Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng quy trình bán hàng hiệu quả

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1162 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010

XÂY DỰNG QUY TRÌNH BÁN HÀNG HIỆU QUẢ
ESTABLISHING EFFECTIVE SALES PROCESS
SVTH: Phạm Quang Thái, Nguyễn Thị Hải Dương
Lớp 07A1, Ngành Kế toán -Tin học, Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin

GVHD: ThS. Huỳnh Thị Kim Hà
Bộ môn Kế toán -Tin học, Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin
TÓM TẮT
Bán hàng là khâu cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh, quyết định sự sống còn và
phát triển của doanh nghiệp. Chính vì thế việc xây dựng quy trình bán hàng hiệu quả sẽ giúp
doanh nghiệp có được chiến lược bán hàng phù hợp, nhằm gia tăng doanh thu và nâng cao vị thế,
thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường. Bài nghiên cứu này giới thiệu quy trình bán hàng tại
doanh nghiệp và tính hiệu quả của nó.
ABSTRACT
Sales is the final stage of production and business processes, deciding to the existence
and development of the business. Therefore, establishing effective sales process will help
businesses obtain appropriate sales stategy, aimed at increasing revenue and enhancing the
position, the brand of the firm on market. This aim of study is to introduce the sales process at the
firm and its effectiveness.

1. Đặt vấn đề
Đối với nước ta ngày nay, khi nền kinh tế đã và đang hòa nhập vào nền kinh tế
trong khu vực và trên thế giới, thị trường tiêu thụ dần được mở rộng thì sự cạnh tranh giữa
các doanh nghiệp ngày càng quyết liệt, để tồn tại và phát triển được thì mục tiêu hàng đầu
của doanh nghiệp là hoạt động kinh doanh phải có lãi. Một trong những yếu tố quan trọng
để đạt được mục tiêu trên là phải quan tâm tới quá trình bán hàng. Một câu hỏi đặt ra là
“làm thế nào để quá trình bán hàng đạt hiệu quả cao nhất?” đang là vấn đề nóng bỏng của
các nhà quản trị.
Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, mục đích nghiên cứu của đề tài này là xây dựng
một quy trình bán hàng hiệu quả, từ đó giúp cho doanh nghiệp có được cái nhìn tổng quan
về thị trường, những quyết định về sản phẩm, chiến lược truyền thông, khuyến mãi, kênh
phân phối phù hợp khi đưa sản phẩm của mình ra thị trường, đồng thời tự xây dựng cho
mình một quy trình bán hàng sao cho đạt được hiệu quả tối ưu nhất.
2. Xây dựng quy trình bán hàng hiệu quả
Theo quan điểm cổ điển, bán hàng được định nghĩa như sau: “Bán hàng là hoạt
động thực hiện sự trao đổi sản phẩm hay dịch vụ của người bán chuyển cho người mua để
được nhận lại từ người mua tiền hay vật phẩm hoặc giá trị trao đổi đã thỏa thuận”.
Ngày nay sự cạnh tranh trong thế giới kinh doan...
Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010
484
XÂY DỰNG QUY TRÌNH BÁN HÀNG HIỆU QUẢ
ESTABLISHING EFFECTIVE SALES PROCESS
SVTH: Phạm Quang Thái, Nguyễn Thị Hải Dương
Lớp 07A1, Ngành Kế toán -Tin học, Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin
GVHD: ThS. Huỳnh Thị Kim Hà
Bộ môn Kế toán -Tin hc, Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin
TÓM TT
Bán hàng là khâu cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh, quyết định sự sống còn
phát triển của doanh nghiệp. Chính thế việc y dựng quy trình bán hàng hiệu quả sẽ giúp
doanh nghiệp có được chiến lược bán hàng p hợp, nhằm gia tăng doanh thu và nâng cao vị thế,
thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường. Bài nghiên cứu này giới thiệu quy trình bán hàng tại
doanh nghiệp và tính hiệu quả của nó.
ABSTRACT
Sales is the final stage of production and business processes, deciding to the existence
and development of the business. Therefore, establishing effective sales process will help
businesses obtain appropriate sales stategy, aimed at increasing revenue and enhancing the
position, the brand of the firm on market. This aim of study is to introduce the sales process at the
firm and its effectiveness.
1. Đặt vấn đề
Đối với nước ta ngày nay, khi nền kinh tế đã đang hòa nhập vào nền kinh tế
trong khu vực trên thế giới, thị trường tiêu thụ dần được mở rộng thì sự cạnh tranh giữa
các doanh nghiệp ngày càng quyết liệt, để tồn tại phát triển được thì mục tiêu hàng đầu
của doanh nghiệp hoạt động kinh doanh phải lãi. Một trong những yếu tố quan trọng
để đạt được mục tiêu trên phải quan tâm tới quá trình n hàng. Một câu hỏi đặt ra
“làm thế nào để quá trình bán hàng đạt hiệu quả cao nhất?đang vấn đnóng bỏng của
các nhà quản trị.
Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, mục đích nghiên cứu của đề tài y xây dựng
một quy trình bán hàng hiệu quả, từ đó giúp cho doanh nghiệp được cái nhìn tổng quan
về thị trường, những quyết định về sản phẩm, chiến lược truyền thông, khuyến mãi, kênh
phân phối phù hợp khi đưa sản phẩm của mình ra thị trường, đồng thời tự xây dựng cho
mình một quy trình bán hàng sao cho đạt được hiệu quả tối ưu nhất.
2. Xây dựng quy trình bán hàng hiệu quả
Theo quan điểm cổ điển, bán hàng được định nghĩa như sau: “Bán hàng hoạt
động thực hiện sự trao đổi sản phẩm hay dịch vụ của người bán chuyển cho người mua đ
được nhận lại từ người mua tiền hay vật phẩm hoặc giá trị trao đổi đã thỏa thuận”.
Ngày nay sự cạnh tranh trong thế giới kinh doanh ngày càng gay gắt nên công việc
bán hàng ngày càng phức tạp. Bán hàng không đơn thuần sự trao đổi hàng hóa hay dịch
vụ quá trình giúp đỡ lẫn nhau giữa người mua người bán. Người bán giúp đỡ
người mua được những thứ họ cần, ngược lại người mua cũng giúp cho người bán đạt
Xây dựng quy trình bán hàng hiệu quả - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng quy trình bán hàng hiệu quả - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Xây dựng quy trình bán hàng hiệu quả 9 10 64