Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng luật lao động

Được đăng lên bởi chungdccx-gmail-com
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1830 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Trường Đại học Đông Á

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

Khoa KHXH&NV

KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

BÀI GIẢNG

LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM
GIẢNG VIÊN: THS.NGUYỄN THỊ HÀ
\\
LỜI NÓI ĐẦU

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 1 năm 2013

Bài giảng Luật Lao động

1

GV: Nguyễn Thị Hà

Trường Đại học Đông Á

Khoa KHXH&NV

Luật Lao động là môn học cung cấp cho người học về những kiến thức cơ bản về những vấn đề lao động như: Hợp đồng
lao động, tiền lương, kỷ luật lao động, bảo hiểm xã hội và giải quyết tranh chấp lao động. Đây là những lĩnh vực mang tính ứng
dụng rất cao, cần thiết đối với sinh viên sau khi ra trường.
Cùng với việc xác định nền kinh tế của nước ta là kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản
lý của nhà nước, nhiều doanh nghiệp ra đời gắn với sự đa dạng và phong phú của thị trường lao động, hợp đồng lao động là hình
thức được sử dụng rộng rãi để tuyển dụng lao động nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn lực lao động trong các loại hình doanh
nghiệp; Cùng với sự ra đời của Luật bảo hiểm xã hội đã làm thay đổi rất nhiều nội dung liên quan đến môn học này.
Trên cơ sở giáo trình Luật lao động của Trường Đại học Luật Hà Nội, giảng viên đã biên soạn bài giảng này nhưng đã
có sự cập nhật những nội dung cũng như những văn bản mới nhất để đáp ứng cho việc giảng dạy, học tập của sinh viên.
Mặc dù có rất nhiều cố gắng nhưng chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được nhiều ý kiến
đóng góp của các thầy cô giáo và các sinh viên để bài giảng ngày càng hoàn thiện hơn.
Đà Nẵng, ngày 10 tháng 1 năm 2013
Tác giả

Bài giảng Luật Lao động

2

GV: Nguyễn Thị Hà

Trường Đại học Đông Á

Khoa KHXH&NV
Chương 1

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA LUẬT LAO ĐỘNG
1.1. KHÁI NIỆM, ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH, PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH
1.1.1. Khái niệm
Trong điều kiện nền kinh tế thị trường với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế, để đảm bảo sự bình đẳng và tự do
cạnh tranh lành mạnh của các chủ thể, pháp luật quy định và ghi nhận quyền được tự do kinh doanh, tự chủ sản xuất trong đó có tự
chủ trong lĩnh vực sử dụng lao động theo nhu cầu và tự nguyện của mỗi người. Từ đó đã hình thành các quan hệ lao động mới, các
quan hệ này ngày càng trở nên đa dạng và phức tạp , đan xen lẫn nhau. Nhiệm vụ của nhà nước bằng pháp luật- công cụ quản lý xã
hội của mình điều tiết các mối quan hệ xã hội đảm bảo lợi ích của của các bên và lợi ích chung của xã hội.
Tuy nhiên, do có sự khác nhau về mục đích sử dụng lao động, các quan hệ lao động lại hình thành giữa các chủ thể khác
nhau và tồn tại tr...
Trường Đại học Đông Á Khoa KHXH&NV
\\
LỜI NÓI ĐẦU
Bài giảng Luật Lao động GV: Nguyễn Thị Hà
1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
BÀI GIẢNG
LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM
GIẢNG VIÊN: THS.NGUYỄN THỊ HÀ
Đà Nẵng, ngày 10 tháng 1 năm 2013
bài giảng luật lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng luật lao động - Người đăng: chungdccx-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
bài giảng luật lao động 9 10 458