Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập luật thương mại quốc tế

Được đăng lên bởi Doikhongnhulamo Maimai
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 666 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP TÌNH HUỐNG LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
Nhóm thực hiện:
Tình huống:
Công ty A có trụ sở Hà Nội bán 30.000 thùng cotton cho Công ty B theo
điều kiện C&F (INCOTERMS 1990) cảng Osaka, Nhật Bản. Người bán vận
chuyển hàng hóa tới cảng Hải Phòng và lên con tàu C do người mua chỉ
định. Do có sai sót trong quá trình đếm hàng, chỉ có 25.000 thùng cotton
được xếp xuống tàu. Tuy nhiên, vận đơn đường biển( B/L) lại ghi rõ tổng số
hàng là 30.000 thùng. Người bán sau đó đã ký trên B/L cho người mua để
thanh toán đầy đủ toàn bộ giá trị lô hàng cotton. Khi tàu C đến cảng Osaka,
lỗi về số lượng nói trên đã bị phát hiện, và người mua B đã kiện người bán A
về trị giá số thùng cotton bị mất.
Với tư cách là người thụ lý vụ kiện trên, bạn có chấp nhận yêu cầu đòi bồi
thường của người mua không? Vì sao? Hoặc vì sao lại không chấp nhận?
Hãy cho biết loại trách nhiệm pháp lý mà Công ty A có thể phải gánh chịu
trong vụ việc trên? Trách nhiệm của chủ tàu C trong trường hợp này là gì?
Giải quyết tình huống
Câu 1:
Với tư cách là người thụ lý vụ kiện trên,bạn có chấp nhận yêu cầu đòi bồi
thường của người mua không? Vì sao? Vì sao không chấp nhận?
Với tư cách là người thụ lý vụ kiện này thì yêu cầu đòi bồi thường của người
mua là hợp lệ vì:
- Theo Incoterms 1990, công ty A giao hàng theo điều kiện C&F cảng
Osaka, Nhật Bản tức là trách nhiệm và nghĩa vụ của người bán được bắt đầu
từ lúc đưa hàng từ nơi trụ sở của mình tới khi đưa hàng qua lan can tàu tại
cảng đi (cảng Hải Phòng) nên người bán trong trường hợp này đã có sai sót
khi giao hàng lên tàu (chỉ giao 25,000 thùng cotton thay vì theo hợp đồng là
30,000 thùng cotton).
- Tuy nhiên, trên vận đơn người bán đã ký là giao đủ hàng cho người
chuyên chở là 30,000 thùng cotton người bán ký trên B/L và chuyển tới cho
người mua để thanh toán toàn bộ giá trị lô hàng cotton.
Theo chức năng của B/L :
-Vận đơn là bằng chứng về việc người vận chuyển đã nhận lên tàu số hàng
hóa với số lượng, chủng loại, tình trạng như ghi rõ trong vận đơn để vận
chuyển đế nơi trả hàng.
-Vận đơn gốc là chứng từ có giá trị, dung để định đoạt và nhận hàng hay nói
đơn giản là chứng từ xác nhận quyền sở hữu hàng hóa ghi trong vận đơn.
-Vận đơn đường biển là bằng chứng xác nhận hợp đồng chuyên chở hàng
hóa bằng đường biển đã được ký kết.

Dù là vận chuyển bằng tàu chuyến hay tàu chợ thì vận đơn đều là căn cứ, cơ
sở pháp lý để giải quyết mọi tranh chấp xảy ra giữa người phát hành và
người làm giữ vận đơn.Khi vận đơn được ký phát thì xác nhận hợp đồng vận
tải đã được k...
BÀI TẬP TÌNH HUỐNG LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
Nhóm thực hiện:
Tình huống:
Công ty A trụ sở Nội bán 30.000 thùng cotton cho Công ty B theo
điều kiện C&F (INCOTERMS 1990) cảng Osaka, Nhật Bản. Người bán vận
chuyển hàng hóa tới cảng Hải Phòng và lên con tàu C do người mua chỉ
định. Do sai sót trong quá trình đếm hàng, chỉ 25.000 thùng cotton
được xếp xuống tàu. Tuy nhiên, vận đơn đường biển( B/L) lại ghi rõ tổng số
hàng là 30.000 thùng. Người bán sau đó đã trên B/L cho người mua để
thanh toán đầy đủ toàn b giá trị lô hàng cotton. Khi tàu C đến cảng Osaka,
lỗi về số lượng nói trên đã bị phát hiện, và người mua B đã kiện người bán A
về trị giá số thùng cotton bị mất.
Với tư cách là người thụ v kiện trên, bạn có chấp nhận yêu cầu đòi bồi
thường của người mua không? sao? Hoặc sao lại không chấp nhận?
Hãy cho biết loại trách nhiệm pháp mà Công ty A thể phải gánh chịu
trong vụ việc trên? Trách nhiệm của chủ tàu C trong trường hợp này là gì?
Giải quyết tình huống
Câu 1:
Với tư cách là người thụ vụ kiện trên,bạn chấp nhận yêu cầu đòi bồi
thường của người mua không? Vì sao? Vì sao không chấp nhận?
Với tư cách là người thụ lý vụ kiện này thì yêu cầu đòi bồi thường của người
mua là hợp lệ vì:
- Theo Incoterms 1990, công ty A giao hàng theo điều kiện C&F cảng
Osaka, Nhật Bản tức là trách nhiệm và nghĩa vụ của người bán được bắt đầu
từ lúc đưa hàng từ nơi trụ s của mình tới khi đưa hàng qua lan can tàu tại
cảng đi (cảng Hải Phòng) nên người bán trong trường hợp này đã sai sót
khi giao hàng lên tàu (chỉ giao 25,000 thùng cotton thay theo hợp đồng là
30,000 thùng cotton).
- Tuy nhiên, trên vận đơn người bán đã giao đủ hàng cho người
chuyên chở30,000 thùng cotton người bántrên B/Lchuyển tới cho
người mua để thanh toán toàn bộ giá trị lô hàng cotton.
Theo chức năng của B/L :
-Vận đơn là bằng chứng v việc người vận chuyển đã nhận lên tàu số hàng
hóa với số lượng, chủng loại, tình trạng như ghi trong vận đơn để vận
chuyển đế nơi trả hàng.
-Vận đơn gốc là chứng t giá trị, dung để định đoạt nhận hàng hay nói
đơn giản là chứng từ xác nhận quyền sở hữu hàng hóa ghi trong vận đơn.
-Vận đơn đường biển bằng chứng xác nhận hợp đồng chuyên chở hàng
hóa bằng đường biển đã được ký kết.
Bài tập luật thương mại quốc tế - Trang 2
Bài tập luật thương mại quốc tế - Người đăng: Doikhongnhulamo Maimai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài tập luật thương mại quốc tế 9 10 956