Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập luật doanh nghiệp

Được đăng lên bởi Thủy Bắp
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1145 lần   |   Lượt tải: 0 lần
bai1
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
X (thành lập tháng 8/2006) ký kết một hợp đồng thuê trụ sở với ông
Nguyễn Văn A là Chủ tịch Hội đồng thành viên. Ông này đồng thời cũng là
một trong ba Kiểm soát viên của công ty. Hợp đồng này là một trong
những loại hợp đồng cần phải thông qua theo Điều 75 Luật Doanh nghiệp
2005, tức là phải được Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc và Kiểm soát
viên thông qua theo nguyên tắc đa số, mỗi người có một phiếu biểu
quyết. Tuy nhiên, công ty rất băn khoăn về việc thông qua hợp đồng này.
Liệu ông Nguyễn Văn A có có quyền biểu quyết không? Nếu có thì ông A
có một hay hai phiếu biểu quyết?
Trả lời :

trường hợp này thuộc qui định tại K3 Đ67 LDN, và điều 75 c hiểu là 2 trường hợp: 1 là HĐTV xem xét quyết
định, 2 là: Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên... chữ hoặc giữa GĐ và TGĐ tức là 1 ngừoi,
trong cty TNHH 1 thành viên ko đồng thời có 2 chức danh GĐ và TGĐ, nếu là GĐ thì ko có TGĐ và ngược lại ..Do đó trường
hợp thứ 2 chỉ cần phiếu biểu quyết là 2/3 người là ok .....Nhưng vì trường hợp này là mô hình theo K3 Đ 67 nên sẽ là do
HĐTV xem xét quyết định ( vì ở đây ko có chủ tịch cty ) .. như vậy là ông này chỉ có 1 phiếu biểu quyết.. . còn trường hợp
ông này có đc kiêm là kiểm soát viên hay ko thì thực tế khó mà xảy ra, vì kiểm soát viên là người thực hiên các nghĩa vụ tại
K Đ72 và chịu trácnh nhiêm trc phát luật cũng như trc HĐTV or chủ sở hữu cty, việc ông này kiêm ksv sẽ dẫn tới tình trạng
là làm việc phi pháp để hưởng lợi ích riềng,có ai lại để chính mình kiểm tra việc mình làm đâu ..,cũng như việc để người có
liên quan qui định tại điều 71 sẽ dẫn tới tình trạng bao che...

Ông Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Kiểm soát viên không bị luật hạn

khác

chế quyền biểu quyết.Điều này
với biểu quyết thông qua giao dịch
tư lại tại công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty
cổ phần; ở 2 loại hình công ty này thì người có liên quan không có quyền
biểu quyết.Việc không hạn chế quyền biểu quyết của người có liên quan
trong các giao dịch tư lợi của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
chính là một thiếu sót của Luật Doanh nghiệp 2005.
Trong trường hợp trên ông Nguyễn Văn A sẽ có một phiếu biểu quyết với
tư cách là Kiểm soát viên. Đối với tư cách chủ tịch Hội đồng thành viên,
ông Nguyễn Văn A chỉ được biểu quyết tại Hội đồng thành viên để đưa ra
quyết định của Hội đồng thành viên đối với hợp đồng, rồi sau đó, quyết
định này của Hội đồng thành...
http://www.vibonline.com.vn/Hoidap
bai1
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
X (thành lập tháng 8/2006) ký kết một hợp đồng thuê trụ sở với ông
Nguyễn Văn A là Chủ tịch Hội đồng thành viên. Ông này đồng thời cũng là
một trong ba Kiểm soát viên của công ty. Hợp đồng này là một trong
những loại hợp đồng cần phải thông qua theo Điều 75 Luật Doanh nghiệp
2005, tức là phải được Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc và Kiểm soát
viên thông qua theo nguyên tắc đa số, mỗi người có một phiếu biểu
quyết. Tuy nhiên, công ty rất băn khoăn về việc thông qua hợp đồng này.
Liệu ông Nguyễn Văn A có có quyền biểu quyết không? Nếu có thì ông A
có một hay hai phiếu biểu quyết?
Trả lời : trường hợp này thuộc qui định tại K3 Đ67 LDN, và điều 75 c hiểu là 2 trường hợp: 1 là HĐTV xem xét quyết
định, 2 là: Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên... chữ hoặc giữa GĐ và TGĐ tức là 1 ngừoi,
trong cty TNHH 1 thành viên ko đồng thời có 2 chức danh GĐ và TGĐ, nếu là GĐ thì ko có TGĐ và ngược lại ..Do đó trường
hợp thứ 2 chỉ cần phiếu biểu quyết là 2/3 người là ok .....Nhưng vì trường hợp này là mô hình theo K3 Đ 67 nên sẽ là do
HĐTV xem xét quyết định ( vì ở đây ko có chủ tịch cty ) .. như vậy là ông này chỉ có 1 phiếu biểu quyết.. . còn trường hợp
ông này có đc kiêm là kiểm soát viên hay ko thì thực tế khó mà xảy ra, vì kiểm soát viên là người thực hiên các nghĩa vụ tại
K Đ72 và chịu trácnh nhiêm trc phát luật cũng như trc HĐTV or chủ sở hữu cty, việc ông này kiêm ksv sẽ dẫn tới tình trạng
là làm việc phi pháp để hưởng lợi ích riềng,có ai lại để chính mình kiểm tra việc mình làm đâu ..,cũng như việc để người có
liên quan qui định tại điều 71 sẽ dẫn tới tình trạng bao che...
Ông Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Kiểm soát viên không bị luật hạn
chế quyền biểu quyết.Điều này khác với biểu quyết thông qua giao dịch
tư lại tại công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty
cổ phần; 2 loại hình công ty này thì người liên quan không quyền
biểu quyết.Việc không hạn chế quyền biểu quyết của người liên quan
trong các giao dịch lợi của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
chính là một thiếu sót của Luật Doanh nghiệp 2005.
Trong trường hợp trên ông Nguyễn Văn A sẽ có một phiếu biểu quyết với
tư cách là Kiểm soát viên. Đối với tư cách chủ tịch Hội đồng thành viên,
ông Nguyễn Văn A chỉ được biểu quyết tại Hội đồng thành viên để đưa ra
quyết định của Hội đồng thành viên đối với hợp đồng, rồi sau đó, quyết
định này của Hội đồng thành viên mới là phiếu biểu quyết đối với hợp
đồng, giao dịch
Bài tập luật doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập luật doanh nghiệp - Người đăng: Thủy Bắp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Bài tập luật doanh nghiệp 9 10 593