Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo số 01/BC-BCĐCCHC ngày 27 tháng 4 năm 2006 tổng kết việc thực hiện giai đoạn I (2001-2005) Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn II (2006-2010)

Được đăng lên bởi truong-dinh-bao
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 805 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Báo cáo số 01/BC-BCĐCCHC ngày 27 tháng 4 năm 2006 tổng kết việc thực hiện giai đoạn I (2001-2005) Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn II (2006-2010) - Người đăng: truong-dinh-bao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Báo cáo số 01/BC-BCĐCCHC ngày 27 tháng 4 năm 2006 tổng kết việc thực hiện giai đoạn I (2001-2005) Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn II (2006-2010) 9 10 357