Ktl-icon-tai-lieu

bộ tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008

Được đăng lên bởi nguyentrannguyenlam
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 1924 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TCVN
TIÊU CHUẨN QUC GIA * NATIONAL STANDARD
TCVN ISO 9001 : 2008
Xuất bản lần 3
Third edition
HỆ THỐNG QUN LÝ CHT LƯỢNG
CÁC YÊU CU
QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS
REQUIREMENTS
HÀ NỘI
2008
bộ tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bộ tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008 - Người đăng: nguyentrannguyenlam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
bộ tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008 9 10 73