Ktl-icon-tai-lieu

Yêu cầu của nhà tuyển dụng về những kĩ năng cơ bản đối với sinh viên tốt nghiệp Đại học

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 4242 lần   |   Lượt tải: 21 lần
Yêu cầu của nhà tuyển dụng về những kĩ năng
cơ bản đối với sinh viên tốt nghiệp
Đại học
Nguyễn Thanh Ngọc
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Xã hội học
Chuyên ngành: Xã hội học; Mã số: 60.31.30
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Bích San
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Làm rõ yêu cầu của nhà tuyển dụng về những kỹ năng cơ bản đối với sinh
viên tốt nghiệp Đại học và sự khác nhau trong yêu cầu đó theo từng vị trí tuyển dụng và
loại hình tổ chức, doanh nghiệp. Làm rõ sự đánh giá của nhà tuyển dụng về sinh viên tốt
nghiệp Đại học về những kỹ năng đáp ứng yêu cầu công việc. Đề xuất một số giải pháp
nhằm nâng cao các kỹ năng cần thiết cho sinh viên đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng
lao động.
Keywords. Xã hội học; Nhà tuyển dụng; Kỹ năng sống; Doanh Nghiệp; Người trưởng
thành

Content.
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Cùng với sự khởi sắc của điều kiện kinh tế, xã hội, nền giáo dục nói chung và
giáo dục Đại học nói riêng của Việt Nam cũng có những thay đổi đáng kể về chất và
lượng. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu thì giáo dục Đại học vẫn còn tồn tại nhiều
vấn đề bất cập liên quan tới chất lượng giáo dục mà nguyên nhân chủ yếu là do Việt
Nam chưa có được một công cụ giám sát, đánh giá chất lượng giáo dục Đại học mang
tính phổ quát và được thừa nhận rộng rãi. Khi chất lượng đào tạo của giáo dục Đại học
đang bỏ ngỏ thì vấn đề về đầu ra ở bậc đại học càng nhận được sự quan tâm của dư luận
xã hội. Việc làm của sinh viên (SV) sau khi tốt nghiệp là một trong những chỉ báo quan
trọng để đánh giá chất lượng hoạt động đào tạo của các trường đại học.
Có một thực trạng khá phổ biến đó là phần lớn sinh viên sau khi ra trường phải
đối mặt với tình trạng thất nghiệp hoặc rất khó khăn khi tìm việc làm bởi không đáp ứng
được yêu cầu của nhà tuyển dụng. Vậy vấn đề đặt ra ở đây là làm thế nào để sinh viên
1

khi ra trường thích ứng được ngay với môi trường công việc và có thể vận dụng tốt các
kiến thức chuyên ngành đã được học. Có rất nhiều nhóm kỹ năng mà một người lao
động tri thức cần có. Tuy nhiên đâu là các kỹ năng chính mà các nhà tuyển dụng Việt
Nam đang yêu cầu đối với nhóm ứng viên mới tốt nghiệp đại học? Với mục đích đánh
giá lại những tiêu chí trong yêu cầu tuyển dụng của thị trường lao động đối với sinh
viên mới tốt nghiệp ra trường, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu “Yêu cầu của nhà
tuyển dụng về những kỹ năng cơ bản đối với sinh viên tốt nghiệp Đại học” (Nghiên
cứu các thông tin tuyển dụng trên trang vietnamworks).
2. Ý nghĩa khoa học, ý nghĩa thực t...
1
Yêu cầu của nhà tuyển dụng về những kĩ năng
cơ bản đối với sinh viên tốt nghiệp
Đại học
Nguyễn Thanh Ngọc
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Xã hội học
Chuyên ngành: Xã hội học; Mã số: 60.31.30
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Bích San
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Làm yêu cầu của nhà tuyển dụng về những kỹ năng bản đối với sinh
viên tốt nghiệp Đại học và sự khác nhau trong yêu cầu đó theo từng vị trí tuyển dụng và
loại hình tổ chức, doanh nghiệp. Làm rõ sự đánh giá của nhà tuyển dụng về sinh viên tốt
nghiệp Đại học về những kỹ năng đáp ứng yêu cầu công việc. Đề xuất một số giải pháp
nhằm nâng cao các kỹ năng cần thiết cho sinh viên đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng
lao động.
Keywords. hội học; Nhà tuyển dụng; K năng sống; Doanh Nghiệp; Người trưởng
thành
Content.
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Cùng với sự khởi sắc của điều kiện kinh tế, hội, nền giáo dục nói chung
giáo dục Đại học nói riêng của Việt Nam cũng những thay đổi đáng kể về chất
lượng. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu thì giáo dục Đại học vẫn còn tồn tại nhiều
vấn đề bất cập liên quan tới chất lượng giáo dục nguyên nhân chủ yếu do Việt
Nam chưa được một công cụ giám sát, đánh giá chất lượng giáo dục Đại học mang
tính phổ quát được thừa nhận rộng rãi. Khi chất lượng đào tạo của giáo dục Đại học
đang bỏ ngỏ thì vấn đề về đầu ra ở bậc đại học càng nhận được sự quan tâm của dư luận
hội. Việc làm của sinh viên (SV) sau khi tốt nghiệp một trong những chỉ báo quan
trọng để đánh giá chất lượng hoạt động đào tạo của các trường đại học.
một thực trạng khá phổ biến đó phần lớn sinh viên sau khi ra trường phải
đối mặt với tình trạng thất nghiệp hoặc rất khó khăn khi tìm việc làm bởi không đáp ứng
được yêu cầu của nhà tuyển dụng. Vậy vấn đề đặt ra đây làm thế nào để sinh viên
Yêu cầu của nhà tuyển dụng về những kĩ năng cơ bản đối với sinh viên tốt nghiệp Đại học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Yêu cầu của nhà tuyển dụng về những kĩ năng cơ bản đối với sinh viên tốt nghiệp Đại học - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Yêu cầu của nhà tuyển dụng về những kĩ năng cơ bản đối với sinh viên tốt nghiệp Đại học 9 10 534