Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng thương hiệu quốc gia, những vấn đề cần quan tâm

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1112 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Xây dựng thương hiệu quốc gia, những vấn đề cần quan
tâm
Khi nói đến thương hiệu quốc gia là nói đến các lợi
thế cạnh tranh mà bản thân quốc gia đó có thể mang
lại cho người tiêu dùng khi sử dụng một sản phẩm
hay dịch vụ của quốc gia đó. Thương hiệu quốc gia
một phần được tạo nên từ những hoạt động trong lịch
sử. Mặt khác, cũng giống như thương hiệu của sản
phẩm và dịch vụ, thương hiệu quốc gia còn được
hình thành từ những tác động do quá trình truyền
thông về hình ảnh của quốc gia đối với những đối
tượng mà quốc gia đó hướng tới.

Bắt đầu từ thị trường
Khi đặt vấn đề xây dựng thương hiệu quốc gia từ góc
độ khuếch trương thương hiệu của các sản phẩm và
dịch vụ đặc trưng thì ưu tiên hàng đầu chính là thị
trường và cách thức tiếp thị. Ðầu tiên phải nói đến
những địa bàn mà Việt Nam có ảnh hưởng, từ đó đề
cập sự ảnh hưởng của dòng chữ Made in Vietnam

hay Designed by Vietnamese hoặc Vietnam origin
materials...
Hiện nay, Việt Nam vẫn là biểu tượng cho chiến
thắng vĩ đại trong chiến tranh giữ nước, để lại dấu ấn
tốt đẹp trong nhiều thế hệ và sự khâm phục của bạn
bè. Xét về mặt thương hiệu, thì thương hiệu Việt Nam
đã được định vị như là một biểu tượng của tinh thần
đấu tranh không mệt mỏi, đại diện cho sức mạnh con
người trong chiến đấu và chiến thắng.Với một định vị
như vậy, thương hiệu Việt Nam có thể rất thành công
trong thị trường. Ðối với các thị trường này thì thương
hiệu Việt Nam hoàn toàn có thể lấn lướt các thương
hiệu quốc gia khác, vì thương hiệu Việt Nam có sức
mạnh mang tính biểu trưng.

Hiện nay, chúng ta đang bán các sản phẩm nông,
lâm, thủy sản hay dịch vụ nhưng thương hiệu các sản
phẩm này ở Việt Nam vẫn chưa được xây dựng theo
định hướng là một nhà sản xuất có uy tín hoặc một
nhà cung ứng dịch vụ chuyên nghiệp, do đó chúng ta

sẽ khó có thể cạnh tranh trên thị trường quốc tế trên
cơ sở khai thác các yếu tố lợi thế về giá và chất
lượng dịch vụ.

Cho đến nay, các nhà sản xuất Việt Nam chưa đánh
giá các sản phẩm của mình một cách toàn diện khi
tham gia thị trường. Trong quá trình thương thảo với
các đối tác thương mại, họ cũng ít đề cập tổng thể
các điều kiện cạnh tranh của sản phẩm cho từng thị
trường cụ thể mà dựa vào những gì có được: đó là
giá và chất lượng dịch vụ mà chủ yếu dựa vào tốc độ
và chi phí giao hàng chứ chưa hề nghĩ tới các yếu tố
khác của sản phẩm. Thí dụ như mức độ chấp nhận
các chi phí và các phương án cần thực hiện ở tầm
quy mô và ảnh hưởng khác nhau. Ðó chính là quá
trình xây dựng thương hiệu của sản phẩm. Trong quá
trình x...
Xây dựng thương hiệu quốc gia, nhng vấn đề cần quan
tâm
Khi nói đến thương hiệu quốc gia nói đến c lợi
thế cạnh tranh mà bản thân quốc gia đó thể mang
lại cho người tiêu dùng khi s dụng một sản phẩm
hay dịch vụ của quốc gia đó. Thương hiệu quốc gia
một phần được tạo nên tnhững hoạt động trong lịch
sử. Mặt khác, cũng giống như thương hiệu của sản
phm và dịch vụ, thương hiệu quốc gia còn được
hình thành t những tác động do quá trình truyền
thông v hình ảnh của quốc gia đối với những đối
tượng mà quốc gia đó hướng tới.
Bắt đầu từ thị trường
Khi đặt vấn đề xây dựng thương hiệu quốc gia từ góc
độ khuếch trương thương hiệu của các sản phẩm và
dịch vụ đặc trưng thì ưu tiên hàng đầu chính là th
trường và cách thức tiếp thị. Ðầu tiên phi nói đến
những địa bàn mà Vit Nam có ảnh hưởng, từ đó đề
cập sự ảnh hưởng của dòng chữ Made in Vietnam
Xây dựng thương hiệu quốc gia, những vấn đề cần quan tâm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng thương hiệu quốc gia, những vấn đề cần quan tâm - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Xây dựng thương hiệu quốc gia, những vấn đề cần quan tâm 9 10 13