Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập thương mại 2

Được đăng lên bởi nguyenminhquan12p
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2038 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bộ môn Luật Thương mại - 2013

Bộ bài tập Luật Thương mại Module 2
Dùng cho các lớp học từ Tháng 8 năm 2013

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ
BỘ MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI

BỘ BÀI TẬP
LUẬT THƯƠNG MẠI (MODULE 2)
(Dùng cho các lớp học từ tháng 8 năm 2013)

Một số lưu ý:
1. SV được tự do lựa chọn bài tập cá nhân
2. Đối với BT nhóm, 3 nhóm trong một lớp thảo luận không được
phép chọn trùng bài tập
3. Ghi rõ nguồn trích dẫn đối với từng đoạn viết có trích dẫn

Lưu ý:
1. Ba nhóm trong một lớp thảo luận không được phép chọn trùng bài tập nhóm. GV khi nghe thuyết trình
quyết định trừ điểm của các nhóm làm và thuyết trình trùng bài tập
2. Mọi sao chép từ tài liệu này cần ghi rõ nguồn trích dẫn: "Bộ bài tập Luật thương mại của Bộ môn Luật
thương mại - ĐH Luật Hà Nội”.
1

Bộ môn Luật Thương mại - 2013

Bộ bài tập Luật Thương mại Module 2
Dùng cho các lớp học từ Tháng 8 năm 2013

BÀI TẬP TUẦN SỐ 1 (TM2.T1)
TM2.T1 - 1.
Trình bày Điều 1 - Luật Thương mại 2005 và cho 3 ví dụ làm rõ các trường hợp
thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Thương mại được quy định tại điều luật này.
TM2.T1 - 2.
Xây dựng một tình huống tranh chấp về quan hệ đại diện thương mại (dài tối đa
1/2 trang A4) và phân tích các tình tiết cho phép nhận diện quan hệ thương mại trong
tình huống đó là quan hệ đại diện thương mại.
TM2.T1 - 3.
Xây dựng một tình huống tranh chấp về quan hệ mua bán hàng hóa do Luật
Thương mại điều chỉnh (dài tối đa 1/2 trang A4) và phân tích các tình tiết trong tình
huống cho phép xác định Luật Thương mại là văn bản được áp dụng trong giải quyết
tranh chấp đó.
TM2.T1 - 4.
Sưu tầm 1 ví dụ thực tiễn về hoạt động quảng cáo bị cấm thực hiện và phân tích
rõ các khía cạnh trái pháp luật trong ví dụ thực tiễn đã nêu.
TM2.T1 - 5.
Có ý kiến cho rằng, bên đại lý phải có đăng ký kinh doanh phù hợp với hàng
hóa, dịch vụ trong quan hệ đại lý thương mại. Em có ý kiến như thế nào về vấn đề
này.
TM2.T1 - 6.
Trình bày hiểu biết của em về hình thức đại lý bao tiêu theo quy định tại Khoản
1 Điều 169 Luật Thương mại năm 2005.
TM2.T1 - 7. Nêu nhận xét về các khẳng định sau
1. Thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa theo qui định của pháp luật là
thời điểm bên mua nhận được hàng hóa từ bên bán.
Lưu ý:
1. Ba nhóm trong một lớp thảo luận không được phép chọn trùng bài tập nhóm. GV khi nghe thuyết trình
quyết định trừ điểm của các nhóm làm và thuyết trình trùng bài tập
2. Mọi sao chép từ tài liệu này cần ghi rõ nguồn trích dẫn: "Bộ bài tập Luật thương mại của Bộ môn Luật
thương mại - ĐH Luật...
Bộ môn Luật Thương mại - 2013 Bộ bài tập Luật Thương mại Module 2
Dùng cho các lớp học từ Tháng 8 năm 2013
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ
BỘ MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI
BỘ BÀI TẬP
LUẬT THƯƠNG MẠI (MODULE 2)
(Dùng cho các lớp học từ tháng 8 năm 2013)
Một số lưu ý:
1. SV được tự do lựa chọn bài tập cá nhân
2. Đối với BT nhóm, 3 nhóm trong một lớp thảo luận không được
phép chọn trùng bài tập
3. Ghi rõ nguồn trích dẫn đối với từng đoạn viết có trích dẫn
Lưu ý:
1. Ba nhóm trong một lớp thảo luận không được phép chọn trùng bài tập nhóm. GV khi nghe thuyết trình
quyết định trừ điểm của các nhóm làm và thuyết trình trùng bài tập
2. Mọi sao chép từ tài liệu này cần ghi rõ nguồn trích dẫn: "Bộ bài tập Luật thương mại của Bộ môn Luật
thương mại - ĐH Luật Hà Nội”.
1
Bài tập thương mại 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập thương mại 2 - Người đăng: nguyenminhquan12p
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Bài tập thương mại 2 9 10 534