Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thí nghiệm cấu kiện điện tử

Được đăng lên bởi nguyen-van-duy-vu-milo
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2988 lần   |   Lượt tải: 27 lần
GVHD: Nguyễn Thanh Sơn

Báo cáo thí nghiệm cấu kiện điện tử

----------

ĐỀ TÀI

Báo cáo thí nghiệm cấu kiện điện tử

Giáo viên hướng dẫn

:

Họ tên sinh viên

:

----------

1

Nhóm 4B1 – Lớp 06DT1

GVHD: Nguyễn Thanh Sơn

Báo cáo thí nghiệm cấu kiện điện tử

MỤC LỤC
MỤC LỤC .............................................................................................................................. 1
BÀI 1:.....................................................................................................................................3
SEMICONDUCTOR FUNDAMENTAL ................................................................................3
Chủ đề 1: Giới thiệu về chất bán dẫn .................................................................................3
Chủ đề 2 : Diode và chỉnh lưu bán kỳ..................................................................................3
Chủ đề 3 : Chỉnh lưu toàn kỳ và mạch lọc ...........................................................................6
Chủ đề 4 : Tiếp giáp của Transistor và sự phân cực Dc cho Transistor PNP....................... 10
Chủ đề 5 : Đường tải và hệ số khuyếch đại của Transistor ................................................. 11
BÀI SỐ 2:............................................................................................................................. 13
CÁC NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA F.E.T............................................................................ 13
I. THIẾT BỊ................................................................................................................... 13
II. NỘI DUNG: ............................................................................................................ 13
CHỦ ĐỀ 1: LÀM QUEN VỚI BẢNG MẠCH .................................................................. 13
CHỦ ĐỀ 2: FET CÓ CỔNG TIẾP GIÁP – JFET ............................................................. 13
CHỦ ĐỀ 3: MẠCH KHUẾCH ĐẠI BẰNG JFET............................................................. 16
CHỦ ĐỀ 4: NGUỒN DÒNG BẰNG JFET ....................................................................... 17
CHỦ ĐỀ 5: MOSFET CỔNG ĐÔI................................................................................... 19
CHỦ ĐỀ 6: TRANSISTOR ĐƠN NỐI - UJT.................................................................... 21
BÀI SỐ 3:..............................................................................................................................
Báo cáo thí nghiệm cấu kiện điện tử GVHD: Nguyễn Thanh Sơn
Nhóm 4B1 – Lớp 06DT1
1
----------
ĐỀ TÀI
Báo cáo thí nghiệm cấu kiện điện tử
Giáo viên hướng dẫn :
Họ tên sinh viên :
----------
Báo cáo thí nghiệm cấu kiện điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thí nghiệm cấu kiện điện tử - Người đăng: nguyen-van-duy-vu-milo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Báo cáo thí nghiệm cấu kiện điện tử 9 10 551