Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập cá nhân môn Luật tố tụng dân sự

Được đăng lên bởi bichhanh161-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 158 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ BÀI
Trong một lần xô xát, anh A làm anh B bị thiệt hại. Ngày 23/5/2007 anh B
kiện anh A ra Toà yêu cầu bồi thường thiệt hại. Sau khi Toà án thụ lý vị án, mặc dù
các đương sự không có yêu cầu nhưng để đảm bảo giải quyết đúng đắn vụ án Toà
án đã tiến hành trưng cầu giám định mức độ thiệt hại sức khoẻ của anh B. Anh A
đã khiếu nại quyết định trưng cầu giám định của Toà án vì cho rằng Toà án không
được tự mình ra quyết định trưng cầu giám định.
Hỏi:
a) Lý do khiếu nại này của anh A có cơ sở để chấp nhận hay không? Tại sao?
b) Giả sử A có nơi cư trú tại quận 1 thành phố H, B cư trú tại quận K thành phố
Đ và tai nạn xảy ra tại thành phố TH thuộc tỉnh T. Hãy xác định những Toà
án có thẩm quyền mà B có thể gửi đơn yêu cầu giải quyết vụ án?

1

BÀI LÀM
a) Lý do khiếu nại này của anh A có cơ sở để chấp nhận hay không? Tại
sao?
Theo tình huống của đề bài, ta có thể khăng định rằng: Việc anh A khiếu nại
quyết định trưng cầu giám định của Toà án là hoàn toàn có cơ sở để chấp nhận.
Trưng cầu giám định là biện pháp thu thập chứng cứ do Toà án thực hiện nhằm
làm sáng tỏ các tình tiết của vụ việc dân sự theo sự lựa chọn của các bên đương sự
hoặc theo yêu cầu của một hoặc các bên đương sự
Căn cứ vào Điều 85 về thu thập chứng cứ và Khoản 1 Điều 90 BLTTDS:
“Theo sự thoả thuận lựa chọn của các bên đương sự hoặc theo yêu cầu của một
hoặc các bên đương sự, Thẩm phán ra quyết định trưng cầu giám định …”
Từ quy định này của luật cho thấy, việc trưng cầu giám định tuỳ thuộc vào các bên
đương sự. Nếu không có điều kiện này thì không thể tiến hành việc giám định
được.
Trong tình huống, giữa A và B không có thỏa thuận trưng cầu giám định
cũng như bản thân A và B không ai có yêu cầu Thẩm phán ra quyết định trưng cầu
giám định. Như vậy lý do anh A khiếu nại quyết định trưng cầu giám định của Tòa
án vì cho rằng Tòa án không được tự mình ra quyết định trưng cầu giám định là có
cơ sở để chấp nhận.
b) Giả sử A có nơi cư trú tại quận 1 thành phố H, B cư trú tại quận K thành
phố Đ và tai nạn xảy ra tại thành phố TH thuộc tỉnh T. Hãy xác định
những Toà án có thẩm quyền mà B có thể gửi đơn yêu cầu giải quyết vụ
án?
Từ dữ liệu bài cho ta thấy, tranh chấp giữa A và B là tranh chấp về bồi
thường thiệt hại ngoài hợp đồng ( Điều 25 BLTTDS). Theo đó, tranh chấp này

2

thuộc thẩm quyền của toà án nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố trực
thuộc tỉnh (Điều 33 BLTTDS).
Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 35 BLTTDS về thẩm quyền của Tòa án theo
lãnh thổ thì thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Toà á...
ĐỀ BÀI
Trong một lần xát, anh A làm anh B bị thiệt hại. Ngày 23/5/2007 anh B
kiện anh A ra Toà yêu cầu bồi thường thiệt hại. Sau khi Toà án thụ lý vị án, mặc
các đương sự không yêu cầu nhưng để đảm bảo giải quyết đúng đắn vụ án Toà
án đã tiến hành trưng cầu giám định mức độ thiệt hại sức khoẻ của anh B. Anh A
đã khiếu nại quyết định trưng cầu giám định của Toà án cho rằng Toà án không
được tự mình ra quyết định trưng cầu giám định.
Hỏi:
a) Lý do khiếu nại này của anh A có cơ sở để chấp nhận hay không? Tại sao?
b) Giả sử A có nơi cư trú tại quận 1 thành phố H, B cư trú tại quận K thành phố
Đ tai nạn xảy ra tại thành phố TH thuộc tỉnh T. Hãy xác định những Toà
án có thẩm quyền mà B có thể gửi đơn yêu cầu giải quyết vụ án?
1
Bài tập cá nhân môn Luật tố tụng dân sự - Trang 2
Bài tập cá nhân môn Luật tố tụng dân sự - Người đăng: bichhanh161-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài tập cá nhân môn Luật tố tụng dân sự 9 10 905