Ktl-icon-tai-lieu

Xoá đói giảm nghèo thì tỉnh Yên Bái

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 680 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lời nói đầu


Đói nghèo là một vấn đề mang tính chất toàn cầu. Nó không chỉ là một thực tế đang diễn ra ở nước ta mà cũn là một tồn tại phổ biến trờn toàn thế giới và trong khu vực. Ngay cả những nước phát triển cao, vẫn cũn một bộ phận dõn cư sống ở mức nghèo khổ. Vào những năm cuối của thế kỷ 21 trên toàn thế giới vẫn cũn hơn 1,3 tỷ người sống dưới mức nghèo khổ, trong đó khoảng 800 triệu người sống ở các quốc gia thuộc khu vực châu á -Thái bỡnh dương. Đây là một trở ngại trầm trọng, một thách thức đối với sự phát triển của các nước trên thế giới. tuy nhiên mức độ và tỷ lệ dân cư nghèo đói là rất khác nhau giữa các nước, các khu vực. Nó phản ánh sự khác nhau về trỡnh độ phát triển của các quốc gia trước hết là trỡnh độ phát triển của nền kinh tế.
Việt Nam là một trong những nước nghèo nhất thế giới, với gần 80% dân cư sống ở khu vực nông nghiệp và 70% lực lượng lao động làm trong lĩnh vực nông nghiệp. Do sự phát triển chậm của lực lượng sản xuất, sự lạc hậu về kinh tế và trỡnh độ phân công lao động xó hội kém, dẫn tới năng suất lao động xó hội và mức tăng trưởng xó hội thấp. Với chủ trương phát triển một nền kinh tế thị truờng theo định hướng XHCN có sự điều tiết của Nhà Nước thỡ đây vừa là một nhiệm vụ chiến lược của công cuộc phát triển KT-XH, vừa là phương tiện để đạt được mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xó hội cụng bằng văn minh". Muốn đạt được mục tiêu này thỡ trước hết phải xoá bỏ đói nghèo và lạc hậu. Đây là một trách nhiệm hết sức nặng nề của Đảng và Nhà Nước ta, bởi Nhà Nước không chỉ bảo đảm nhu cầu tối thiểu cho dõn mà cũn xoà bỏ tận gốc cỏc nguyờn nhõn gõy ra đói nghèo trong dân cư. Để tập trung các nguồn lực và triển khai đồng bộ, thống nhất và hiệu quả các giải pháp, chính sách xoá đói giảm nghèo phải trở thành chương trỡnh mục tiờu quốc gia phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xó hội của đất nước, nhằm hỗ trợ trực tiếp các xó nghốo, hộ nghốo cỏc điều kiện cần thiết để phát triển sản xuất, tăng thu nhập, ổn định đời sống, tự vươn lên thoát khỏi đói nghèo, vỡ vậy mà Đại hội 8 của Đảng đó xỏc định "" Xoá đói giảm nghèo là một trong những chương trỡnh phỏt triển kinh tế xó hội vựa cấp bỏch trước mắt, vừa cơ bản lâu dài". Do vậy mà tháng7.1998 thủ tướng chính phủ đó phờ duyệt và triển khai chương trỡnh mục tiờu quốc gia xoỏ đói giảm nghèo giai đoạn 1998-2000 và 2001-2005. Thực hiện chủ trương và đường lối của Đảng và Nhà Nước về phát triển kinh tế xó hội và xoỏ đói giảm nghèo thỡ cho đến nay tất cả các tỉnh, thành trong cả nước đó xõy dựng chương trỡnh xoỏ đói giảm nghèo phù hợp với điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế xó hội của từng địa phương, từng khu vực nhằm xoá đói giảm nghèo và lạc hậu góp phần tích cực vào công cuộc cải cách nền kinh tế.
Xoá đói giảm nghèo thì tỉnh Yên Bái - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Xoá đói giảm nghèo thì tỉnh Yên Bái 9 10 140