Ktl-icon-tai-lieu

bài tập tình huống môn thương mại

Được đăng lên bởi Thiên Thần Xanh
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 6386 lần   |   Lượt tải: 14 lần
ĐỀ BÀI
Ngày 07/06/2006, công ty cổ phần khoa học sản xuất mỏ ( có trụ sở
tại chùa láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) ký hợp đồng mua bán số 06
với công ty TNHH Duyên thế kỷ ( công ty TNHH hai thành viên trở lên, có
trụ sở tại khu công nghiệp Song khê huyện Thường Tín, tỉnh Hà tây). Hợp
đồng do hai phó giám đốc của hai công ty kí.
Trong bản hợp đồng này, hai bên thỏa thuận một số nội dung sau:
1.

Công ty Duyên thế kỷ bán cho công ty cổ phần khoa học

sản xuất mỏ 02 chiếc máy mài chuyên dung, lỗ sâu, model 2M.2125
do một công ty ở Trung Quốc sản xuất với phụ kiện đồng bộ và các
đặc tính kĩ thuật theo catalogue của nhà sản xuất. Chất lượng máy mới
100%, sản xuất năm 2006. Các thông số kỹ thuật và trang bị được
kèm theo hợp đồng.
2.

Tổng giá trị của hợp đồng là 1.910.000 đồng VN đã bao

gồm các loại thuế và các chi phí khác.
Trong vòng 5 ngày sau khi hợp đồng bên mua đặt cọc cho bên bán
30% giá trị hợp đồng là 573 triệu đồng VN.
3.

Trường hợp có tranh chấp thì tòa án nhân dân thành phố

Hà Nội sẽ giải quyết.
4.

Hợp đồng có hiệu lực từ khi bên nhận được tiền đặt cọc

cho đến khi hai bên thực hiện xong các quyền và nghĩa vụ trong hợp
đồng.
Câu Hỏi:
1.

Nhận xét về tính hợp pháp của hợp đồng trên.

2.

Xác định nguồn luật điều chỉnh quan hệ hợp đồng trên

Tình tiết bổ sung

1

Thực hiện hợp đồng trên, ngày 17.06.2006. bên mua đã đặt cọc
191 triệu đồng và ngày 08.07.2006 đặt cọc nốt 382 triệu đồng. Ngày
15.11.2006 bên bán có văn bản đề nghị sẽ cung cấp cho bên bán máy mài
lỗ sâu lớn nhất do công ty Trung Quốc sản xuất, theo model HMT 2500
mm – 01. Ngày 25.11.2006, bên mua bằng văn bản đã thong báo lại
không đồng ý thay model máy. Ngày 01.12.2006 ben mua đã gửi cho bên
bán chứng từ bảo lãnh số 01 của ngân hàng nông nghiệp và phát triển
nông thôn Hà Nội cấp ngày 30.11.2006
Do không nhận được máy giao theo hợp đồng, ngày 20.2.2007,
bên mua bằng văn bản số 11 do tổng giám đốc ký đã đề nghị được chấm
dứt hợp đồng với bên bán
Ngày 22.1.2007, bên bán hàng bằng văn bản do tổng giám đốc ký
đã xác nhận đồng ý chấm dứt hợp đồng mua bán nêu trên vì lí do không
có hàng để bán và hợp đồng số 06 là vô hiệu nên không thể tiếp tục thực
hiện hợp đồng.
Cho rằng quyền lợi của mình bị vi phạm nên ngày 02.03.2007,
công ty cổ phần khoa học sản xuất mỏ làm đơn kiện đến tòa án nhân dân
thành phố Hà Nội với yêu cầu buộc công ty TNHH Duyên thế kỷ như
sau:
-

Trả lại tiền đặt cọc là 573 triệu đồng VN

-

Bồi thường 73.329.000 đồng Vn. Đây là khoản tiền mà

công ty chế tạo than phạt h...
ĐỀ BÀI
Ngày 07/06/2006, công ty cổ phần khoa học sản xuất mỏ ( trụ sở
tại chùa láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) ký hợp đồng mua bán số 06
với công ty TNHH Duyên thế k ( công ty TNHH hai thành viên trở lên, có
trụ sở tại khu công nghiệp Song k huyện Thường Tín, tỉnh tây). Hợp
đồng do hai phó giám đốc của hai công ty kí.
Trong bản hợp đồng này, hai bên thỏa thuận một số nội dung sau:
1. Công ty Duyên thế kỷ bán cho công ty cổ phần khoa học
sản xuất mỏ 02 chiếc máy mài chuyên dung, lỗ sâu, model 2M.2125
do một công ty Trung Quốc sản xuất với phụ kiện đồng bộ các
đặc tính kĩ thuật theo catalogue của nhà sản xuất. Chất lượng máy mới
100%, sản xuất năm 2006. Các thông số kỹ thuật trang bị được
kèm theo hợp đồng.
2. Tổng giá trị của hợp đồng là 1.910.000 đồng VN đã bao
gồm các loại thuế và các chi phí khác.
Trong vòng 5 ngày sau khi hợp đồng bên mua đặt cọc cho bên bán
30% giá trị hợp đồng là 573 triệu đồng VN.
3. Trường hợp tranh chấp thì tòa án nhân dân thành phố
Hà Nội sẽ giải quyết.
4. Hợp đồng hiệu lực từ khi bên nhận được tiền đặt cọc
cho đến khi hai bên thực hiện xong các quyền và nghĩa v trong hợp
đồng.
Câu Hỏi:
1. Nhận xét về tính hợp pháp của hợp đồng trên.
2. Xác định nguồn luật điều chỉnh quan hệ hợp đồng trên
Tình tiết bổ sung
1
bài tập tình huống môn thương mại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập tình huống môn thương mại - Người đăng: Thiên Thần Xanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
bài tập tình huống môn thương mại 9 10 216