Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng thương hiệu: Nhiều doanh nghiệp Việt Nam có chiến lược sai lầm

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 969 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Xây dựng thương hiệu: “Nhiều doanh nghiệp Việt Nam
có chiến lược sai lầm”
Đó là quan điểm của ông Tôn Thất Nguyễn Thiêm,
Tiến sĩ xã hội học-kinh tế, nguyên Giáo sư tại Đại học
Tổng hợp Brussels (Bỉ) trong một cuộc trò chuyện
mới đây với chúng tôi

Là một người có bề dày thực tiễn, nghiên cứu và
giảng dạy về thương hiệu, ông có nhận xét gì về vấn
đề thương hiệu, và thái độ với việc quản trị thương
hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam?
Thời gian gần đây, các doanh nghiệp Việt Nam đã
chú ý hơn tới việc xây dựng thương hiệu. Tuy nhiên
còn có nhiều vấn đề mà theo tôi các doanh nghiệp
Việt Nam cần phải quan tâm hơn nữa.
Trước hết, tôi muốn phân tích một thực tế là hiện nay
không ít doanh nghiệp Việt Nam đang còn nhầm lẫn
giữa hai khái niệm thương hiệu và nhãn hiệu. Nhãn
hiệu là những yếu tố vật thể có thể nhìn thấy bằng

mắt thường về những “chào mời” (offer) của doanh
nghiệp.
Theo tôi, nhãn hiệu thuộc lĩnh vực quảng cáo, là
những thông điệp được gửi đi bởi doanh nghiệp. Còn
thương hiệu bao gồm tất cả những gì mà khách hàng
thật sự cảm nhận về doanh nghiệp và về những sản
phẩm dịch vụ cung ứng bởi doanh nghiệp.
Nói cách khác, thương hiệu là một khái niệm xuyên
suốt cả quy trình từ khi thông điệp được gửi đi bởi
doanh nghiệp đến khi thông điệp nhận được bởi các
đối tác của doanh nghiệp. Vì thế thương hiệu mang
tính phi vật thể, là cách kết nối của mối quan hệ bền
vững giữa doanh nghiệp và khách hàng. Trong kinh
doanh, chính quan hệ lâu dài đó mới làm cho doanh
nghiệp phát triển.
Nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện nay chỉ quan niệm
thương hiệu là những gì giúp khách hàng nhận biết
và gợi nhớ về sản phẩm của doanh nghiệp. Từ quan
niệm đó mà không ít doanh nghiệp đang thực hiện
một chiến lược xây dựng thương hiệu sai lầm.

Tôi xin lấy một ví dụ về việc thực hiện các chương
trình khuyến mại vốn đang rất rầm rộ ở Việt Nam hiện
nay. Các kiểu khuyến mại phổ biến ở Việt Nam như
giảm giá hoặc quà tặng thêm thực chất chỉ giúp
doanh nghiệp bán được hàng tại thời điểm đó thông
qua việc tạo cho khách hàng cảm giác mua được sản
phẩm với giá hời.
Khuyến mại của doanh nghiệp có khả năng mang đến
cho người ta lợi ích tức thì. Tuy nhiên chuyện gì sẽ
xảy ra khi doanh nghiệp A khuyến mại, doanh nghiệp
B trong cùng lĩnh vực đó cũng khuyến mại ở mức cao
hơn và doanh nghiệp C lại khuyến mại cao hơn nữa?
Bản chất của hiện tượng khuyến mại khi đó chỉ là
giành giật khách hàng mà không có doanh nghiệp
nào thông qua khuyến mại tạo cơ hội cho khách hàng
kết nối một mối quan hệ lâu dài bền vững...
Xây dựng thương hiệu: “Nhiều doanh nghiệp Việt Nam
có chiến lược sai lầm
Đó là quan điểm của ông Tôn Thất Nguyễn Thiêm,
Tiến sĩ xã hội học-kinh tế, nguyên Giáo sư tại Đại học
Tổng hợp Brussels (Bỉ) trong một cuộc trò chuyện
mới đây với chúng tôi
Là một người có bề dày thực tiễn, nghiên cứu và
ging dạy về thương hiệu, ông có nhận xét gì về vấn
đề thương hiệu, và thái độ với việc quản trị thương
hiu của các doanh nghiệp Việt Nam?
Thời gian gần đây, các doanh nghiệp Việt Nam đã
chú ý hơn tới việc xây dựng thương hiệu. Tuy nhiên
còn có nhiều vấn đề mà theo tôi các doanh nghiệp
Việt Nam cần phải quan tâm hơn nữa.
Trước hết, tôi muốn phân tích một thực tế là hiện nay
không ít doanh nghiệp Việt Nam đang còn nhầm lẫn
giữa hai khái niệm thương hiệu và nhãn hiệu. Nhãn
hiu là những yếu tố vật thể có thể nhìn thấy bằng
Xây dựng thương hiệu: Nhiều doanh nghiệp Việt Nam có chiến lược sai lầm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng thương hiệu: Nhiều doanh nghiệp Việt Nam có chiến lược sai lầm - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Xây dựng thương hiệu: Nhiều doanh nghiệp Việt Nam có chiến lược sai lầm 9 10 744