn tại mối quan hệ giữa khách hàng
với một diện mạo thương hiệu đã được qua quá trình

trải nghiệm và kiểm chứng tâm lý.

Các thương hiệu đang trong quá trình cạnh tranh gay
gắt với nhau để giành lấy sự chú ý của người tiêu
dùng, đặc biệt là sự tin tưởng của họ. Còn tôi thì cho
rằng chính thương hiệu và kiến trúc thương hiệu nên
từ bỏ cuộc cạnh tranh này. Lòng tin của khách hàng
không phải là phần thưởng cho kẻ chiến thắng, mà
đó là kết quả của một quá trình xây dựng lời hứa
thương hiệu với các bên liên quan, đồng thời là sự
thích ứng của nhãn hiệu đối với thị trường.
Xây dựng niềm tin của khách hàng

Ngày nay, khách hàng dễ bị tấn công dồn dập bởi
một lượng thông tin khổng lồ trước/ngay khi/sau khi
mua hàng. Thông điệp thương hiệu cũng nằm trong
mớ thông tin đó, và xin lưu ý rằng, cho dù khách hàng
có nhận ra được thông điệp thì, đó cũng là nguồn
thông tin ít được họ tin tưởng nhất.

Một cuộc nghiên cứu của Hội thảo Thương Mại Thế
Giới (WEF) thực hiện vào tháng 12 năm 2005 cho
thấy, niềm tin của khách hàng dành cho các công ty
toàn cầu đang sụt giảm nghiêm trọng. Cho dù vẫn có
những cố gắng cải thiện sau vụ Enron, nhưng lòng tin
hiện nay được xem như là một tài sản quý giá cần
được gìn giữ để tránh khỏi sự suy sụp. Một cuộc
nghiên cứu tương tự cũng cho thấy rằng các nguồn
thông tin từ các đối thủ nhỏ có độ tin cậy cao hơn là
các công ty lớn. Trong 4 năm liền, độ tin cậy của các
tổ chức phi chính phủ (NGOs) được đánh giá là cao
nhất.

Vậy lòng tin là gì mà lại được đánh giá cao như vậy?
Đối với doanh nghiệp, nó đại diện cho sức mạnh
cạnh tranh, hầu như không thể bắt chước, rất dễ
đánh mất và còn rất khó khăn khi muốn gây dựng lại.

Vậy cuộc nghiên cứu...
Xây dựng niềm tin Nhim vụ của thương hiệu
Các thương hiệu đang trong quá trình cạnh tranh gay
gắt với nhau để giành lấy sự chú ý của người tiêu
dùng, đặc biệt là sự tin tưởng của họ. Thế nhưng
chính thương hiệu và kiến trúc thương hiệu lại nên t
bỏ cuộc cạnh tranh này. Lòng tin của khách hàng
không phải là phần thưởng cho kẻ chiến thắng, mà
đó là kết quả của một quá trình xây dựng lời hứa
thương hiệu với các bên liên quan, đồng thời là s
thích ứng của nhãn hiệu đối với thị trường.
“Ngày nay, thương hiệu là một phần không thể thiếu
trong thị trường”, phát biểu này trong bài báo của
Vincent Grimaldi’s 2003 gây cho tôi nhiều suy nghĩ,
cđồng ý lẫn không đồng ý. Tôi cho rằng, phát biểu
này sẽ là điểm gây tranh cãi nhiều nhất trong lịch sử.
Sự phát triển lâu dài của toàn cầu hoá là một minh
chứng cho sự tồn tại mối quan hệ giữa khách hàng
với một diện mạo thương hiệu đã được qua quá trình
Xây dựng niềm tin – Nhiệm vụ của thương hiệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng niềm tin – Nhiệm vụ của thương hiệu - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Xây dựng niềm tin – Nhiệm vụ của thương hiệu 9 10 176