Ktl-icon-tai-lieu

Các biện pháp xử lý tham nhũng

Được đăng lên bởi hoang-du
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1817 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THAM NHŨNG

I.Mở đầu
Thời gian gần đây, do tác động bởi mặt trái của nền kinh tế thị trường, một
bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có cả những cán bộ cấp cao, giữ
trọng trách quan trọng của Đảng, Nhà nước đã bị tha hóa về phẩm chất đạo đức, lối
sống, vi phạm nghiêm trọng pháp luật, kỷ luật, tham ô, lãng phí, gây ảnh hưởng
xấu đến xã hội, làm giảm sút niềm tin của quần chúng nhân dân. Trước thực trạng
đó, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều biện pháp kiên quyết nhằm ngăn chặn, đẩy lùi,
xử lý bài trừ “vấn nạn” này.
II.Nội dung
Xử lý tham nhũng, trong đó có xử lý người có hành vi tham nhũng và xử lý
tài sản tham nhũng là vấn đề quan trọng, là khâu cuối cùng trong quá trình đấu
tranh với một hành vi hay vụ việc tham nhũng. Xử lý tham nhũng thể hiện rõ nét
quan điểm và thái độ của Nhà nước cũng như phản ứng của xã hội đối với tham
nhũng. Tuy nhiên, cần phải thấy rằng, về cơ bản, pháp luật nước ta đã có quy định
khá đầy đủ, chặt chẽ về việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật nói chúng và
tham nhũng nói riêng. Chính vì vậy, trong luật phòng chống tham nhũng năm 2005
không nhắc lại những quy định đó mà chỉ bổ sung một số quy định mới thể hiện
quan điểm và thái độ đối với đấu tranh chống tham nhũng của nước ta.
1.Xử lý hành vi tham nhũng và các hành vi pháp luật khác
Luật phòng chống tham nhũng năm 2005 không chỉ quy định đối tượng có
hành vi tham nhũng bị xử lý mà quy định cả các đối tượng khác có hành vi vi
phạm liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ hay trách nhiệm của mình mà pháp
luật đã có quy định.
Điều 68 quy định đối tượng bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự bao gồm:
- Người có hành vi tham nhũng quy định tại điều 3 của luật này.
- Người không báo cáo, tố giác khi biết được hành vi tham nhũng.
- Người không xử lý báo cáo, tố giác, tố cáo, về các hành vi tham nhũng.

- Người có hành vi đe dọa, trù dập,trả thù người phát hiện, báo cáo, tố
giác, tố cáo, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng.
- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vi do mình quản lý, phụ trách.
- Người thực hiện hành vi khác vi phạm quy định của luật này và quy định
khác của pháp luật có liên quan.
Đối tượng có thể bị xử lý liên quan đến việc thực hiện quy định của
pháp luật về phòng chống tham nhũng rất đa dạng. Tuy nhiên, đối với cán
bộ, công chức, viên chức ( là nhóm chủ yếu trong số những người có
chức vụ, quyền hạn ) thì hình thức xử lý phổ biến đối với họ (nếu chưa
đến mức xử lý hình sự) là việc áp dụng các hình thức kỷ luật bao gồm:
- Khiển trách
- Cảnh cáo;
- ...
CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THAM NHŨNG
I.Mở đầu
Thời gian gần đây, do tác động bởi mặt trái của nền kinh tế thị trường, một
bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có cả những cán bộ cấp cao, giữ
trọng trách quan trọng của Đảng, Nhà nước đã bị tha hóa về phẩm chất đạo đức, lối
sống, vi phạm nghiêm trọng pháp luật, kỷ luật, tham ô, lãng phí, gây ảnh hưởng
xấu đến xã hội, làm giảm sút niềm tin của quần chúng nhân dân. Trước thực trạng
đó, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều biện pháp kiên quyết nhằm ngăn chặn, đẩy lùi,
xử lý bài trừ “vấn nạn” này.
II.Nội dung
Xử lý tham nhũng, trong đó có xử lý người có hành vi tham nhũng và xử lý
tài sản tham nhũng là vấn đề quan trọng, là khâu cuối cùng trong quá trình đấu
tranh với một hành vi hay vụ việc tham nhũng. Xử lý tham nhũng thể hiện rõ nét
quan điểm và thái độ của Nhà nước cũng như phản ứng của xã hội đối với tham
nhũng. Tuy nhiên, cần phải thấy rằng, về cơ bản, pháp luật nước ta đã có quy định
khá đầy đủ, chặt chẽ về việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật nói chúng và
tham nhũng nói riêng. Chính vì vậy, trong luật phòng chống tham nhũng năm 2005
không nhắc lại những quy định đó mà chỉ bổ sung một số quy định mới thể hiện
quan điểm và thái độ đối với đấu tranh chống tham nhũng của nước ta.
1.Xử lý hành vi tham nhũng và các hành vi pháp luật khác
Luật phòng chống tham nhũng năm 2005 không chỉ quy định đối tượng có
hành vi tham nhũng bị xử lý mà quy định cả các đối tượng khác có hành vi vi
phạm liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ hay trách nhiệm của mình mà pháp
luật đã có quy định.
Điều 68 quy định đối tượng bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự bao gồm:
- Người có hành vi tham nhũng quy định tại điều 3 của luật này.
- Người không báo cáo, tố giác khi biết được hành vi tham nhũng.
- Người không xử lý báo cáo, tố giác, tố cáo, về các hành vi tham nhũng.
Các biện pháp xử lý tham nhũng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các biện pháp xử lý tham nhũng - Người đăng: hoang-du
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Các biện pháp xử lý tham nhũng 9 10 236