Ktl-icon-tai-lieu

biện pháp xử lý vi phạm hành chính

Được đăng lên bởi lê ân
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1182 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Biện pháp xử lý vi phạm hành chính theo luật xử lý vi phạm hành chính 2012
LỜI NÓI ĐẦU
Hệ thống các quy định pháp luật về các biện pháp xử lý hành chính có vai trò quan
trọng trong việc đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, bảo vệ
bảo đảm các quyền, lợi ích chính đáng của công dân.
Việc áp dụng những biện pháp xử hành chính như thế nào không chỉ thể hiện
phương pháp quyền uy - phục tùng của luật hành chính mà còn góp phần trong giáo dục ý
thức pháp luật, ngăn ngừa những hành vi vi phạm pháp luật nói chung và luật hành chính
nói riêng. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi ớc ta đang đứng trước nhu cầu hội
nhập cao và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại thì việc chúng ta đang làm cải cải cách
thủ tục hành chính, xây dựng hệ thống pháp luật tinh gọn dễ nắm bắt nhưng vẫn đảm bảo
được những yêu cầu cần thiết đưa pháp luật gần hơn với đời sống xã hội.
Nhằm mục đích nâng cao kiến thức góp phần cho việc học tập được tốt hơn, nhóm
chúng em quyết định lựa chọn đề tài: “Các biện pháp xử vi phạm hành chính” đề tìm
hiểu một cách chuyên sâu hơn về vấn đề này. Đề tài được thể hiện xuyên suốt qua từng
phần đi từ khái quát đến cụ thể dựa trên những sở thuyết và thực tế xã hội. Qua mỗi
phần chúng em cũng mạo muội được đưa ra những ý kiến riêng của bản thân.
đã cố gắng hết sức nhưng việc sai sót không thể tránh khỏi, cho nên chúng
em rất mong nhận được sự góp ý từ cô.
Chúng em xin chân thành cảm ơn!
Tập thể nhóm.
biện pháp xử lý vi phạm hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
biện pháp xử lý vi phạm hành chính - Người đăng: lê ân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
biện pháp xử lý vi phạm hành chính 9 10 726