Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng và thực hiện 5S - 5S là gì?

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 1314 lần   |   Lượt tải: 3 lần
5S Nghĩa Yêu cầu

S1 Sàng lọc Phân loại những thứ cần thiết và không cần thiết
Loại bỏ những thứ không cần thiết
S2 Sắp xếp Sắp xếp đúng vật, đúng chỗ, và có đánh số ký hiệu
Dễ tìm, dễ thấy.
S3 Sạch sẽ Giữ gìn nơi làm việc, thiết bị, dụng cụ luôn sạch sẽ.
S4 Săn sóc Duy trì 3S (Sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ) mọi lúc mọi nơi
S5 Sẵn sàng Rèn luyện việc tuân thủ 3S một cách tự giác, tự nguyện5S Nghĩa Yêu cầu
S1 Sàng lọc Phân loại những thứ cần thiết và không cần thiết
Loại bỏ những thứ không cần thiết
S2 Sắp xếp Sắp xếp đúng vật, đúng chỗ, và có đánh số ký hiệu
Dễ tìm, dễ thấy.
S3 Sạch sẽ Giữ gìn nơi làm việc, thiết bị, dụng cụ luôn sạch sẽ.
S4 Săn sóc Duy trì 3S (Sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ) mọi lúc mọi nơi
S5 Sẵn sàng Rèn luyện việc tuân thủ 3S một cách tự giác, tự nguyện
Xây dựng và thực hiện 5S - 5S là gì? - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Xây dựng và thực hiện 5S - 5S là gì? 9 10 528