Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng trang web cho phòng thí nghiệm bằng CMS

Được đăng lên bởi Nguyễn Xuân Trường
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 941 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Contents

I.

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1

Tên đề tài
Xây dựng trang web cho phòng thí nghiệm bằng CMS

1.2

Nội dung

Trang web mang thông tin của phòng thí nghiệm tới với người đọc

1.3

Đối tượng phục vụ

Tất cả mọi người muốn tìm hiểu thông tin về phòng thí nghiệm

II.

CHUẨN BỊ DỰ ÁN

2.1

Lập kế hoạch dự án
Sau khi nhóm tiến hành thảo luận và cuối cùng thống nhất xây dựng một trang Web có tên là
lab để nhằm cập nhật tin tức hàng ngày cho người truy cập Web của phòng LAB, đồng thời lập
ra kế hoạch cho dự án như sau:
Khảo sát tình hình thực tế, tham khảo thông tin từ các trang có sẵn của trường viết bằng joomla
Nhóm thống nhất sử dụng công cụ thiết kế Web là Joomla vesion 3.0, server ảo sẽ chạy trên
phần mềm XAMPP. Các công cụ này miễn phí nên có thể tìm kiếm và download trên mạng.
Riêng gói cài đặt Joomla thì có thể truy cập vào trang chủ của Joomla là joomla.org để
download. Vì thế cần phải tìm kiếm, download tài liệu về Joomla, bản cài đặt Joomla 3.0, bản cài
đặt server ảo XAMPP, và các gói cài đặt công cụ ứng dụng của Joomla như template (giao diện),
1

plugin (công cụ bổ trợ), component (các gói thành phần), bản Việt hóa để tiến hành xây dựng
trang Web. Các gói công cụ này cũng có thể tìm kiếm và download trên mạng, có thể miễn phí
hoặc là trả phí bằng dịch vụ Epay hoặc nạp tiền qua tin nhắn điện thoại!
Công việc chính của dự án sau khi đã thu thập đủ các dữ liệu cần thiết đó là: Cài đặt server ảo
XAMPP để chạy localhost, tạo cơ sở dữ liệu cho trang Web, cài đặt Joomla, thiết kế giao diện,
đăng bài viết, chạy thử, upload lên host, quản trị trang Web. Các công việc tiến hành theo trình
tự.

2.2

Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm, điều phối công việc

Thành viên
Đinh Văn Nhâm

Nhiệm vụ

Tìm kiếm tài liệu JOOMLA,cài đặ
JOOMLA

-

Thiết kế giao diện,menu chính của trang
web

-

Tìm kiếm các gói công cụ bổ trợ,cài đặt
template

-

Thiết kế menu phụ

-

Tìm kiếm bài viết

-

Cài đặt CSDL

-

Cài đặt đa phương tiện

-

Ghi lại các bước cài đặt

-

Nguyễn Văn Sang

Tìm kiếm tài liệu XAMPP,cài đặt
XAMPP

-

Nguyễn Quang Sơn

-

Thiết kế lập báo cáo

Lê Văn Nhạc

2

2.3

Môi trường làm việc
Công cụ thiết kế trang Web là Joomla, gói Joomla sử dụng là gói Joomla version 1.5.23 có
dung lượng là 14.7 MB, server ảo sử dụng phần mềm XAMPP version 1.7.3 có dung lượng là 51
MB và dung lượng của gói cài đặt là 282 MB. Vì phần mềm XAMPP có dung lượng khá lớn, và
đòi hỏi cấu hình máy cao, nên cấu hình máy tối thiểu là CPU Duo Core, RAM 1Gb, dung lượng
ổ ...
Contents
I. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
1.1 Tên đề tài
Xây dựng trang web cho phòng thí nghiệm bằng CMS
1.2 Nội dung
Trang web mang thông tin của phòng thí nghiệm tới với người đọc
1.3 Đối tượng phục vụ
Tất cả mọi người muốn tìm hiểu thông tin về phòng thí nghiệm
II. CHUẨN BỊ DỰ ÁN
2.1 Lập kế hoạch dự án
Sau khi nhóm tiến hành thảo luận và cuối cùng thống nhất xây dựng một trang Web có tên là
lab để nhằm cập nhật tin tức hàng ngày cho người truy cập Web của phòng LAB, đồng thời lập
ra kế hoạch cho dự án như sau:
Khảo sát tình hình thực tế, tham khảo thông tin từ các trang có sẵn của trường viết bằng joomla
Nhóm thống nhất sử dụng công cụ thiết kế Web là Joomla vesion 3.0, server ảo sẽ chạy trên
phần mềm XAMPP. Các công cụ này miễn phí nên có thể tìm kiếm và download trên mạng.
Riêng gói cài đặt Joomla thì có thể truy cập vào trang chủ của Joomla là joomla.org để
download. Vì thế cần phải tìm kiếm, download tài liệu về Joomla, bản cài đặt Joomla 3.0, bản cài
đặt server ảo XAMPP, và các gói cài đặt công cụ ứng dụng của Joomla như template (giao diện),
1
Xây dựng trang web cho phòng thí nghiệm bằng CMS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng trang web cho phòng thí nghiệm bằng CMS - Người đăng: Nguyễn Xuân Trường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Xây dựng trang web cho phòng thí nghiệm bằng CMS 9 10 198