Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập học kì môn nghề Luật và phương pháp học Luật

Được đăng lên bởi duongngocthai
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 629 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU..................................................................................................... 1
NỘI DUNG.......................................................................................................... 2
I.Khái niệm.......................................................................................................... 2
1.Luật gia và luật sư........................................................................................... 2
2.Nghề luật sư...................................................................................................... 3
II.Lịch sử và vai trò của nghề luật sư ở Việt Nam........................................... 3
1.Lịch sử của nghề luật sư trên thế giới............................................................ 3
2.Lịch sử của nghề luật sư ở Việt Nam............................................................. 4
3.Vai trò của nghề luật sư ở Việt Nam.............................................................. 6
a.Vai trò của luật sư trong việc bảo vệ quyền của bị can, bị cáo và các
đương sự trước tòa............................................................................................. 6
b.Vai trò của luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật góp phần bảo vệ
quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.................................................. 7
c.Vai trò của luật sư trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp
luật,xây sựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.............................................. 8
4.Một số gương mặt luật sư tiêu biểu trong và ngoài nước............................ 8
KẾT LUẬN....................................................................................................... 10
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................ 11

0

LỜI MỞ ĐẦU

Trải qua hơn một trăm năm với biết bao thăng trầm của lịch sử, nghề luật sư
Việt Nam đã sản sinh ra nhiều thế hệ luật sư không chỉ giỏi về chuyên môn mà
còn có nhiều đóng góp cho cách mạng nhằm giải phóng cho dân tộc và góp ph ần
xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Hiện nay, việc cá nhân, tổ chức
có quyền lợi bị xâm phạm thuê Luật sư để bảo vệ không còn là một chuyện xa lạ với
xã hội nữa. Để đáp ứng nhu cầu của người dân về cung cấp dịch vụ pháp lý, hiện
nay các dịch vụ pháp lý phát triển khá mạnh, đặc bi ệt là ở các thành ph ố l ớn nh ư
Hà Nội, Sài Gòn, trong đó địa chỉ thường được người dân nghĩ đến khi có vụ vi ệc
là các Văn phòng luật sư, Công ty luật. ...
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU..................................................................................................... 1
NỘI DUNG.......................................................................................................... 2
I.Khái niệm.......................................................................................................... 2
1.Luật gia và luật sư........................................................................................... 2
2.Nghề luật sư...................................................................................................... 3
II.Lịch sử và vai trò của nghề luật sư ở Việt Nam........................................... 3
1.Lịch sử của nghề luật sư trên thế giới............................................................ 3
2.Lịch sử của nghề luật sư ở Việt Nam............................................................. 4
3.Vai trò của nghề luật sư ở Việt Nam.............................................................. 6
a.Vai trò của luật sư trong việc bảo vệ quyền của bị can, bị cáo và các
đương sự trước tòa............................................................................................. 6
b.Vai trò của luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật góp phần bảo vệ
quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.................................................. 7
c.Vai trò của luật sư trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp
luật,xây sựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.............................................. 8
4.Một số gương mặt luật sư tiêu biểu trong và ngoài nước............................ 8
KẾT LUẬN....................................................................................................... 10
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................ 11
0
Bài tập học kì môn nghề Luật và phương pháp học Luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập học kì môn nghề Luật và phương pháp học Luật - Người đăng: duongngocthai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Bài tập học kì môn nghề Luật và phương pháp học Luật 9 10 656