Ktl-icon-tai-lieu

bài tập hình sự 1

Được đăng lên bởi Kimin Huỳnh
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 741 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 12. CÁC TỘI XÂM PHẠM AN TOÀN CÔNG CỘNG, TRẬT TỰ CÔNG CỘNG
KHÁI NIỆM CHUNG
1.Định nghĩa
Theo Đại từ điển Tiếng Việt:
- An toàn: yên ổn hẳn, tránh được tai nạn, tránh được thiệt hại.
- Trật tự: tình trạng ổn định, có tổ chức, có kỷ luật.
- Công cộng: Thuộc về mọi người hoặc phục vụ chung cho mọi người trong xã hội.
Khu vực công cộng bao gồm: công viên, khu vui chơi, giải trí, khu nghỉ mát, khu du lịch; chợ, siêu
thị, khu thương mại; bến xe, nhà ga, bến tàu, bến phà, bến cảng, phương tiện vận tải công cộng,
các điểm chờ xe buýt; các điểm dịch vụ điện thoại công cộng; sân chơi của trẻ em, sân thi đấu thể
thao; nơi làm việc, trường học, bệnh viện; các khu di tích lịch sử, các khu lăng miếu, đền thờ và
những địa điểm công cộng khép kín và có mái che khác…
+ An toàn công cộng là sự an toàn trong lĩnh vực giao thông vận tải, trong lao động, an toàn ở
những nơi đông người, an toàn trong xây dựng, quản lí vũ khí, phương tiện kĩ thuật, chất nổ, chất
cháy, chất độc, chất phóng xạ, trong phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường, trong các hoạt
động về y tế, vệ sinh thực phẩm.
+ Trật tự công cộng có nội hàm rộng, tất cả những gì thuộc về trật tự chung, an toàn chung, vệ
sinh chung, mỹ quan chung đều là trật tự công cộng. Những hành vi thực hiện trong khuôn viên
nhà riêng hoặc ở những nơi khác không phải là nơi công cộng, nhưng làm ảnh hưởng xấu đến trật
tự chung, an toàn chung, mỹ quan chung là xâm phạm đến trật tự công cộng.
Trật tự nơi công cộng chỉ là một bộ phận của trật tự công cộng nói chung; trật tự nơi công cộng là
trật tự ở những nơi thuộc về sở hữu chung của toàn xã hội, nơi sử dụng chung cho mọi người. Nói
một cách đầy đủ, đó là trật tự xã hội và trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa.
-------> An toàn công cộng, trật tự công cộng là hệ thống các quan hệ xã hội được hình thành và
điều chỉnh bởi các quy định của pháp luật và các nội quy, quy tắc về trật tự chung, an toàn chung,
mà đòi hỏi mọi thành viên của xã hội phải tuân theo những quy định chung đó nhằm đảm bảo cho
cuộc sống, lao động, sinh hoạt bình thường của mọi người trong xã hội.
------> Các tội xâm phạm trật tự công cộng, an toàn công cộng là hành vi nguy hiểm cho xã hội, cố
ý hoặc vô ý xâm hại an toàn, trật tự trong các lĩnh vực giao thông vận tải, lao động sản xuất, hoạt
động xây dựng, quản lý chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, phòng cháy, vệ sinh thực
phẩm, hoạt động y tế, bảo vệ môi trường, trật tự xã hội và trật tư pháp luật xã hội chủ nghĩa.
Theo nghĩa rộng: Trật tự công cộng và an to...
Bài 12. CÁC TỘI XÂM PHẠM AN TOÀN CÔNG CỘNG, TRẬT TỰ CÔNG CỘNG
KHÁI NIỆM CHUNG
1.Định nghĩa
Theo Đại từ điển Tiếng Việt:
- An toàn: yên ổn hẳn, tránh được tai nạn, tránh được thiệt hại.
- Trật tự: tình trạng ổn định, có tổ chức, có kỷ luật.
- Công cộng: Thuộc về mọi người hoặc phục vụ chung cho mọi người trong xã hội.
Khu vực công cộng bao gồm: công viên, khu vui chơi, giải trí, khu nghỉ mát, khu du lịch; chợ, siêu
thị, khu thương mại; bến xe, nhà ga, bến tàu, bến phà, bến cảng, phương tiện vận tải công cộng,
các điểm chờ xe buýt; các điểm dịch vụ điện thoại công cộng; sân chơi của trẻ em, sân thi đấu thể
thao; nơi làm việc, trường học, bệnh viện; các khu di tích lịch sử, các khu lăng miếu, đền thờ và
những địa điểm công cộng khép kín và có mái che khác…
+ An toàn công cộng là sự an toàn trong lĩnh vực giao thông vận tải, trong lao động, an toàn ở
những nơi đông người, an toàn trong xây dựng, quản lí vũ khí, phương tiện kĩ thuật, chất nổ, chất
cháy, chất độc, chất phóng xạ, trong phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường, trong các hoạt
động về y tế, vệ sinh thực phẩm.
+ Trật tự công cộng có nội hàm rộng, tất cả những gì thuộc về trật tự chung, an toàn chung, vệ
sinh chung, mỹ quan chung đều là trật tự công cộng. Những hành vi thực hiện trong khuôn viên
nhà riêng hoặc ở những nơi khác không phải là nơi công cộng, nhưng làm ảnh hưởng xấu đến trật
tự chung, an toàn chung, mỹ quan chung là xâm phạm đến trật tự công cộng.
Trật tự nơi công cộng chỉ là một bộ phận của trật tự công cộng nói chung; trật tự nơi công cộng là
trật tự ở những nơi thuộc về sở hữu chung của toàn xã hội, nơi sử dụng chung cho mọi người. Nói
một cách đầy đủ, đó là trật tự xã hội và trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa.
-------> An toàn công cộng, trật tự công cộng là hệ thống các quan hệ xã hội được hình thành và
điều chỉnh bởi các quy định của pháp luật và các nội quy, quy tắc về trật tự chung, an toàn chung,
mà đòi hỏi mọi thành viên của xã hội phải tuân theo những quy định chung đó nhằm đảm bảo cho
cuộc sống, lao động, sinh hoạt bình thường của mọi người trong xã hội.
------> Các tội xâm phạm trật tự công cộng, an toàn công cộng là hành vi nguy hiểm cho xã hội, cố
ý hoặc vô ý xâm hại an toàn, trật tự trong các lĩnh vực giao thông vận tải, lao động sản xuất, hoạt
động xây dựng, quản lý chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, phòng cháy, vệ sinh thực
phẩm, hoạt động y tế, bảo vệ môi trường, trật tự xã hội và trật tư pháp luật xã hội chủ nghĩa.
Theo nghĩa rộng: Trật tự công cộng và an toàn công cộng là trật tự, an toàn về tính mạng, sức
khỏe và tài sản của công dân tại khu vực sinh hoạt đông người.
2. Các đặc trưng chung
a. Khách thể loại:
* Quan hệ xã hội bị xâm hại: Trật tự, an toàn công cộng
Các tội trong chương này đều xâm phạm đến trật tự, an toàn chung của xã hội. Ngoài ra, nhiều tội
phạm trong chương này còn gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của người khác. Lý
do:
* Đối tượng tác động:
- Phương tiện GT không đảm bảo an toàn;
- Người không đủ điều kiện điều khiển PTGTVT;
- Tàu bay, tàu thủy;
- Chương trình vi rút tin học;...
- Vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự; vũ khí thô sơ;
- Công cụ hỗ trợ;
- Vật liệu nổ;
- Chất phóng xạ; Chất cháy, chất độc;
- Công trình, phương tiện quan trọng về ANQG;
- Tài sản do phạm tội mà có;
- Văn hóa phẩm đồi trụy.
Biểu hiện khách quan của nhóm tội:
* Loại cấu thành tội phạm:
Cần xem lại các TP có CTVC và CTHT: Đ 207, 247...
bài tập hình sự 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập hình sự 1 - Người đăng: Kimin Huỳnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
bài tập hình sự 1 9 10 601