Ktl-icon-tai-lieu

Bệnh Thương hàn gà (Salmonellosis)

Được đăng lên bởi ok_vip
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1455 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bệnh Thương hàn gà
(Salmonellosis)

Giới thiệu chung
 Bệnh

thương hàn gà (Salmonellosis) là
một bệnh truyền nhiễm cấp tính của gà
do vi khuẩn Salmonella gallinarum
pullorum gây ra
 Bệnh thường xảy ra thể cấp tính ở gà con
và thể mạn tính ở gà lớn
 Đặc điểm chủ yếu là gây viêm tích nước,
gây viêm hoại tử niêm mạc đường tiêu
hoá và các cơ quan phủ tạng.

Giới thiệu chung







Trước đây người ta chia Salmonellosis thành hai loại bệnh:
Bệnh bạch lỵ (Pullorosis hay Pullorum Disease) ở gà con.
– Bệnh được Rettger phát hiện và mô tả lần đầu tiên vào năm 1899
ở Mỹ, lỳc đầu gọi là bệnh ỉa chảy bại huyết, sau là bạch lỵ ở gà
con
– Mầm bệnh Salmonella pullorum được phân lập vào năm 1907.
Bệnh thương hàn gà lớn (Typhus hay Fowl Typhoid)
– Bệnh do vi khuẩn Salmonella gallinarum gây ra
– Bệnh được Smith phát hiện năm 1888 trên 400 gà đẻ bố mẹ ở
Anh.
Tuy nhiên căn bệnh của hai bệnh này lại giống nhau về hình thái,
tính chất nuôi cấy, cấu tạo kháng nguyên nên hiện nay người ta coi
hai bệnh này là một và gọi tên chung là Salmonellosis do trực khuẩn
Salmonella enterica subsp. enterica serovar pullorum - gallinarum gây
ra cho gà mọi lứa tuổi.

Lịch sử và địa dư bệnh









Bệnh được phát hiện lần đầu tiên ở Anh năm 1891
Hiện nay bệnh đã tìm thấy ở tất cả các nước trên thế giới. Năm
1925 tại Liên Xô lần đầu tiên phát hiện bệnh ở gà con, bệnh lây lan
dần và hiện nay bệnh đã có ở nhiều cơ sở chăn nuôi gia cầm lớn
Bệnh thường có tính chất cố định và lâu dài tại các cơ sở này.
Ở Việt Nam, bằng phản ứng ngưng kết nhanh trên phiến kính cho
thấy các đàn gà đều bị nhiễm bệnh với mức độ khác nhau.
Tại XN gà Nhân Lễ năm 1968 tỷ lệ gà có phản ứng dương tính là
40%
Trại gà của Tổng cục hậu cần năm 1986 là 5%.
Theo kết quả điều tra của Cục thú y TW, hàng năm các trại gà công
nghiệp tại miền Bắc có tỷ lệ nhiễm Salmonella là 3 – 7%, cá biệt có
đàn nhiễm tới 15 – 20%.

Căn bệnh







S. gallinarum-pullorum là là loại trực khuẩn ngắn hai đầu
tròn, bắt màu gram âm
VK không có lông, không di động, không hình thành nha
bào và giáp mô
Kích thước 0,3 – 1,5  1 – 2,5 m
Salmonella pullorum gallinarum là loại vi khuẩn hiếu khí
hoặc yếm khớ khụng bắt buộc; dễ nuôi cấy trên các môi
trường thông thường.
Trên môi trường thạch sau 24 giờ nuôi cấy vi khuẩn hình
thành những khuẩn lạc tròn, nhỏ trong giống như giọt
sương, rìa gọn, hơi lồi ở giữa, khuẩn lạc ướt láng bóng.

Căn bệnh









Khác với Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum lờn men
cỏc loại đường glucose, ...
B
B
ệnh Thương hàn gà
ệnh Thương hàn gà
(Salmonellosis)
(Salmonellosis)
Bệnh Thương hàn gà (Salmonellosis) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bệnh Thương hàn gà (Salmonellosis) - Người đăng: ok_vip
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Bệnh Thương hàn gà (Salmonellosis) 9 10 586