Ktl-icon-tai-lieu

Biện pháp bảo đảm thi hành án và thực tiễn áp dụng 23/01/2013

Được đăng lên bởi kaitoukudonda
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 388 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Biện pháp bảo đảm thi hành án và thực tiễn áp dụng
23/01/2013
Trong lĩnh vực thi hành án dân sự không ít người phải thi hành án có nghĩa vụ thi
hành án thường không tự nguyện, có tâm lý chây ỳ, trốn tránh thực hiện nghĩa vụ
trong bản án, quyết định, nên hành vi tẩu tán, hủy hoại tài sản nhằm làm mất đi
điều kiện thi hành án. Để ngăn chặn các hành vi nêu trên của người phải thi hành
án, Luật Thi hành án dân sự năm 2008 đã quy định các biện pháp bảo đảm thi
hành án để đáp ứng đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn công tác thi hành án dân sự
trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, việc áp dụng các biện pháp bảo đảm trong tổ
chức thi hành án cũng gặp không ít khó khăn vướng mắc cần phải được tháo gỡ,
vì đây là chế định mới trong Luật Thi hành án dân sự năm 2008.
1. Biện pháp phong toả tài khoản
Khoản 1 Điều 66 Luật Thi hành án dân sự quy định: “Chấp hành viên có quyền tự mình
hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của đương sự áp dụng ngay biện pháp bảo đảm thi
hành án nhằm ngăn chặn việc tẩu tán, hủy hoại tài sản, trốn tránh việc thi hành án. Khi
áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án, chấp hành viên không phải thông báo trước
cho đương sự”.
Việc “chấp hành viên có quyền tự mình hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của đương
sự” áp dụng các biện pháp bảo đảm thi hành án. Như vậy, đây là quyền hoàn toàn chủ
động của chấp hành viên trong việc phong toả tài khoản của người phải thi hành án và
phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình (trừ trường hợp đương sự yêu cầu) với
một mục đích duy nhất là nhằm kịp thời ngăn chặn việc tẩu tán tiền dưới mọi hình thức
trong tài khoản của người phải thi hành án. Về thủ tục, quyết định này được giao ngay
cho cơ quan, tổ chức đang quản lý tài khoản của người phải thi hành án để thi hành và
không phải thông báo trước cho đương sự. Theo đó, sẽ hạn chế được việc người phải
thi hành án tẩu tán số tiền đang có trong tài khoản. Có thể khẳng định rằng những quy
định về biện pháp bảo đảm phong tỏa tài khoản được quy định trong Luật Thi hành án
dân sự rất tiến bộ, phù hợp với thực tiễn công tác thi hành án dân sự. Tuy nhiên, Luật
Thi hành án dân sự năm 2008 không quy định việc thu thập thông tin về tài khoản của
người phải thi hành án, nhưng tại Điều 11 Nghị định số 58/2009/NĐ-CP quy định
“Quyết định phong tỏa tài khoản phải xác định số tiền bị phong tỏa”. Vì vậy, để xác định
số tiền bị phong tỏa được chính xác, chấp hành viên cần phải tiến hành các hoạt động
thu thập thông tin về tài khoản của người phải thi hành án tại ngân hàng, tổ chức tín
dụng, kho bạc...
Biện pháp bảo đảm thi hành án và thực tiễn áp dụng
23/01/2013
Trong lĩnh vực thi hành án dân sự không ít người phải thi hành án có nghĩa vụ thi
hành án thường không tự nguyện, có tâm lý chây ỳ, trốn tránh thực hiện nghĩa vụ
trong bản án, quyết định, nên hành vi tẩu tán, hủy hoại tài sản nhằm làm mất đi
điều kiện thi hành án. Để ngăn chặn các hành vi nêu trên của người phải thi hành
án, Luật Thi hành án dân sự năm 2008 đã quy định các biện pháp bảo đảm thi
hành án để đápng đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn côngc thi hành án dân sự
trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, việc áp dụng các biện pháp bảo đảm trong tổ
chức thi hành án cũng gặp không ít khó khăn vướng mắc cần phải được tháo gỡ,
vì đây là chế định mới trong Luật Thi hành án dân sự năm 2008.
1. Biện pháp phong toả tài khoản
Khoản 1 Điều 66 Luật Thi hành án dân sự quy định: “Chấp hành viênquyền tự mình
hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của đương sự áp dụng ngay biện pháp bảo đảm thi
hành án nhằm ngăn chặn việc tẩu tán, hủy hoại tài sản, trốn tránh việc thi hành án. Khi
áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án, chấp hành viên không phải thông báo trước
cho đương sự”.
Việc “chấp hành viên quyền tự mình hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của đương
sự” áp dụng các biện pháp bảo đảm thi hành án. Như vậy, đây quyền hoàn toàn chủ
động của chấp hành viên trong việc phong toả tài khoản của người phải thi hành án
phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình (trừ trường hợp đương sự yêu cầu) với
một mục đích duy nhất là nhằm kịp thời ngăn chặn việc tẩu tán tiền dưới mọi hình thức
trong tài khoản của người phải thi hành án. Về thủ tục, quyết định này được giao ngay
cho quan, tổ chức đang quảntài khoản của người phải thi hành án để thi hành và
không phải thông báo trước cho đương sự. Theo đó, sẽ hạn chế được việc người phải
thi hành án tẩu tán số tiền đang trong tài khoản. thể khẳng định rằng những quy
định về biện pháp bảo đảm phong tỏa tài khoản được quy định trong Luật Thi hành án
dân sự rất tiến bộ, phù hợp với thực tiễn công tác thi hành án dân sự. Tuy nhiên, Luật
Thi hành án dân sự m 2008 không quy định việc thu thập thông tin về tài khoản của
người phải thi hành án, nhưng tại Điều 11 Nghị định số 58/2009/NĐ-CP quy định
“Quyết định phong tỏa tài khoản phải xác định số tiền bị phong tỏa”. Vì vậy, để xác định
số tiền bị phong tỏa được chính xác, chấp hành viên cần phải tiến hành các hoạt động
thu thập thông tin về tài khoản của người phải thi hành án tại ngân hàng, tổ chức tín
dụng, kho bạc nhà nước. Thực tế, trong thời gian qua, đã xảy ra trường hợp chấp hành
viên do thiếu thông tin hoặc thông tin không chính xác, đầy đủ, đã vội vàng ra quyết
định phong tỏa tài khoản không đúng đối tượng, dẫn đến việc người phải thi hành án có
cơ hội đã rút hết tiền trong tài khoản của mình.
Việc thu thập thông tin về tài khoản của người phải thi hành án có thể do người yêu cầu
áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản thực hiện hoặc cũng thể do chấp hành viên
Biện pháp bảo đảm thi hành án và thực tiễn áp dụng 23/01/2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biện pháp bảo đảm thi hành án và thực tiễn áp dụng 23/01/2013 - Người đăng: kaitoukudonda
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Biện pháp bảo đảm thi hành án và thực tiễn áp dụng 23/01/2013 9 10 104