Ktl-icon-tai-lieu

6 điều bác hồ dạy công an nhân dân

Được đăng lên bởi Vinh Quang Nguyễn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 246 lần   |   Lượt tải: 0 lần
6 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY CÔNG AN NHÂN DÂN
Đối với tự mình phải : Cần, Kiệm, Liêm, Chính
Đối với đồng sự phải : Thân Ái Giúp Đỡ
Đối với Chính phủ phải : Tuyệt Đối Trung Thàn
hĐối với nhân dân phải : Kính Trọng Lễ Phép
Đối với công việc phải : Tận Tụy
Đối với địch phải : Cương Quyết, Khôn Khéo".
Trích Thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu XII của Chủ tịch Hồ Chí
Minh ngày 11/3/1948.
5 LỜI THỀ DANH DỰ CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM
1. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân Việt Nam, với Đảng Cộng
sản Việt Nam, với Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, suốt đời phấn đấu,
hy sinh vì độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vì an
ninh Tổ quốc.
2. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp
luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị và Điều lệnh CAND; sẵn sàng đi bất cứ
đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc, Đảng và nhân dân cần đến.
3. Kính trọng, lễ phép với nhân dân. Sẵn sàng bảo vệ tính mạng, tài sản,
quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Suốt đời tận tuỵ phục vụ nhân dân,
vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
4. Đề cao cảnh giác, kiên quyết, mưu trí, dũng cảm đấu tranh phòng, chống
các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.
5. Ra sức học tập, thực hiện nghiêm túc 6 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy
CAND, luôn xứng đáng với danh dự và truyền thống của CAND Việt Nam.
10 ĐIỀU KỶ LUẬT CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM:
Điều 1: Không có lời nói, hành động xâm hại đến Tổ quốc Việt Nam, đến uy
tín của Đảng Cộng sản Việt Nam, đến sự vững mạnh của Nhà nước Cộng hoà
xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đến danh dự và truyền thống của CAND Việt
Nam.
Điều 2: Nghiêm chỉnh chấp hành điều lệnh CAND. Sẵn sàng nhận và hoàn
thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Điều 3: Thực hiện nghiêm chỉnh các qui định về giữ bí mật của Đảng, Nhà
nước và CAND.
Điều 4: Trung thực, thẳng thắn, thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu
tranh. Không che giấu, báo cáo sai sự thật với tổ chức Đảng, Nhà nước và
CAND.
Điều 5: Nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân không điều kiện. Có thái độ niềm
nở, lịch sự, đúng mực khi tiếp xúc với mọi người; kính trọng người già, yêu

mến trẻ em, tôn trọng phụ nữ, giúp đỡ người tàn tật. Không hách dịch, cửa
quyền, thô bạo, gây phiền hà, sách nhiễu đối với nhân dân.
Điều 6: Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng;
thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Không lợi dụng danh nghĩa,
chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn để mưu cầu lợi ích cá nhân. Không tham ô,
lãng phí, đưa hoặc nhận...
6 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY CÔNG AN NHÂN DÂN
Đối với tự mình phải : Cần, Kiệm, Liêm, Chính
Đối với đồng sự phải : Thân Ái Giúp Đỡ
Đối với Chính phủ phải : Tuyệt Đối Trung Thàn
hĐối với nhân dân phải : Kính Trọng Lễ Phép
Đối với công việc phải : Tận Tụy
Đối với địch phải : Cương Quyết, Khôn Khéo".
Trích Thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu XII của Chủ tịch Hồ Chí
Minh ngày 11/3/1948.
5 LỜI THỀ DANH DỰ CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM
1. Tuyệt đối trung thành với T quốc nhân dân Việt Nam, với Đảng Cộng
sản Việt Nam, với Nhà nước Cộng hXHCN Việt Nam, suốt đời phấn đấu,
hy sinh độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, an
ninh Tổ quốc.
2. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp
luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị và Điều lệnh CAND; sẵn sàng đi bất cứ
đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc, Đảng và nhân dân cần đến.
3. Kính trọng, lễ phép với nhân dân. Sẵn sàng bảo vệ tính mạng, tài sản,
quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Suốt đời tận tuỵ phục vụ nhân dân,
vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
4. Đề cao cảnh giác, kiên quyết, mưu trí, dũng cảm đấu tranh phòng, chống
các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.
5. Ra sức học tập, thực hiện nghiêm túc 6 điều Chủ tịch H C Minh dạy
CAND, luôn xứng đáng với danh dự và truyền thống của CAND Việt Nam.
10 ĐIỀU KỶ LUẬT CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM:
Điều 1: Không lời nói, hành động xâm hại đến Tổ quốc Việt Nam, đến uy
tín của Đảng Cộng sản Việt Nam, đến sự vững mạnh của Nhà nước Cộng hoà
hội chủ nghĩa Việt Nam, đến danh dự truyền thống của CAND Việt
Nam.
Điều 2: Nghiêm chỉnh chấp hành điều lệnh CAND. Sẵn sàng nhận và hoàn
thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Điều 3: Thực hiện nghiêm chỉnh các qui định về giữ mật của Đảng, Nhà
nước và CAND.
Điều 4: Trung thực, thẳng thắn, thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu
tranh. Không che giấu, báo cáo sai sự thật với tổ chức Đảng, N ớc
CAND.
Điều 5: Nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân không điều kiện. Có thái độ niềm
nở, lịch sự, đúng mực khi tiếp xúc với mọi người; kính trọng người già, yêu
6 điều bác hồ dạy công an nhân dân - Trang 2
6 điều bác hồ dạy công an nhân dân - Người đăng: Vinh Quang Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
6 điều bác hồ dạy công an nhân dân 9 10 499