Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập tố tụng dân sự

Được đăng lên bởi wildgrass-uel-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1092 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài tập cá nhân/tuần 2 – số 10
Công ty A có trụ sở tại thành phố K, tỉnh M có ký hợp đồng lắp máy điều hòa
nhiệt độ cho khách sạn của bà H ở thành phố X, tỉnh Y trị giá 300 triệu đồng. Khi
hoàn thành xong công việc lắp đặt bà H mới thanh toán cho công ty được 250 triệu
đồng. Số tiền còn lại là 50 triệu đồng hai bên thỏa thuận hết thời hạn bảo hành bà H
sẽ trả nốt cho công ty. Hết thời hạn bảo hành bà H vẫn không trả nốt số tiền còn lại
vì cho rằng có một số máy điều hòa chất lượng kém, không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật
như đã thỏa thuận trong hợp đồng. Được biết bà H có nơi cư trú tại huyện P tỉnh Y.
Nay công ty A muốn khởi kiện bà H để đòi số tiền còn thiếu.
1. Có quan điểm cho rằng chỉ có Tòa án nhân dân thành phố X, tỉnh Y mới có
thẩm quyền thụ lý giải quyết vụ án trên. Căn cứ vào pháp luật tố tụng dân sự
hiện hành anh (chị) hãy bình luận quan điểm này.
2. Công ty A khởi kiện bà H ở Tòa án nhân dân thành phố K để đòi số tiền còn
thiếu, bà H đưa ra yêu cầu công ty A phải bồi thường cho mình vì đã lắp đặt
điều hòa kém chất lượng. Hỏi trong trường hợp này các yêu cầu của công ty A
và của bà H có được giải quyết trong cùng một vụ án hay không? Tại sao?

1. Bình luận quan điểm trên căn cứ theo pháp luật hiện hành.
Căn cứ theo quy định tại các điểm a và b khoản 1 Điều 35 Bộ luật tố tụng dân
sự sửa đổi, bổ sung năm 2011: “1. Thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Tòa án
theo lãnh thổ được xác định như sau:
a) Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có
trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm
những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao
động quy định tại các điều 25, 27, 29 và 31 của Bộ luật này;
b) Các đương sự có quyền tự thỏa thuận với nhau bằng văn bản yêu cầu Tòa án
nơi cư trú, làm việc của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cá nhân hoặc nơi có trụ sở
của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cơ quan, tổ chức giải quyết những tranh chấp về
dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các
điều 25, 27, 29 và 31 của Bộ luật này;”
Bà H có nơi cư trú tại huyện P tỉnh Y. Công ty A có trụ sở tại thành phố K, tỉnh
M. Như vậy, Tòa án nhân dân huyện P tỉnh Y và Tòa án nhân dân thành phố K, tỉnh
M đều có thẩm quyền thụ lý giải quyết vụ án này. Bà H thực hiện việc kinh doanh
khách sạn tại thành phố X, tỉnh Y nên Tòa án nhân dân thành phố X, tỉnh Y cũng có
thẩm quyền thụ lý vụ án này.
Mặt khác, căn cứ theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 36:
“g...
Bài tập cá nhân/tuần 2 – số 10
Công ty A trụ sở tại thành phố K, tỉnh M hợp đồng lắp máy điều hòa
nhiệt độ cho khách sạn của H thành phố X, tỉnh Y trị giá 300 triệu đồng. Khi
hoàn thành xong công việc lắp đặt H mới thanh toán cho công ty được 250 triệu
đồng. Số tiền còn lại 50 triệu đồng hai bên thỏa thuận hết thời hạn bảo hành H
sẽ trả nốt cho công ty. Hết thời hạn bảo hành H vẫn không trả nốt số tiền còn lại
cho rằng một số máy điều hòa chất lượng kém, không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật
như đã thỏa thuận trong hợp đồng. Được biết H nơi trú tại huyện P tỉnh Y.
Nay công ty A muốn khởi kiện bà H để đòi số tiền còn thiếu.
1. quan điểm cho rằng chỉ a án nhân dân thành phố X, tỉnh Y mới
thẩm quyền thụ giải quyết vụ án trên. Căn cứ vào pháp luật tố tụng dân sự
hiện hành anh (chị) hãy bình luận quan điểm này.
2. Công ty A khởi kiện H Tòa án nhân dân thành phố K để đòi số tiền còn
thiếu, H đưa ra yêu cầu công ty A phải bồi thường cho mình đã lắp đặt
điều hòa kém chất lượng. Hỏi trong trường hợp này các yêu cầu của công ty A
và của bà H có được giải quyết trong cùng một vụ án hay không? Tại sao?
Bài tập tố tụng dân sự - Trang 2
Bài tập tố tụng dân sự - Người đăng: wildgrass-uel-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài tập tố tụng dân sự 9 10 228