Ktl-icon-tai-lieu

Bình luận khoa học bộ luật hình sự tập 10

Được đăng lên bởi Cừu Xám
Số trang: 234 trang   |   Lượt xem: 5979 lần   |   Lượt tải: 7 lần
ĐINH VĂN QUẾ
CHÁNH TOÀ TOÀ HÌNH SỰ TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

BÌNH LUẬN KHOA HỌC
BỘ LUẬT HÌNH SỰ
PHẦN CÁC TỘI PHẠM

(TẬP X)
CÁC TỘI XÂM PHẠM HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP
(BÌNH LUẬN CHUYÊN SÂU)

NHÀ XUẤT BẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LỜI GIỚI THIỆU
Bộ luật hình sự đã được Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày
21 tháng 12 năm 1999, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2000 (sau
đây gọi tắt là Bộ luật hình sự năm 1999). Đây là Bộ luật hình sự thay thế Bộ
luật hình sự năm 1985 đã được sửa đổi, bổ sung bốn lần vào các ngày 28-121989, ngày 12-8-1991, ngày 22-12-1992 và ngày 10-5-1997.
Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh đang xuất bản bộ sách BÌNH
LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT HÌNH SỰ, được thể hiện với nội dung Bình
luận chuyên sâu. Hiện tại đã in 11 tập: 1 tập Phần chung và 10 tập Phần các
tội phạm.
Tác giả của bộ sách là Thạc sĩ luật học Đinh Văn Quế, Chánh toà Toà
hình sự Toà án nhân dân tối cao; đã nhiều năm công tác trong ngành, có
nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia giảng dạy và đã cho xuất bản rất
nhiều tác phẩm về luật hình sự, đồng thời cũng là người trực tiếp tham gia
xét xử nhiều vụ án hình sự.
Xin trân trọng giới thiệu tập 10 và cũng là tập cuối (Phần các tội
phạm) của Bộ sách trên và mong nhận được sự đóng góp của bạn đọc.
NHÀ XUẤT BẢN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

2

PHẦN THỨ NHẤT
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC TỘI
XÂM PHẠM HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP

Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp quy định trong chương XXII Bộ
luật hình sự là những hành vi xâm phạm hoạt động đúng đắn của các cơ quan
điều tra, kiểm sát, xét xử và thi hành án trong việc bảo vệ quyền lợi của Nhà
nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. (Điều 292 Bộ luật
hình sự).
Về lý luận cũng như thực tiễn, khái niệm cơ quan tư pháp còn nhiều ý
kiến khác nhau. Nếu hiểu theo nghĩa hẹp (quyền tư pháp) thì cơ quan tư pháp
chỉ bao gồm các Toà án. Điều 63 Hiến pháp năm 1946 của nước Việt Nam
dân chủ cộng hoà quy định: Cơ quan tư pháp của nước Việt Nam dân chủ
cộng hoà gồm có: Toà án tối cao; các Toà án phúc thẩm; các Toà án đệ nhị
cấp và sơ cấp. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, bộ máy Nhà nước Việt
Nam cũng từng bước được tổ chức cho phù hợp với tình hình chính trị, kinh
tế-xã hội. Đến nay ở nước ta đã có 4 bản Hiến pháp (Hiến pháp năm 1946,
Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992 ). Mỗi lần
Hiến pháp được sửa đổi, bổ sung là một lần có sự sửa đổi, bổ sung về tổ chức
bộ máy Nhà nước, trong đó có cơ quan tư pháp. Hiện nay, ngoài Toà án thì
còn có các cơ quan khác như: Cơ quan điều tra...
ĐINH VĂN QUẾ
CHÁNH TOÀ TOÀ HÌNH SỰ TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
BÌNH LUẬN KHOA HỌC
BỘ LUẬT HÌNH SỰ
PHẦN CÁC TỘI PHẠM
(TẬP X)
CÁC TỘI XÂM PHẠM HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP
(BÌNH LUẬN CHUYÊN SÂU)
NHÀ XUẤT BẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Bình luận khoa học bộ luật hình sự tập 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bình luận khoa học bộ luật hình sự tập 10 - Người đăng: Cừu Xám
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
234 Vietnamese
Bình luận khoa học bộ luật hình sự tập 10 9 10 205