Ktl-icon-tai-lieu

An toàn sản xuất gốm thô

Được đăng lên bởi cuong-le-viet
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 731 lần   |   Lượt tải: 1 lần
31
6.1. Yêu cầu chung
6.1.1. Các máy và thiết bị trong khu vực nhà lò nung đốt gạch ngói phải được bố
trí đúng mặt bằng thiết kế đã xác định. Không được tự ý thay đổi, tháo gỡ khi chưa
được cấp quản lí có thẩm quyền phê duyệt.

.V

quan sát nhằm đảm bảo an toàn khu vực nguy hiểm.

N

6.1.2. ở các vị trí nguy hiểm: nhiệt độ cao, khí độc phải có biển báo để ở nơi dễ

O

6.1.3. Khi tiến hành sửa chữa định kì hay đột xuất máy và thiết bị trong dây

A

chuyền khu vực nhà lò nung đốt nhất thiết phải tuân thủ đầy đủ các quy định đảm bảo

K

H

an toàn cho công nhân sửa chữa cũng như công nhân thao tác nung đốt như: treo biển,

M

báo chữa, ngắt hệ thống điện điều khiển máy, cử người theo dõi chặt chẽ. Thông báo

A

cho các bộ phận liên quan. Quy định các tín hiệu an toàn, có biện pháp hạn chế việc

TH

thoát nhiệt và khí độc rộng ra xung quanh khu vực nhà lò . . .
6.1.4. Phải có phương án và có đủ phương tiện cấp cứu kịp thời những người bị
ngộ độc khí CO2 và CO.
6.2. Xếp nung trong lò gián đoạn
6.2.1 Trước khi tiến hành xếp gạch ngói mộc, công nhân nung đốt phải kiểm tra an
toàn các kênh dẫn khí, ống khói, cửa ra vào lò, thành tường lò, vòm lò, bầu lò, bầu đốt

31

32
mặt bằng lò . . . chỉ khi thấy đảm bảo an toàn mới tiến hành công tác xếp sản phẩm
mộc vào lò nung.
6.2.2. Khi xếp sản phẩm mộc trong lò đứng, công nhân xếp sản phẩm phải tuân
thủ các yêu cầu an toàn sau:
Phải có biện pháp kĩ thuật đảm bảo không bị lả, đổ khi nung đốt với phần sản

.V

N

phẩm xếp ở các cửa khám của lò.

O

Các viên gạch mộc bị vỡ phải để gọn vào dụng cụ chứa và được chuyển ra khỏi lò,

A

để vào nơi quy định. Cấm ném bừa bãi qua tường lò ra xung quanh ngoài lò nung.

K

H

Khi trát bùn các cửa khám phải có đà giáo vững chắc để trát phần cửa khám trên

M

cao. Cấm lợi dụng thành lò để trèo cao trát cửa khám.

TH

A

6.2.3. Khi xếp sản phẩm mộc trong lò đứng dã chiến công nhân xếp sản phẩm phải
tuân thủ các yêu cầu an toàn sau:
Các rãnh lửa chân cầu phải được xếp bằng phẳng, vững chắc.
Phải có phương án kĩ thuật xếp đảm bảo không bị sập, đổ phần xếp khi nung. Khi
trát bùn tạo lớp ngoài lò cần phải có đà giáo vững chắc để đảm bảo an toàn khi trát.
6.2.4. Khi xếp sản phẩm mộc trong lò nằm, lò vòng công nhân xếp phải tuân thủ
các yêu cầu sau:

32

33
Phải kê, xếp bằng phẳng, vững chắc các rãnh lửa, chân cầu.
Rãnh lửa giữa hai phần xếp phải có biện pháp kê chèn vững chắc, không để gây đổ
lả phần xếp khi nung như: rút đinh đấu đầu sản phẩm kê chân cầu phụ. . .
Khi xếp lên cao phải có c...
THAMKHAO.VN
31
31
6.1. u cầu chung
6.1.1. Các y thiết b trong khu vực nhà lò nung đốt gạch ngói phải được bố
trí đúng mặt bằng thiết kế đã xác định. Không được tự ý thay đổi, tháo g khi chưa
được cấp qun lí có thẩm quyền phê duyệt.
6.1.2. các vtrí nguy hiểm: nhiệt độ cao, kđộc phải có biển báo đ nơi dễ
quan sát nhằm đảm bảo an toàn khu vực nguy hiểm.
6.1.3. Khi tiến hành sửa chữa đnh kì hay đt xuất y và thiết b trong dây
chuyn khu vực nhà nung đt nhất thiết phải tuân thủ đầy đcác quy định đm bảo
an toàn cho công nhân sửa chữa cũng như công nhân thao tác nung đốt như: treo biển,
báo chữa, ngắt hthống điện điều khiển máy, cngười theo dõi chặt chẽ. Thông báo
cho các bphận liên quan. Quy định các tín hiệu an toàn, biện pháp hạn chế việc
thoát nhiệt và khí độc rộng ra xung quanh khu vực nhà lò . . .
6.1.4. Phải phương án có đủ phương tiện cấp cứu kp thời những người b
ngộ độc khí CO
2
và CO.
6.2. Xếp nung trong lò gián đon
6.2.1 Trước khi tiến hành xếp gạch ngói mc, công nhân nung đốt phải kiểm tra an
toàn các nh dẫn khí, ống khói, cửa ra vào lò, thành tường lò, vòm lò, bầu lò, bầu đốt
An toàn sản xuất gốm thô - Trang 2
An toàn sản xuất gốm thô - Người đăng: cuong-le-viet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
An toàn sản xuất gốm thô 9 10 5