Ktl-icon-tai-lieu

Bài thuyết trình luật hình sự full

Được đăng lên bởi Tinhtue VO
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1419 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chàocảnhà!!
Chàocảnhà!!

PHAPLUAT

BÀI THUYẾT TRÌNH

Chủđề: TỘI PHẠM & HÌNH PHẠT

Lớp: 05DHTP4
Thựchiện:Nhóm07

PHAPLUAT

NỘI DUNG

3
.

2
1
TỘI PHẠM

HÌNH PHẠT

TÌNH HUỐNG

TỘI PHẠM

1

Tộiphạmlàgì?

Hànhvinguyhiểmchoxãhội
Cólỗi
Dongườicónănglựctráchnhiệmhìnhsựthựchiện
 Tráiphápluậthìnhsự

Xâmphạmquyềntácgiả

Buônlậu

Giúpngườikháctựsát

Làmtiềngiả

TuyêntruyềnchốngNhànước

Cưỡngépkếthôn

DẤU HIỆU ĐẶC TRƯNG CỦA TỘI PHẠM

1

TÍNH NGUY HIỂM CHO

2
TÍNH CÓ LỖI

XH

3

TÍNH TRÁI PHÁP LUẬT
HÌNH SỰ

4
TÍNH PHẢI CHỊU HÌNH
PHẠT

TỘI PHẠM

Dấuhiệu1

Dấuhiệu2

Dấuhiệu3

Dấuhiệu4

TínhnguyhiểmchoXH

Làdấuhiệucơbảnvàquantrọngnhất
Mangtínhkháchquan.

Tínhcólỗi

Lỗilàtháiđộchủquancủaconngườiđốivớihànhvinguy
hiểmchoXHbaogồmhànhvicốý hayvôý.

ChủthểphảicóNL TNHS.

TínhtráiPHÁP LUẬT HÌNH SỰ

Hànhviphạmtộicủachủthểphảiđượcquyđịnhtrongbộluật
Hìnhsựhiệnhành.

Tínhphảichịuhìnhphạt

Làdấuhiệuđặctrưngcủatộiphạmvìchỉkhilàtộiph
ạmmớiphảichịuhìnhphạt.

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG 1

A(15tuổi6tháng)thựchiệnhànhvicướpgiậttàisảncủangườikháccógi
átrị50trđồng.

HỏiAcóphảichịuTNHSvềhànhviphạmtộicủamìnhkhông?Vìsao?

LỜI GIẢI

 Tạikhoản1điều136BLHS
“Ngườinàocướpgiậttàisảncủangườikhácthìbịphạttùtừ1nămđến5năm”=>
Aphạmtộiítnghiêmtrọng

 NhưnghvcủaAlạithỏamãntìnhtiếttăngnặngtạikhoản2điều136BLHS”chiếmđoạttài
sảncógttừ50trđếndưới200tr” => Aphạmtộirấtnghiêmtrọng.

 Achưađủ16tnhưng>14tphạmtộirấtnghiêmtrọngdođóvẫnphảichịuTNHS.

CÁC TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ TÍNH NGUY HIỂM

KhôngC Ótộiph
ạm
PHÒNG VỆ CHÍNH
ĐÁNG
CÁC TRƯỜNG
HỢP
TÌNH THẾ CẤP THIẾT

KHÔNG CÓ TÍNH
NGUY HIỂM

HÌNH PHẠT

2

KHÁI NIỆM HÌNH PHẠT?

LàbiệnphápcưỡngchếnghiêmkhắcnhấtcủaNhànước.
Nhằmtướcbỏhoặchạnchếquyềnvàlợiíchcủangườiphạmt
ội.

ĐượcquyđịnhtrongLuậtHìnhSự.
 VàdoTòaánápdụngđốivớingườiphạmtội.

ử
hì
n
Chungt
h

H
HÌN
ẠI
LO
ÂN
PH

hân
Tùcóthờihạn

ÍNH
CH
ẠT
PH

Trụcxuất

Cảitạokhônggiamgiữ

Phạttiền

Cảnhcáo

HÌNH PHẠT BỔ SUNG
HÌNH PHẠT BỔ SUNG

Cấmđảmnhiệmchứcvụ,cấmhànhnghềhoặccấmlàmcôngviệcnh
ấtđịnh
Cấmcưtrú
Quảnchế
Tướcmộtsốquyềncôngdân
Tịchthutàisản
Phạttiền

BÀI TẬP

3

PHẦN TRẮC NGHIỆM

BLHShiệnhành-BộLuật1999sửađổivàbổsung
2009cóhiệulựclúcnào?
A. 01/01/2010
B. 21/12/2009
C. 26/04/2009

PHẦN TRẮC NGHIỆM

Trongcácdấuhiệucủatộiphạm,dấuhiệunàolàđặctrưngnhất?
A.TínhnguyhiểmchoXH
B.Tínhphảichịuhìnhphạt
C.TínhtráiphápluậtHìnhSự

PHẦN TRẮC NGHIỆM

Đốivớimộttộiphạm,cóthểápdụngbaonhiêuhìnhphạtchính?

A.
B.
C.

2loạihìnhphạt
1loạihìnhphạt
Còntùyvàomỗitộiphạmmàcónhiềuhìnhphạtkhácnhau.

CÁC KHẲNG ĐỊNH SAU ĐÂY LÀ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thuyết trình luật hình sự full - Người đăng: Tinhtue VO
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Bài thuyết trình luật hình sự full 9 10 185